Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Euroaluetta koskeva suositus - Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (äänestys)
  4.2.EU:n ja Dominican välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.3.EU:n ja Vanuatun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.4.EU:n ja Trinidad ja Tobagon välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.5.EU:n ja Samoan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.6.EU:n ja Grenadan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.7.EU:n ja Itä-Timorin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.8.EU:n ja Saint Lucian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.9.EU:n ja Saint Vincent ja Grenadiinien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.10.EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  4.11.Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  4.12.Perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavat menetelmät ja menettely sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (äänestys)
  4.13.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (äänestys)
  4.14.Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  4.15.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Suomen hakemus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (äänestys)
  4.16.EU-tavaramerkki (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  4.17.Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  4.18.Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen sovellettava valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (äänestys)
  4.19.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (äänestys)
  4.20.Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (äänestys)
  4.21.Kohti Euroopan energiaunionia (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (äänestys)
  4.22.Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (äänestys)
  4.23.Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (äänestys)
  4.24.Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.Järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.EU:n ja Dominican välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.EU:n ja Vanuatun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.EU:n ja Trinidad ja Tobagon välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.EU:n ja Samoan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.EU:n ja Grenadan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.EU:n ja Itä-Timorin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.EU:n ja Saint Lucian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.EU:n ja Saint Vincent ja Grenadiinien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavat menetelmät ja menettely sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Suomen hakemus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.EU-tavaramerkki (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen sovellettava valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.Kohti Euroopan energiaunionia (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.EU:n raja- ja rannikkovalvontapaketista tehty päätös (keskustelu)
 9.COP21-kokouksen tulokset (keskustelu)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 11.Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (keskustelu)
 12.EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
 13.Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (keskustelu)
 14.Työvoiman liikkuvuus (keskustelu)
 15.Esteettömyyttä koskevasta unionin säädöksestä tehty päätös (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5058 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (16035 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö