Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ - Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (ψηφοφορία)
  4.2.Συμφωνία ΕΕ - Δομίνικα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.3.Συμφωνία ΕΕ - Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.4.Συμφωνία ΕΕ - Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.5.Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.6.Συμφωνία ΕΕ - Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.7.Συμφωνία ΕΕ - Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.8.Συμφωνία ΕΕ - Σάντα Λουσία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.9.Συμφωνία ΕΕ - Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.10.Συμφωνία ΕΕ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  4.11.Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  4.12.Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  4.13.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  4.14.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  4.15.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (ψηφοφορία)
  4.16.Εμπορικό σήμα ΕΕ (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  4.17.Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  4.18.Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (ψηφοφορία)
  4.19.Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (ψηφοφορία)
  4.20.Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (ψηφοφορία)
  4.21.Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (ψηφοφορία)
  4.22.Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (ψηφοφορία)
  4.23.Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (ψηφοφορία)
  4.24.Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.Συμφωνία ΕΕ - Δομίνικα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.Συμφωνία ΕΕ - Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.Συμφωνία ΕΕ - Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.Συμφωνία ΕΕ - Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.Συμφωνία ΕΕ - Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.Συμφωνία ΕΕ - Σάντα Λουσία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.Συμφωνία ΕΕ - Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.Συμφωνία ΕΕ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.Εμπορικό σήμα ΕΕ (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων περί Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (συζήτηση)
 9.Αποτελέσματα της COP 21 (συζήτηση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105, παράγραφος 6, και άρθρο 106, παράγραφος 4, εδάφιο δ, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (συζήτηση)
 12.Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
 14.Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (συζήτηση)
 15.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5058 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (16035 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου