Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 december 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Rekommendation för euroområdet - Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Avtalet med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det europeiska stödkontoret för asylfrågor (A8-0345/2015 - Roberta Metsola) (omröstning)
  4.2.Avtal mellan EU och Dominica om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.3.Avtal mellan EU och Vanuatu om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.4.Avtal mellan EU och Trinidad och Tobago om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.5.Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.6.Avtal mellan EU och Grenada om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.7.Avtal mellan EU och Östtimor om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.8.Avtal mellan EU och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.9.Avtal mellan EU och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.10.Avtal mellan EU och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  4.11.Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  4.12.Metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (omröstning)
  4.13.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet (A8-0358/2015 - Evelyn Regner) (omröstning)
  4.14.Begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  4.15.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni) (omröstning)
  4.16.Gemenskapsvarumärken (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  4.17.Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  4.18.Kontroll- och tillsynsplan för fisket i Nordostatlanten (A8-0294/2015 - Ole Christensen) (omröstning)
  4.19.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini) (omröstning)
  4.20.Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini) (omröstning)
  4.21.På väg mot en europeisk energiunion (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk) (omröstning)
  4.22.Att rusta Europas elnät för 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson) (omröstning)
  4.23.Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (A8-0331/2015 - Sven Schulze) (omröstning)
  4.24.En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (A8-0328/2015 - Gabriel Mato) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Avtalet med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det europeiska stödkontoret för asylfrågor (A8-0345/2015 - Roberta Metsola)
  5.2.Avtal mellan EU och Dominica om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0322/2015 - Mariya Gabriel)
  5.3.Avtal mellan EU och Vanuatu om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0329/2015 - Mariya Gabriel)
  5.4.Avtal mellan EU och Trinidad och Tobago om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0323/2015 - Mariya Gabriel)
  5.5.Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  5.6.Avtal mellan EU och Grenada om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0326/2015 - Mariya Gabriel)
  5.7.Avtal mellan EU och Östtimor om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0327/2015 - Mariya Gabriel)
  5.8.Avtal mellan EU och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0321/2015 - Mariya Gabriel)
  5.9.Avtal mellan EU och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0325/2015 - Mariya Gabriel)
  5.10.Avtal mellan EU och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskrav för kortare vistelser (A8-0324/2015 - Mariya Gabriel)
  5.11.Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  5.12.Metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (A8-0357/2015 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  5.13.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet (A8-0358/2015 - Evelyn Regner)
  5.14.Begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet (A8-0356/2015 - Pavel Svoboda)
  5.15.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming (A8-0362/2015 - Marco Zanni)
  5.16.Gemenskapsvarumärken (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)
  5.17.Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (A8-0355/2015 - Cecilia Wikström)
  5.18.Kontroll- och tillsynsplan för fisket i Nordostatlanten (A8-0294/2015 - Ole Christensen)
  5.19.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina (A8-0060/2015 - Goffredo Maria Bettini)
  5.20.Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (A8-0351/2015 - Alessandra Mussolini)
  5.21.På väg mot en europeisk energiunion (A8-0341/2015 - Marek Józef Gróbarczyk)
  5.22.Att rusta Europas elnät för 2020 (A8-0330/2015 - Peter Eriksson)
  5.23.Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (A8-0331/2015 - Sven Schulze)
  5.24.En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (A8-0328/2015 - Gabriel Mato)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Det antagna beslutet om paketet för europeisk gräns- och kustbevakning (debatt)
 9.Resultaten från COP 21 (debatt)
 10.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
 11.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (debatt)
 12.Förbindelserna EU–Kina (debatt)
 13.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (debatt)
 14.Arbetskraftens rörlighet (debatt)
 15.Det antagna beslutet om den europeiska rättsakten om tillgänglighet (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5058 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (16035 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy