Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 15 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Zalecenie dotyczące strefy euro - Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Uzgodnienia z Konfederacją Szwajcarską dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (głosowanie)
  4.2.Umowa między UE a Dominiką dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.3.Umowa między UE a Vanuatu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.4.Umowa między UE a Trynidadem i Tobago dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.5.Umowy między UE a Samoa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.6.Umowa między UE a Grenadą dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.7.Umowa między UE a Timorem Wschodnim dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.8.Umowa między UE a Saint Lucia dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.9.Umowa między UE a Saint Vincent i Grenadynami dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.10.Umowa między UE a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  4.11.Protokół ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a Eurojustem (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  4.12.Metody i procedura udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (głosowanie)
  4.13.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Georgiosa Kyrtsosa (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  4.14.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Steliosa Kouloglou (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  4.15.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : wniosek Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (głosowanie)
  4.16.Unijny znak towarowy (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  4.17.Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  4.18.System kontroli i egzekwowania mający zastosowanie do rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (głosowanie)
  4.19.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (głosowanie)
  4.20.Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (głosowanie)
  4.21.W kierunku europejskiej unii energetycznej (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (głosowanie)
  4.22.Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r. (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (głosowanie)
  4.23.Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (głosowanie)
  4.24.Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  5.1.Uzgodnienia z Konfederacją Szwajcarską dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.Umowa między UE a Dominiką dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.Umowa między UE a Vanuatu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.Umowa między UE a Trynidadem i Tobago dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.Umowy między UE a Samoa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.Umowa między UE a Grenadą dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.Umowa między UE a Timorem Wschodnim dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.Umowa między UE a Saint Lucia dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.Umowa między UE a Saint Vincent i Grenadynami dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.Umowa między UE a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Protokół ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a Eurojustem (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Metody i procedura udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Georgiosa Kyrtsosa (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Steliosa Kouloglou (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : wniosek Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.Unijny znak towarowy (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.System kontroli i egzekwowania mający zastosowanie do rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.W kierunku europejskiej unii energetycznej (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r. (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 8.Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego pakietu dotyczącego straży granicznej i przybrzeżnej (debata)
 9.Wyniki COP 21 (debata)
 10.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): Patrz protokól
 11.Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (debata)
 12.Stosunki UE–Chiny (debata)
 13.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (debata)
 14.Mobilność pracowników (debata)
 15.Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego aktu w sprawie dostępności (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 17.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (5058 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (16035 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności