Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 15 december 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Aanbeveling voor de eurozone - Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Regeling met de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (stemming)
  4.2.Overeenkomst EU - Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.3.Overeenkomst EU - Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.4.Overeenkomst EU - Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.5.Overeenkomst EU - Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.6.Overeenkomst EU - Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.7.Overeenkomst EU - Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.8.Overeenkomst EU - Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.9.Overeenkomst EU - Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.10.Overeenkomst EU - Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (stemming)
  4.11.Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  4.12.Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (stemming)
  4.13.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (stemming)
  4.14.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (stemming)
  4.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (stemming)
  4.16.EU-merk (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (stemming)
  4.17.Merkenrecht van de lidstaten (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (stemming)
  4.18.Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (stemming)
  4.19.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (stemming)
  4.20.Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (stemming)
  4.21.Op weg naar een Europese energie-unie (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (stemming)
  4.22.Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (stemming)
  4.23.Tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (stemming)
  4.24.Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (stemming)
 5.Stemverklaringen
  5.1.Regeling met de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.Overeenkomst EU - Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.Overeenkomst EU - Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.Overeenkomst EU - Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.Overeenkomst EU - Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.Overeenkomst EU - Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.Overeenkomst EU - Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.Overeenkomst EU - Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.Overeenkomst EU - Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.Overeenkomst EU - Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.EU-merk (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Merkenrecht van de lidstaten (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.Op weg naar een Europese energie-unie (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Aangenomen besluit over het pakket inzake een Europese grens- en kustwacht (debat)
 9.Resultaten van de COP 21 (debat)
 10.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
 11.Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (debat)
 12.Betrekkingen EU-China (debat)
 13.Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (debat)
 14.Arbeidsmobiliteit (debat)
 15.Aangenomen besluit inzake de Europese toegankelijkheidswet (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5058 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (16035 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid