Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 15. decembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Odporúčanie eurozóny - Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Dohoda so Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  4.2.Dohoda medzi EÚ a Dominickým spoločenstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.3.Dohoda medzi EÚ a Vanuatu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.4.Dohoda medzi EÚ a Trinidadom a Tobagom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.5.Dohoda medzi EÚ a Samoou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.6.Dohoda medzi EÚ a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.7.Dohoda medzi EÚ a Východným Timorom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.8.Dohoda medzi EÚ a Svätou Luciou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.9.Dohoda medzi EÚ a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.10.Dohoda medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  4.11.Memorandum o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  4.12.Metódy a postupy sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  4.13.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Georgiosa Kyrtsosa (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (hlasovanie)
  4.14.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steliosa Koulogloua (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  4.15.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (hlasovanie)
  4.16.Ochranná známka EÚ (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
  4.17.Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
  4.18.Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (hlasovanie)
  4.19.Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (hlasovanie)
  4.20.Strategická spolupráca medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (hlasovanie)
  4.21.Na ceste k európskej energetickej únii (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (hlasovanie)
  4.22.Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (hlasovanie)
  4.23.Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (hlasovanie)
  4.24.Nová SRP: štruktúra technických opatrení a viacročných plánov (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
  5.1.Dohoda so Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.Dohoda medzi EÚ a Dominickým spoločenstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.Dohoda medzi EÚ a Vanuatu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.Dohoda medzi EÚ a Trinidadom a Tobagom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.Dohoda medzi EÚ a Samoou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.Dohoda medzi EÚ a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.Dohoda medzi EÚ a Východným Timorom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.Dohoda medzi EÚ a Svätou Luciou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.Dohoda medzi EÚ a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.Dohoda medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Memorandum o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Metódy a postupy sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Georgiosa Kyrtsosa (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steliosa Koulogloua (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.Ochranná známka EÚ (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Strategická spolupráca medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.Na ceste k európskej energetickej únii (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.Nová SRP: štruktúra technických opatrení a viacročných plánov (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Rozhodnutie prijaté k balíku opatrení o európskom systéme pohraničnej a pobrežnej stráže (rozprava)
 9.Výsledky COP 21 (rozprava)
 10.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
 12.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 13.Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (rozprava)
 14.Mobilita pracovnej sily (rozprava)
 15.Prijaté rozhodnutie o európskom akte o prístupnosti (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (5058 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (16035 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia