Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

10. Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia