Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2114(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0338/2015

Ingediende teksten :

A8-0338/2015

Debatten :

PV 16/12/2015 - 19
CRE 16/12/2015 - 19

Stemmingen :

PV 17/12/2015 - 9.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0472

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

19. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Bodil Valero, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP (2015/2114(INI)) (A8—0338/2015).

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, föredragande. – Fru talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredraganden som har varit till stor hjälp i framtagandet av det här betänkandet.

Det har gått flera år sedan Parlamentet lade fram sitt senaste vapenexportbetänkande, och min ambition är nu att den årliga granskningen ska återupptas. Inte minst eftersom vi lever i en helt ny säkerhetspolitisk miljö med stora förändringar i vår omvärld. Vi har både krig och konflikter i vårt närområde och till dem kopplade väpnade våldsdåd på hemmaplan.

Parlamentet har i det perspektivet en allt viktigare roll att fylla i sin granskning av hur väl medlemsländerna lever upp till det gemensamma regelverket för vapenexport.

Därför bygger betänkandet på tre pelare: den förändrade säkerhetssituationen, tillämpningen av det gemensamma regelverket och öppenhet och insyn.

Häromdagen, knappt en månad sedan de fruktansvärda attackerna i Paris så släppte Amnesty International en rapport, den här rapporten. Rapporten redogör för hur Daesh har fått sina vapen.

Det handlar bland annat om vapen som exporterades till Irak under kriget mot Iran och senare till den irakiska armén och som sedan blev ett alltför lätt byte för Daesh då de erövrade stora delar av irakiska försvarets alla vapen. Rapporten nämner ett antal europeiska vapenslag från t.ex. Tyskland, Belgien, Tjeckien och Kroatien. Mitt hemland Sverige nämns inte, men med tanke på att även svensk krigsmateriel har exporterats till Irak, både via licenstillverkade produkter och indirekt via USA, så håller jag det för troligt att de har dykt upp eller kan dyka upp i Daesh hänsynslösa krig mot alla oliktänkande.

Frågan som vi måste ställa oss är varför Daesh har så många europeiska vapen och om medlemsländerna inte har levt upp till den gemensamma ståndpunkten?

Vi har idag en situation där våra egna en gång legalt sålda vapen hamnar helt bortom vår kontroll, och vi vet inte vem som har dem, vad de ska användas till eller om de riskerar att vändas emot oss själva.

Under många år i fred sålde i princip alla vapenexporterande länder krigsmateriel till diktatorerna i Mellanöstern och Nordafrika utan några större betänkligheter vare sig över den bristande respekten för mänskliga rättigheter eller situationen i landet som sådan.

Diktatorerna sågs som stabila, och de blev en viktig marknad för europeisk krigsmateriel. Nu står området i lågor samtidigt som många enskilda medlemsstater står med långa kontrakt och löften om följdleveranser i många år framöver.

Vi kan därför konstatera att riskbedömningarna inte har fungerat och inte heller slutanvändarkontrollen, men också att medlemsstaterna har tänjt regelverket till det yttersta för att kunna sälja.

Idag har Raif Badawi tilldelats Sakharovpriset, och i kammaren har vi hört om de hemska straff Badawi och många andra saudier utsätts för enbart för att de uttryckte en åsikt, men trots den totala bristen på respekt för mänskliga rättigheter så är Saudiarabien fortfarande det land som får köpa mest europeiskt krigsmateriel trots att landet uppenbart inte använder dem bara för sitt eget försvar utan också nu i ett aggressionskrig i grannlandet Jemen, där civila drabbas hårt.

Vår roll som parlamentariker är att granska att medlemsstaterna lever upp till den gemensamma ståndpunkten. Vapen är inte vilken vara som helst. Vapen som exporterades för tio, tjugo, trettio år sen är lika farliga idag som då de såldes.

Vår roll är också att föreslå förbättringar. Idag föreslår vi bl.a. en striktare riskbedömning med fokus på situationen i mottagarlandet, en bättre uppföljning med inspektioner av slutanvändare och inte minst en större öppenhet och demokratisk granskning av vapenexporten.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Schmit, President-in-Office of the Council. Madam President, honourable Members, on behalf of the High Representative, Ms Mogherini, we very much welcome the preparation and discussion of the report prepared by the honourable Ms Valero. This is a testimony to parliamentary scrutiny over arms exports, which is a sound follow-up to transparency applied at EU level on arms export issues. Interaction channels with Parliament, and with NGOs and civil society, on arms export issues have been opened and have developed over the years. This is an invaluable achievement, and it illustrates that transparency and dialogue can fruitfully take place without prejudice to the respective responsibilities of national and EU stakeholders. At a time when we advocate further transparency worldwide, notably via the arms trade treaty, we believe it is important to flag that transparency does not run counter to national and regional security.

The EU framework governing arms exports mainly revolves around the EU common position on arms exports adopted in 2008. This framework is unique. It is based on national responsibility of EU Member States, on licensing decisions, together with well-developed information sharing on licence denials and risk assessment. The risk assessment criteria laid down by the EU common position are comprehensive and far-reaching, notably in terms of respect for human rights and international humanitarian law, risk of diversion and impact on internal and regional stability. The daily application by national licensing officers is supported by common EU guidelines that have just been revised in 2015, notably in order to align them with the arms trade treaty.

Against this background of national responsibility exercised within common risk—assessment criteria, the overarching objective of the EU common position is to promote convergence of national arms export policies. In support of this objective, the Council and the European External Action Service provide an information sharing platform which is the dedicated Council working group on arms exports, and an IT platform enabling to exchange details on license denials. Like the EU guidelines, these information sharing components have been recently overhauled as a result of the review of the EU common position achieved in 2015. This should further contribute to convergence of arms export policies as they are now being put into practice.

Let me now briefly widen the picture outside the EU. Firstly, in our close neighbourhood, a number of third countries – mainly in the eastern neighbourhood – have aligned with the criteria of the EU common position. To assist them in their daily operational implementation, the EU has had an outreach programme funding technical cooperation in place since 2009. The new phase covering 2016-2017 has just been adopted by the Council.

Secondly, and moving to an even larger picture, I have to refer to the Arms Trade Treaty. It sets unique and widely accepted standards to achieve greater responsibility and transparency in the arms trade. The ATT entered into force in December 2014, and so far 130 states have signed it and 78 have ratified it, including 26 EU Member States.

We urge the two remaining countries to ratify it as quickly as possible. Of note, however, is that some of the largest arms exporters and importers, such as Russia, China, India and Pakistan, have not signed or ratified it. Here again the EU does a lot to support the effective implementation and universalisation of the ATT. Today the dedicated EU assistance programme, with its EUR 6.4 million budget, is active in 10 countries in Latin America, the Caribbean, Africa and Asia. In addition to this tangible action on the ground, all diplomatic opportunities are used to encourage countries that have taken no steps towards the treaty to join it, possibly enabling them to benefit from the EU assistance programme where needed and requested. The arms trade is getting more and more globalised. It is our duty to lead by example when it comes to arms exports from the EU. It is equally our duty to encourage and support other arms manufacturers and traders to apply the ATT standards.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-Fraktion. Frau Präsidentin! Es ist gut, dass die Europäische Union so einen gemeinsamen Standpunkt hat, dass der Rat sich darauf geeinigt hat. Wir sind damit die einzige große Region in der Welt, die so etwas hat. Wir haben von der Präsidentschaft gehört, dass das ja auch offenbar positive Effekte in der östlichen Nachbarschaft hat, dass es dort auch Länder gibt, die sich den Inhalt dieses gemeinsamen Standpunktes zu eigen machen.

Ich unterstütze auch das, was Sie gesagt haben im Hinblick auf den Waffenhandelsvertrag und mache mir die Aufforderung zu eigen, dass auch die verbliebenen zwei Mitgliedstaaten, die noch fehlen, diesen Vertrag ratifizieren.

Wir haben eine veränderte Sicherheitslage, darauf hat ja auch die Berichterstatterin hingewiesen. Die Notwendigkeit, mehr gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu betreiben, wird auch dazu führen, dass sich unser Exportverhalten angleicht, es also eine Konvergenz geben wird im Hinblick darauf, wohin wir Waffen exportieren, weil natürlich die Bewertung der Sicherheitslage und der Risiken sich immer weiter annähern muss, wenn wir auch gemeinsame Politik dort betreiben.

Dazu führt zum Beispiel die Tatsache, wenn sich die Sicherheitslage verändert, dass mein Land Deutschland erstmals in eine Region Waffen liefert – an die Peschmerga im Norden Iraks –, um auf diese Art einen Beitrag dazu zu leisten, dass die sich dort selber verteidigen können, aber auch eine bedrohte Bevölkerungsgruppe wie die Jesiden zum Beispiel. Ich glaube, darauf müssen wir auch eingehen, und ich hoffe, dass wir, von diesem gemeinsamen Standpunkt ausgehend, auch in der Zukunft verantwortungsvoll mit unseren Exporten umgehen.

Insgesamt ist mir dieser Bericht im Grundton noch nicht so ganz ausgewogen, da ist mir zu viel Verdächtigung dabei, dass unsere Regierungen schlechte Absichten hätten. Diese teile ich nicht. Ich vertraue da schon darauf, dass unsere Regierungen da den gemeinsamen Standpunkt anwenden.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer a la señora Valero el trabajo que ha tenido ―digamos― de cooperación y de aceptación en gran medida de nuestras propuestas y, además, yo creo, configurando un buen informe, donde está todo o casi todo. Es decir, todos los temas se han tratado con mucho acierto y, además, no solamente eso, sino también con propuestas concretas y bastante rigor, o el rigor suficiente para ser tenidas en cuenta.

Yo creo que este ejercicio va a ser realmente positivo y, por ello, animo también a los demás a que apoyen este informe, con las salvedades necesarias, pero, en todo caso, el informe en sí mismo es muy positivo.

Permítanme también que plantee que hay dos novedades en este informe que me parecen fundamentales y son las siguientes: primero, la propuesta de creación de la Autoridad de Control de las Exportaciones de Armas, bajo los auspicios de la Alta Representante, ―que puede precisamente evitar los puntos débiles en la aceptación y en la puesta en marcha de la Posición Común que estamos viendo en los Estados miembros, al no haber elementos coercitivos o sancionadores ante el incumplimiento de las diferentes cláusulas de la Posición Común― y, segundo, la configuración en la propuesta de listas de personas físicas y jurídicas no solamente que hayan sido condenadas, sino también que se hayan visto envueltas ―y lo sepamos por los servicios de inteligencia― en situaciones de exportación ilícita o de manipulación ilícita de armas. Creo que son elementos importantes que pueden servir también para ayudarnos.

Además, también hemos tenido en cuenta que hay armas que transitan en el ámbito europeo, pero para habilidades o actividades no militares, sino de caza y de deportes, y que tienen que ver muchas veces con acervos populares ―como es el caso de mi país―, y, por lo tanto, yo creo que los cazadores de los cotos de los montes de mi tierra no tienen por qué tener inquietudes ni problemas.

Pero, por otro lado, también en su informe aparecen claramente las críticas que debemos seguir teniendo en cuenta para próximos informes y de cara al informe futuro de la Comisión. Y es que, esta vez, ha sido un informe muy tardío, porque las informaciones no estaban. Muy poca transparencia en esas informaciones. Veo que el señor Gahler se ha marchado porque no acepta que, en algunos casos, su país aparezca nombrado precisamente porque, siendo uno de los grandes exportadores, no da los suficientes elementos de información.

Así que la felicito, señora Valero, y espero que mañana podamos, por fin, tener este informe que apunta muy buenas maneras de cara al control de esa exportación y del tráfico.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. Уважаеми колеги, предложеният на вашето внимание доклад относно износа на оръжие ми се струва изключително лицемерен. Съгласен съм, че в никакъв случай не следва да се въоръжават страни и организации, които разполагат с въоръжени конфликти. Но смисълът на този доклад изобщо не е в тази посока. В него се смесват произволно без всякаква връзка законният и незаконният износ и търговия с оръжие. Самият механизъм за контрол е едно добро пожелание и нищо повече.

Наричам този доклад в голяма степен лицемерен, защото големите държави членки не са спирали и не спират да произвеждат и продават оръжие на трети страни, включително в рискови воюващи зони. За сметка на това, държави като моята родина България бяха притиснати, нашият военно–отбранителен и промишлен комплекс беше съсипан. Големите държави членки превземат нашите пазари, а сега точно в този доклад ни говорят за правила, морал и мир във връзка с износа на оръжия. Тук има двоен стандарт. Не го приемам.

Не приемам и тезата европейските държави сами да си налагат рестрикция и нашите конкуренти в сектора да заемат опразнена ниша поради собствената ни недалновидност. Това ще ни струва скъпо и в икономически, социален и отбранителен аспект.

Не подкрепям този доклад, защото той е символ на двоен стандарт и не добре прецелени цели и задачи.

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš, u ime kluba ALDE. Gospođo Predsjednice, na početku želim reći da ovo izvješće dolazi doista u aktualnom trenutku kada su se sigurnosne okolnosti Europske unije u njenom južnom i istočnom susjedstvu bitno i dramatično pogoršale. Naravno, moguće je reći da u tom smislu ovo izvješće dolazi prekasno.

Vanjska politika Europske unije i njena trgovinska politika trebaju služiti ostvarenju njezinih ciljeva, ali i afirmaciji onih demokratskih vrijednosti na kojima počiva Europska unija. Ako je to tako, a jest, onda tomu pogotovo treba služiti politika izvoza oružja zemalja članica Europske unije. Ali i na tom području, kao na području standardizacije oružja, zajedničkih nabavki i proizvodnje oružja i istraživanja na području naoružanja Europska unija nažalost nema jasne jedinstvene i zajedničke politike.

Europa mora postaviti visoke standarde prodaje oružja kako bi na takav način i kod onih drugih zemalja, velikih izvoznika oružja mogla zagovarati poštivanje tih visokih standarda i kako to oružje ne bi došlo u krive ruke. Zato pozdravljam poziv državama članicama na jedinstveno tumačenje i strožu primjenu zajedničkih stajališta, kao i formiranje nezavisne europske uprave za kontrolu oružja.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señora Presidenta, los países de la Unión Europea hablan en público de construir la paz o de evitar los conflictos, pero al mismo tiempo, silenciosamente, se hace un gran negocio con la venta de armas en zonas de conflicto. Constato la preocupación de este Parlamento por controlarlo y evitarlo. Tenemos la Posición Común que rige el control de las exportaciones de equipos militares y la Posición Común sobre la exportación de armas convencionales, además del Código de Conducta en materia de exportación de armas.

Los principios son claros: respeto a los derechos humanos del país en el destino final; la situación interna en cuanto a tensiones o conflictos armados; el mantenimiento de la paz, la seguridad, la estabilidad en las regiones; el comportamiento del comprador en cuanto al terrorismo, al respeto del Derecho internacional; y la no reexportación. Pero vamos a la realidad.

En el informe anual sobre exportación de armas, vemos que somos el tercer exportador del mundo: más de 24 000 millones de euros. Francia, Alemania, Reino Unido y España destacan. Y ¿cuál es el segundo destino de la venta de nuestras armas? Oriente Medio: Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, países que no cumplen los requisitos de las Posiciones ni de los ocho criterios. Queda claro que estamos utilizando las armas como política exterior, apoyando intereses políticos y geoestratégicos de Israel o de los países del Golfo.

La modificación en mayo de 2013 del embargo a Siria para vender armas a una supuesta oposición es el colmo. Supuesta oposición que se ha convertido en el Dáesh, y en un vídeo del 14 de diciembre veíamos ese arsenal de armas, la mayoría procedente de la Unión Europea. Es una transferencia evidente de nuestras exportaciones al terrorismo. Por eso celebro este informe, porque la Posición Común se tiene que aplicar con un control independiente y con mecanismos de sanción.

 
  
MPphoto
 

  Mike Hookem, on behalf of the EFDD Group. Madam President, in August of this year, my staff and I were threatened with a pistol in northern France – i.e. not in the unstable areas of the EU mentioned in this report. Just as the single market and the free movement of people facilitates legal trade, by greater measure it also facilitates illegal trade. The reality of this means that those with the will to carry out horrific attacks like those in Paris are free to move almost anywhere in Europe, and the weapons of terror they rely on remain easy to obtain.

All the EU can do in response is to propose to ban antique and deactivated firearms. I certainly do not remember the Paris attackers raiding the Tower of London to gain access to their high—powered AK—47s. But, since the EU refuses to act in stopping criminal gangs having the free run of the eurozone, are we at all surprised that the traffickers and some migrants are armed? Despite the British Prime Minister, David Cameron, claiming credit for the stricter application of COARM criteria, this will do nothing to limit the use of illicit weapons by those who wish to challenge our very existence. In fact, none of the hand—wringing proposals in this document will stop the flow of weaponry into the hands of terrorists without definitive action to put proper checks in place at borders and limit the flow of people to Europe.

At the same time as criminal gangs are free to use unlicensed weapons across Europe, in Syria groups like the Peshmerga are starved of weaponry and ammunition and training. Now is the time to stop talking and act. We must arm the Peshmerga, close our porous borders and regain control of our own security so that the principles espoused in this House are not used as a weapon against us.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). Pani Przewodnicząca! Z przyjemnością zauważam, że sprawozdanie pani Valero zostało nieskonsultowane z pacyfistkami, a także z Armią Zbawienia. Natomiast co dotyczy wspólnego stanowiska, to mógłbym tylko zadać jedno pytanie. Ile firmy rosyjskie, chińskie i pakistańskie dały wam w łapę, żeście zrobili akt, który ma dotknąć przemysł zbrojeniowy w Europie? Oczywiście to nie jest prawdą. Wy to robicie z własnej głupoty. Piszecie, że mają być przestrzegane prawa człowieka i że chcecie sprawdzać końcowych odbiorców waszej broni. Rozumiem, że będziecie sprawdzali, czy połowę waszej broni używają kobiety, a połowę mężczyźni zgodnie z zasadą równouprawnienia. To jest taki skandal, takie niszczenie naszego przemysłu, że po prostu dech odbiera i na tym skończę. Poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona, jeżeli państwa Europy mają przeżyć.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). Pani Przwodnicząca! Zacznę od ogólnej oceny, która niestety pozytywna nie jest, i tu zgoda jest dość powszechna. Chcę podkreślić, że sprawozdanie dotyczące lat 2013–2014, który jest źródłem tego sprawozdania jest raportem opisującym przede wszystkim mechanizmy i procesy, które odbywają się na styku legalnego i domniemanego legalnego dystrybutora. Bardzo mnie także interesuje wszystko to, co wiąże się z krajami docelowymi, do których ma trafiać broń, bo to oznacza, że zajmujemy się w chwili obecnej niezwykle kluczowym elementem, czyli wiarygodnością tego skutku transportu broni z Europy na zewnątrz. Chcę podkreślić natomiast, że takie ogólne przekonanie, które bardzo często dominuje, iż zaostrzanie kryteriów tu w Europie, zarówno jeżeli chodzi o licencjonowanie, jeżeli chodzi o dopuszczanie do dystrybucji, jeżeli chodzi o kontrolowanie kraju docelowego transportu, spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa jest de facto jednak pewną naiwnością.

Europa dziś sama ma gigantyczny problem z łatwością dostępu do broni konwencjonalnej, którą można kupić w internecie, którą można poskładać. I oczywiście mamy do czynienia z dostępem do tej broni nie od licencjonowanych ani nie od tych, którzy ubiegają się o licencję, ale bardzo często od kompletnych amatorów, którzy zajmują się tą dystrybucją broni. W związku z tym ci obywatele, którzy są prawomyślni, szanują prawo, do tej broni dostępu nie mają. Wszyscy pozostali mają łatwy dostęp do broni i o tym warto mówić. Gigantyczny biznes związany z handlem bronią konwencjonalną musi wreszcie spotkać się także z biznesem bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo w Europie, bezpieczeństwo indywidualnego obywatela, to też wartość ekonomiczna i musimy o tym pamiętać. Na koniec chcę jeszcze podkreślić, że kolejne zaostrzanie kryteriów eksportowych, jeżeli ma mieć sens, to jedynie w parze ze wzmacnianiem wewnętrznej kontroli, dystrybucji broni, a także wzmacnianiem finansowym tych instytucji, które kontrolują posiadanie broni w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). Frau Präsidentin! Ich danke der Berichterstatterin für diesen Jahresbericht und begrüße die Kernforderung nach einer unabhängigen europäischen Waffenkontrollbehörde unter der Schirmherrschaft der Hohen Vertreterin der Europäischen Union.

Ich bedaure ebenfalls – wie im Bericht beschrieben –, dass lediglich 21 Mitgliedstaaten mit Daten umfassend zum 16. Jahresbericht beigetragen haben. Leider ist Deutschland ebenfalls noch nicht mit dabei.

Die dringend notwendige Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und das anzustrebende pooling and sharing von Rüstungsprodukten müssen aus meiner Sicht mit der Schaffung von gemeinsamen restriktiven Standards in der Exportpolitik einhergehen. Dabei müssen wir sicherstellen, dass bereits bestehende nationale Exportrichtlinien nicht gelockert werden.

Es kann nicht sein, dass wirtschaftliche Interessen oder die finanzielle Basis für Rüstungsforschung als Antrieb dazu dienen, möglichst viele Waffen in Staaten außerhalb der EU zu exportieren. Deshalb sollten wir in der pooling and sharing-Debatte die Frage einer öffentlichen Kofinanzierung von Rüstungsgütern mit behandeln. Waffen in Kriegs- und Krisengebiete oder Staaten zu exportieren, in denen die Menschenrechte nicht garantiert sind oder entwicklungspolitische Projekte der EU zunichte gemacht werden, widerspricht einer kohärenten Außen- und Handelspolitik.

Nur wenn gesichert ist, dass europäische Waffen nicht in die falschen Hände geraten, können wir es verantworten, etwa Projekte der Verteidigungsforschung aus EU-Mitteln mitzufinanzieren. Ich teile die Sorge des Berichts, dass die EU-Ausfuhrkontrollen mit der Lizenzfertigung in Drittstaaten oder mit Niederlassungen von EU-Unternehmen umgangen werden können.

Ich befürworte daher den Ansatz der deutschen Bundesregierung, dass die Weitergabe von Lizenzprodukten von Handfeuerwaffen an Drittstaaten in Zukunft verboten wird. Ich befürworte ebenso das Ziel des Berichts, den Sachverhalt im europäischen Vergleich in den nächsten Jahresbericht mit aufzunehmen.

Dass die deutsche Regierung Unternehmen der Rüstungsindustrie bereits Förderprogramme anbietet, damit sie mit ihrer technischen Intelligenz etwas anderes als Waffen herstellen, ist neben der erhöhten Rüstungsexportkontrolle ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt, um dem biblischen Bild „Schwerter zu Pflugscharen“ näher zu kommen.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjedavajuća, hvala lijepo. Bilo je krajnje vrijeme da dobijemo ovaj izvještaj i prijedlog nove regulative. Ubijaju nas našim oružjem. Svjestan sam da svaki kriminalac i svaki terorist može doći do oružja koje ne mora biti samo naše oružje, ali ubijaju nas našim oružjem.

Naše ljude u Europskoj uniji ubijaju oružjem proizvedenim u Europskoj uniji. Zato snažno pozdravljam činjenicu da želimo stvoriti tijelo koje će kontrolirati oružje, koje će, ako ništa drugo, stvoriti pretpostavke da sve ono što se proizvodi u Europskoj uniji barem završi tamo gdje mi mislimo da može završiti, puno sigurnije nego što je to danas.

U tom kontekstu, vjerujem da će Visoka povjerenica znati upravljati tom politikom i tim tijelom i unijeti više sigurnosti među naše građane.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). Señora Presidenta, Señorías, sin lugar a dudas el capítulo más escabroso y opaco de la política exterior de la Unión Europea es el conformado por la política de seguridad y defensa. Solo de los datos que se conocen, en la Unión Europea se autorizaron en 2013 exportaciones de armas por valor de 36 712 millones de euros, lo que nos sitúa como el tercer exportador mundial de armas, solo por detrás de Rusia y de los Estados Unidos, y por delante de China.

Como sabrán, esta mañana en este mismo Pleno se ha entregado el Premio Sájarov al bloguero Raif Badawi, perseguido y condenado en Arabia Saudí por ejercer su libertad de expresión. Un país, Arabia Saudí, que no respeta los derechos y las libertades más fundamentales del ser humano, pero al que vendemos armas cada año.

Los Estados miembros deberían no solo elaborar y ratificar, sino sobre todo cumplir los tratados internacionales sobre el comercio de armas, garantizando un respeto pleno de las normas internacionales sobre derechos humanos, tal como exigen organizaciones como Amnistía Internacional. Por ello, es fundamental dejar de hacer silenciosamente negocio con la venta de armas al mismo tiempo que se habla en público de paz, de derechos humanos y democracia. Esperemos que este informe sea un punto para acabar con la doble moral que ha regido durante tanto tiempo en la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Dámy a pánové, zpráva, kterou máme před sebou, hovoří o tom, že ilegální a pašované zbraně často končí v rukou teroristů. Problém je, že zločinci, ti si opatří zbraně vždycky a právě ilegální zbraně, aby je policie nemohla vystopovat. Občané by proto měli mít právo bránit se zločincům se zbraní v ruce.

Do toho přichází Evropská komise s návrhem, který má zcela zakázat běžně držené zbraně. V tom návrhu, který před námi ještě není, ale budeme ho projednávat, se hovoří o tom, že běžné samonabíjecí zbraně, které se podobají zbraním policejním, automatickým, mají být zcela zakázány. Bez zbrojního průkazu nebude možné držet běžné sportovní airsoftové pistole. Návrhy Evropské komise jednoduše směřují k tomu, aby odzbrojily zákona dbalé občany. A to bychom si neměli nechat líbit.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). Madam President, I would like to thank my colleague, Mr Valero, for his constructive cooperation and good will. I am sure this report is needed, especially in the new security situation.

We are treading in an important and sensitive area. Therefore, we have to be balanced and realistic. Arms by themselves cannot be considered good or evil. It is up to their users. So the important thing is to prevent arms from reaching evil or irresponsible hands. The EU has a good basis for preventing this from happening: the common position, which is unique in the world, and its eight criteria.

I appreciate that we were able to balance the report by pointing out that arms are needed for self—defence, as defined by Article 51 of the UN Charter. It is important to make sure that nations facing armed aggression, like the Ukrainians or the Kurdish Peshmerga, should be able to have defensive arms. It is also positive that the role of the EU defence industry has been highlighted. We need the industry in question for our security, but also for the development of modern technological bases in Europe.

The EPP stands strongly behind the common position. The latter needs, first of all, efficient implementation, not necessarily an extension of its powers. More transparency and information sharing, for example about persons whose licences for exporting arms have been denied, is important. Problems for the EPP emerge mainly from attempts to cross into the subsidiarity domain, because national defence remains in the competence of the Member States. The EPP has identified four proposals which, in our opinion, exceed the EU competences, for example the proposed mechanism of sanctions for violations of the eight criteria. Therefore, if our four key points are not supported, the EPP will remain neutral.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Zemke (S&D). Pani Przewodnicząca! Otóż ja chciałem bardzo podziękować. Chciałbym zasygnalizować, że na kanwie tej debaty warto zwrócić uwagę na dwa problemy. Po pierwsze, na fakt, że kontrola eksportu broni to integralna część unijnej polityki bezpieczeństwa. Jeżeli tak, to Europejska Służba Działań Zewnętrznych musi mieć rzeczywiste instrumenty kontroli eksportu broni. Nie chodzi tutaj tylko o to, by kontrolować te zezwolenia, które są wydawane, ale o to, by sprawdzać, gdzie rzeczywiście i w jakiej skali dociera broń. I problem drugi, trzeba wreszcie stworzyć wykaz produktów podwójnego przeznaczenia: cywilnego i wojskowego. Brak takiego wykazu dzisiaj prowadzi do obchodzenia różnych zakazów. Myślę, że to jest rzecz bardzo pilna.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE). Doamnă președinte, o felicit pe raportoare pentru raportul acesta destul de echilibrat. Legislația actuală oferă statelor membre un set de opt criterii, pe baza cărora pot decide asupra autorizării exporturilor de arme. Acest instrument oferă atât flexibilitatea necesară, cât și rigoarea de care este nevoie pentru evitarea folosirii armelor împotriva populației civile sau de către organizații teroriste și regimuri totalitare. Efectele benefice ale celor opt criterii cuprinse în poziția comună a statelor membre le regăsim în decizia salutară a Franței de a reveni asupra contractului de export al navelor mistral către Rusia și de a opri livrările. A fost o decizie corectă, motivată de încălcările flagrante ale dreptului internațional de către Rusia.

Procedura de control al exportului de arme reprezintă un aspect important în cadrul politicilor externe și de apărare ale Uniunii Europene și, de aceea, este necesar să fie inclusă corespunzător și noua strategie de politică externă și securitate a Uniunii Europene, mai ales având în vedere actualele provocări și riscuri la care este supusă securitatea Europei. Atrag atenția cu privire la importanța unei cooperări concrete între statele membre, Europol, Eurojust și țările terțe. Acestei cooperări trebuie să i se adauge proceduri de lucru privind monitorizarea traficului ilegal de arme de către forțele de poliție, împreună cu autoritățile de frontieră. Schimbul de informații și o bună comunicare între bazele de date determină întotdeauna reducerea și chiar eliminarea acestor riscuri. De asemenea, avem nevoie de o abordare comună și coordonată a Uniunii Europene în privința arsenalelor plutitoare și trebuie să includem în poziția comună un mecanism de blocare automată a licențelor de export de arme către țări împotriva cărora se instituie un embargou european.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Madam President, the unprecedented spread of armed conflicts is a huge threat to stability and security and has created a less stable and less secure neighbourhood for the EU area. Arms transfers to states in conflict are significantly contributing to these conflicts and this unstable situation. I therefore strongly support the report, which will allow a better regulation of arms exports. We have a key role in preventing irresponsible exports of arms to countries that violate human rights and fundamental freedoms, and regulating the international arms trade must be a global ambition. It is fundamental to support transparency and to promote adherence to the highest regional and international standards, such as the Arms Trade Treaty and the EU Common Position on arms export control. The legally binding framework demonstrates the determination, or at least a first step towards determination, of EU Member States to prevent the export of military technology and equipment that might be used for undesirable purposes such as internal repression or international aggression, as happened recently in Ukraine, or contribute to regional instability. We therefore have to fully support its implementation in the nearest future.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). Dámy a pánové, Evropský parlament ve své zprávě hodnotí stav implementace společného postoje Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. Autory k tomu vedla i dramatická změna globální bezpečnostní situace ve východním a jižním sousedství Evropské unie.

Nad původním textem autorů se vznášel lehký vánek pacifismu. Pacifismu dobře a poctivě míněného, pacifismu, který se však do dnešní doby pro snahu o zachování míru nehodí. Zásluhou stínového zpravodaje pana Kelama a jiných kolegů se podařilo ve zprávě zhodnotit bezpečnostní rizika, v nichž se Evropa nachází. Zpráva tak vychází v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů o právu na individuální nebo kolektivní sebeobranu a ve svém článku 8 podporuje dodávky zbraní pro obranné účely. Vychází tak například z reálné situace na Ukrajině, na níž se článek Charty Organizace spojených národů o právu na sebeobranu plně vztahuje. Reflektuje i reálnou politiku Evropské unie.

Evropská unie letos v létě v podstatě zrušila embargo vývozu zbraní na Ukrajinu a otevřela Ukrajině cestu k sebeobraně. V situaci, kdy minské dohody jsou mrtvé, jsou to právě zbraně, které otvírají cestu k míru. Mír nezaručí žádná smlouva s Ruskem. Ukrajině přinese mír porážka agresora. Beze zbraní se války nevyhrávají.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Senhora Presidente, felicito a colega Bodil Valero por este relatório que identifica os problemas persistentes no regime de controlo da exportação de armas na União Europeia, em especial na aplicação da posição comum, e que elenca soluções que a Comissão, o Serviço Europeu de Ação Externa e o Conselho devem adotar.

A União é responsável por mais de 1/4 das exportações de armas a nível mundial e por mais de 1/3 do comércio mundial de armas para países terceiros e continua com um setor da defesa extraordinariamente opaco e corrupto, por inação ou desígnio dos governos dos Estados-Membros.

É urgente criar uma autoridade de controlo independente e um mecanismo de comunicação e um relatório padronizado para todos os Estados-Membros com sanções por violações da posição comum. É fundamental que os governos prestem contas detalhadas sobre as exportações, incluindo quantidades, valores e destinos. É a segurança dos nossos cidadãos, da nossa vizinhança e global, que está em causa, como demonstram os recentes atentados terroristas de Paris, executados com armas e explosivos produzidos e facilmente adquiridos aqui na Europa.

É fundamental que o Conselho e a Comissão assegurem transparência no setor da defesa, não tolerando explicações pretensamente de segurança nacional, tantas vezes invocadas para proteger interesses privados que não servem nem a nossa segurança, nem a nossa indústria. Além de travar exportações para regiões e países instáveis, atiçando conflitos, os Estados-Membros não podem transferir armas ou equipamentos militares ou de duplo uso para países que possam usá-los na repressão de civis ou possam desviá-los e traficá-los para fins ilegais, nomeadamente chegando às mãos de grupos terroristas. É o caso da Arábia Saudita que hoje já foi aqui várias vezes referida.

A exceção a esta regra existe no quadro da Política Comum de Segurança e Defesa, sob orientação da Alta Representante e resultante da coordenação entre Estados-Membros no apoio e assistência militar, como o que se deveria prestar aos Peshmerga no Iraque e na Síria, se houvesse uma articulação europeia para o combate ao Daexe, que desgraçadamente não tem havido.

A indústria da defesa europeia tem também de aplicar corretamente as diretivas de 2009 sobre os mercados de defesa se quer sobreviver e ser competitiva a nível mundial, mas como diz o relatório Valero, não pode esquecer que deve servir a segurança da Europa, garantir a sua autonomia estratégica em equipamento e tecnologia militar, incluindo para garantir a cibersegurança, a segurança das infraestruturas críticas e a segurança no espaço.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il contesto globale della sicurezza interna all'Unione europea è cambiato drasticamente negli ultimi anni, proprio perché aggravato anche dal fatto che gli Stati membri sono i principali esportatori di armi a livello mondiale.

Parliamo di oltre 36 miliardi di esportazioni sono nel 2013. Armi che difficilmente si possono ricondurre a flussi commerciali legali, questo è il vero problema, che sono diretti alla sicurezza dell'Unione europea, ma non effettivamente destinati ad alimentare quello che può essere un commercio legale con i dovuti se e i dovuti ma. Tutte queste armi e questo commercio hanno alimentato e stanno alimentando il terrorismo e i conflitti armati.

Viceversa la corruzione dilagante all'interno dei paesi terzi si ripercuote sulla sicurezza dei nostri cittadini, con il contrabbando e il traffico di armi che entrano tranquillamente in Europa a causa di una pressoché assenza di controlli nei punti di ingresso. È assurdo che noi chiudiamo le frontiere, diciamo no a Schengen, ma nello stesso tempo riusciamo ad avere all'interno del nostro territorio europeo un quantitativo di armi in modo illegale con una certa tranquillità.

Quindi sicuramente sono a favore, come ha detto anche la collega precedentemente, di più controlli, di avere sicuramente una maggior condivisione anche di informazioni all'interno delle varie strutture europee. Sono inoltre anche dell'idea che sia necessario effettuare una separazione tra le armi di uso militare e quelle di uso civile, poiché tecnologie come i sistemi di pilotaggio remoto, la robotica applicata e tecnologie di sorveglianza non solo potrebbero essere pregiudizievoli per i diritti umani, ma potrebbero altresì rappresentare una significativa minaccia anche per gli interessi strategici europei e per le nostre infrastrutture digitali.

Io mi permetto di concludere dicendo che l'Isis usa, come abbiamo visto, nei vari attentati passaporti e armi europei e ritengo che con i paesi che comprano e vendono armi all'Isis noi dovremmo effettuare un blocco commerciale.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la vendita di armi è sempre un tema difficile da affrontare, delicatissimo, lo è ancora di più in questi anni nei quali l'Europa ha visto risorgere delle guerre e ha visto ritornare con tanta virulenza il fenomeno del terrorismo.

Credo che occorra guardare con molta attenzione a due fenomeni che si sono registrati nel corso degli ultimi tempi. Il primo è quello che riguarda l'aumento costante del fatturato delle aziende che producono armi, non soltanto quelle che vengono esportate, ma anche quelle che sono in dotazione in Europa. Il secondo è la violazione sistematica, palese, degli otto criteri della posizione comune del 2008. Sono violazioni sotto gli occhi di tutti. Per questa ragione ben venga un regolamento in grado non soltanto di fissare delle autorità, ma di restringere gli spazi per chi produce e vende armi e soprattutto di dettare regole agli Stati che sono interessati da questo processo.

Per questa ragione, vorrei sottolineare quattro aspetti fra quelli che già sono stati affrontati. Il primo è quello che riguarda la trasparenza: è inaccettabile che grandi paesi europei non forniscano i dati sulla vendita delle armi, inaccettabile, anche perché dietro c'è l'ipocrisia di chi dice di voler combattere la guerra e il terrorismo e poi non fa il minimo indispensabile per poter governare questo processo.

Il secondo è quello che riguarda l'intermediazione: è cresciuto il brokeraggio, va colpito e disintegrato, in termini ovviamente politici. Terza cosa, che è molto importante, è che insieme alla vendita delle armi c'è la vendita delle tecnologie, che sono ugualmente pericolose.

Da ultimo le sanzioni. Senza sanzioni gli Stati membri continueranno ad avere atteggiamenti e comportamenti disinvolti contrari alle tesi che sostengono.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). Frau Präsidentin! Der Bericht zu Waffenexporten fokussiert zu Recht auf die besorgniserregende globale Sicherheitslage. Die Bürgerkriege in Syrien, Jemen oder Libyen und der bewaffnete Konflikt zwischen Regierungstruppen und Separatisten in der Ostukraine mahnen zu verantwortungsvollstem Umgang mit Waffen. Ihre unkontrollierte Verbreitung ist eine schwerwiegende Gefahr für Frieden, Sicherheit, für Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung.

Waffenlieferungen an Konfliktstaaten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation der Gewalt. Die Regulierung des internationalen Waffenhandels ist also eine absolute Notwendigkeit, da ohne Kontrollen auch in EU-Nachbarstaaten Terroristen und repressive Regime gestärkt werden.

Die EU hat im Jahr 2008 einen Regelkatalog erstellt. Seitdem ist der Export von Waffen in Krisenregionen streng reguliert. Das gleiche gilt für die Weitergabe von sensiblem Wissen und von Rüstungstechnologie an Drittstaaten. Allerdings muss das Recht auf Selbstverteidigung berücksichtigt werden. So konnten sich die Peschmerga im Nordirak und die ukrainischen Truppen dank europäischer Waffen gegen die Angreifer schützen.

Forderungen nach deutlich stärkeren Exportkriterien und umfangreichere Sanktionen sind sehr ambitioniert, da die EU-Mitgliedstaaten bereits detaillierte Daten in den Rüstungskontrollberichten liefern.

Noch ein Punkt: Der Waffenschmuggel spielt eine große Rolle im internationalen Sicherheitsgefüge. Zur Bekämpfung des Schwarzhandels muss endlich eine polizeiliche Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten ausgeweitet werden – genauso wie die Kapazitäten von Europol und Eurojust.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). Paní předsedající, já osobně podporuji myšlenku dát jasnou koncepci vývozu zbraní. Společná politika při vývozu zbraní v Evropské unii s jasnými pravidly je pro nás v současné době zásadní. Jako důležitý instrument pro boj proti terorismu a boj proti lokálním konfliktům, které ohrožují evropské zájmy.

Potřebujeme ale nejen rámec pro kontrolu vývozu zbraní z jednotlivých členských států, ale i koherentní politiku embarg na zbraně a především efektivnější spolupráci se dvěma našimi agenturami, se zmiňovaným Europolem a Eurojustem. Ale také na prvním místě musíme začít bojovat sami u sebe proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi na území Evropské unie. Podle mého názoru je prvním krokem v tomto boji omezení nelegálního držení zbraní.

Chci poukázat na jiný fakt, který tady ještě nebyl zmíněn. Mezi občany Evropské unie, například v balkánských zemích, je po proběhnutých válkách obrovské množství zbraní, které zde kolují a jsou obchodovány. Řešení vidím v takzvané zbraňové amnestii, která by umožnila právě těmto držitelům nelegálních zbraní je bez postihu vrátit. V České republice měla tato amnestie velký úspěch. Proto si myslím, že by měla být podporována nejen v Evropské unii, ale i v sousedních zemích. Právě takovými smysluplnými kroky, i když malými, můžeme snížit objem nelegálního obchodu se zbraněmi, které končí často v rukou teroristů.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione dell'onorevole Valero sottolinea come oggi sia ancora più necessario accelerare l'adozione di nuove misure europee in tema di esportazione di armi da parte degli Stati membri.

Ritengo sia fondamentale che l'Unione europea sviluppi un sistema di controllo efficace e coordinato in materia di armi, in grado di colmare le profonde differenze fra le legislazioni nazionali. La posizione comune 2008/944/PESC offre un quadro giuridico completo materia di esportazione delle armi, ma servono maggiori sforzi da parte degli Stati membri per applicare tutti gli otto criteri previsti dal documento.

Peraltro vorrei evidenziare anche che oggi mancano procedure comuni di controllo in specifici ambiti tecnici, come ad esempio la conversione delle armi militari in civili, il trattamento delle armi disattivate e delle armi destinate all'uso scenico anche in funzione del loro eventuale commercio. Su questi aspetti il mio paese, l'Italia, ha adottato prescrizioni tecniche e amministrative rigorose al fine di scongiurare pratiche illegali nel trattamento delle armi. Anche questi aspetti dovrebbero essere considerati nell'elaborare una normativa comune ed efficace sulle armi ai fini dell'esportazione e ciò a maggior ragione in un momento particolare sotto il profilo della sicurezza quale è quello che viviamo.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η εξαγωγή όπλων είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή, αφού οι εξελίξεις, τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν δείξει ότι τα όπλα καταλήγουν, είτε στα χέρια τρομοκρατών, είτε σε καταπιεστικά καθεστώτα, είτε σε χώρες όπου γίνεται στρατολόγηση και χρησιμοποίηση ανηλίκων σε εχθροπραξίες, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Αφρικής, στη Νιγηρία και αλλού.

Επανειλημμένα έχω καταγγείλει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ στο Στρασβούργο, τη συνεχή τροφοδοσία όπλων και πυρομαχικών από την Τουρκία στο Daesh, το οποίο, ως γνωστόν, καταστρέφει τη Συρία και ευθύνεται για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και αλλού. Επίσης, η Τουρκία ενισχύει με όπλα τους τζιχαντιστές και στη Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει άμεσα να πάρει πολλαπλά μέτρα για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την εξαγωγή όπλων, έτσι ώστε να ελέγχεται τελικά η κατάληξή τους. Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των πολιτών, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους σε ένοπλες συγκρούσεις.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). Κυρία Πρόεδρε, οι εξαγωγές όπλων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ένα σοβαρό και πολύπλοκο αντικείμενο με πολλές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες, διότι άπτεται τόσο της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όσο και της προώθησης και της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Έχω υπόψη μου την κοινή θέση που έχουν λάβει επί του θέματος τα κράτη μέλη αλλά εκτιμώ ότι αυτή η θέση θα παραμείνει ένα απλό ευχολόγιο. Όταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τη μία πλευρά η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές όπλων και παράλληλα ανταγωνιστές, και από την άλλη η Ελλάδα και η Κύπρος, χώρες που απειλούνται απ' την Τουρκία με πόλεμο και άρα υποχρεωμένες να εξοπλίζονται διαρκώς, πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η κοινή θέση;

Ποιος θα πραγματοποιήσει και, κυρίως, ποιος θα δεχθεί πραγματικούς ελέγχους; Πώς θα υπάρξει διαφάνεια και, αν δεν υπάρξει διαφάνεια, πώς είναι δυνατόν να μη σταλούν παρανόμως ελαφρά όπλα και πυρομαχικά στον ISIS, στους Κούρδους και σε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις; Οφείλουμε, τέλος, να εξετάσουμε το αντικείμενο στις πραγματικές του διαστάσεις και να επιτύχουμε ένα ελάχιστο βαθμό συνεργασίας, εάν δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel giorno in cui consegniamo il premio Sacharov alla moglie di Raif Badawi, per l'ennesima volta diverse tonnellate di bombe e munizioni partono dall'aeroporto di Cagliari, destinazione Arabia Saudita. Sì, proprio quel paese che da sette mesi bombarda lo Yemen, portando avanti una guerra da quattromila morti e ventimila feriti. Nemmeno gli ospedali di Medici senza frontiere sono stati risparmiati.

Quelle bombe sono italiane, sono uno dei tanti casi in cui la nostra coscienza sporca di un'Europa permette alle lobby degli armamenti di far prosperare il suo "business as usual" esportando allegramente in violazione dei criteri del 2008 e in particolare del criterio due della posizione comune che continua a essere del tutto non rispettato. Questo accade perché mancano verifiche indipendenti sulle esportazioni e le violazioni non prevedono conseguenti sanzioni.

Con un mio emendamento a questa relazione, che è un lavoro veramente eccezionale dell'onorevole Valero, che ringrazio sentitamente, possiamo correggere questa mancanza e mi appello ai colleghi dei gruppi che vorrebbero affossarlo e che adesso non sono neanche in Aula. Il mondo vi guarda, anche Raif vi guarda e anche voi dovrete guardarvi allo specchio se voterete contro questa relazione.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, föredragande. – Fru talman! Ja, det är uppenbart att vi har olika uppfattningar i den här frågan, och så var det också när vi startade arbetet med betänkandet, men jag upplevde ändå att tillsammans med skuggföredragandena så lyckades vi hitta en gemensam linje, och det var också ett väldigt starkt stöd i utskottet när vi röstade om betänkandet.

Sen dess har uppenbarligen någonting hänt, och det som jag blir mest förundrad över i debatten här är att några av dem som varit uppe och talat för sina partiers räkning inte riktigt har pratat om det som vi egentligen pratar om.

Vi pratar om kontrollen av den legala vapenexporten, den som medlemsstaterna faktiskt bedriver gentemot de företag som finns i deras länder.

Vi talar inte om någon illegal handel, utan det är den legala handeln vi pratar om, och det är där som parlamentet har en roll att spela, för det är den vi kan gå in och kontrollera och se till att vapen som vi själva så att säga säljer av olika skäl inte hamnar i fel händer.

Den illegala handeln med vapen, den hanterar vi med helt andra regelverk. Det är inte det här regelverket som vi kan använda oss av för det.

En av talarna talade helt uppenbart inte alls om vapenexportkontrollen av legala vapen utan talade om kommissionens nya förslag som hanterar en helt annan fråga, det som är jaktvapen, skyttesport etc. så att vi pratar om två helt olika saker.

Jag hoppas ändå att vi under morgondagen när vi röstar kan få ett tillräckligt brett stöd för betänkandet här i kammaren, och att vi kan gå vidare så att vi också nästa år får ett nytt årligt betänkande, så att det här alltså blir den årliga granskning som parlamentet gör av den legala vapenförsäljningen, och den som vi har gemensamma regler för.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 17 December 2015.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Laurențiu Rebega (ENF), în scris. Consider absolut necesară această propunere de rezoluție pentru un control cât mai strict al exportului de arme. Instituirea unui control judicios al exportului de arme la nivelul UE poate fi soluția diminuării pierderilor de vieți omenești. Este de apreciat modul în care această propunere de rezoluție pune problema luării în calcul a exportului de tehnologii inovatoare, în vederea licențierii acestora, și trecerea lor în categoria materialelor și tehnologiilor cu dublă utilizare, precum cele din domeniul roboticii și al soft-ului.

Viteza dezvoltării tehnologice a secolului în care trăim face ca, pe lângă exportul ilegal sau la limita legii de arme clasice, robotica sau extinderea capabilităților software să pună la dispoziția grupurilor definite ca agresive serii întregi de aplicații civile care pot fi folosite pe post de arme de asalt. Mai mult, aceste tehnologii pot deveni cu ușurință instrumente menite să colecteze informații ce urmează a fi folosite în scopuri teroriste. În acest context, introducerea acestor instrumente pe lista tehnologiilor cu dublă utilizare pentru ca utilizarea lor să fie controlată mult mai bine devine o necesitate. Sper ca această rezoluție să fie doar primul pas în stoparea livrărilor de armament la limita legii sau a tehnologiilor cu dublă utilizare către grupurile considerate agresive.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. This report is vital in order to understand how Member States do business, selling arms to countries at war with their neighbours and often at odds with international humanitarian law. I congratulate my colleague, Bodil Valero, on this dossier. Europe’s security environment has changed drastically and, of course, EU rules on arms exports must be tightened.

But if the rules are not implemented then they mean nothing. We must name and shame Member States for failing to meet their legal obligation to supply arms export data to the EU and not complying with the existing legal framework. I am afraid this includes the UK. France and Greece have also not provided any data at all. This vicious circle must be stopped. It is a modern day tragedy – we do not know where these weapons end up and there is a real risk that they will fall into the hands of repressive regimes, criminals and terrorists in Europe, and be used against us. We can never be sure how the political and security situation may change in the countries we do business with; this is why a stricter risk assessment is so important and I call on my colleagues to back this report.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid