Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 15. detsember 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Soovitus euroala kohta - Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (hääletus)
  4.2.ELi ja Dominica vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.3.ELi ja Vanuatu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.4.ELi ning Trinidadi ja Tobago vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.5.ELi ja Samoa vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.6.ELi ja Grenada vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.7.ELi ja Timor-Leste vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.8.ELi ja Saint Lucia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.9.ELi ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.10.ELi ja Araabia Ühendemiraatide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  4.11.Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  4.12.Meetodid ja menetlused, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muud sularahavajaduste rahuldamiseks vajalikud meetmed (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hääletus)
  4.13.Georgios Kyrtsose parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (hääletus)
  4.14.Stelios Kouloglou parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  4.15.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Soome taotlus EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (hääletus)
  4.16.ELi kaubamärk (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  4.17.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  4.18.Kirde-Atlandi kalanduspiirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (hääletus)
  4.19.Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (hääletus)
  4.20.Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (hääletus)
  4.21.Euroopa energialiidu suunas (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (hääletus)
  4.22.Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (hääletus)
  4.23.Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (hääletus)
  4.24.Uus ühine kalanduspoliitika: tehniliste meetmete struktuur ja mitmeaastased kavad (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.ELi ja Dominica vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.ELi ja Vanuatu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.ELi ning Trinidadi ja Tobago vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.ELi ja Samoa vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.ELi ja Grenada vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.ELi ja Timor-Leste vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.ELi ja Saint Lucia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.ELi ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.ELi ja Araabia Ühendemiraatide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Meetodid ja menetlused, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muud sularahavajaduste rahuldamiseks vajalikud meetmed (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Georgios Kyrtsose parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Stelios Kouloglou parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Soome taotlus EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.ELi kaubamärk (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Kirde-Atlandi kalanduspiirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.Euroopa energialiidu suunas (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Uus ühine kalanduspoliitika: tehniliste meetmete struktuur ja mitmeaastased kavad (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Euroopa piiri- ja rannikuvalve paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 9.COP 21 tulemused (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 11.Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (arutelu)
 12.ELi ja Hiina suhted (arutelu)
 13.Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (arutelu)
 14.Töötajate liikuvus (arutelu)
 15.Euroopa ligipääsetavuse akti suhtes vastu võetud otsus (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (5058 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (16035 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika