Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 16 декември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Трансфер на бюджетни средства: вж. протоколи
 6.Внасяне на документи: вж. протоколи
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 декември 2015 г. (разискване)
 8.Връчване на наградата "Сахаров" (тържествено заседание)
 9.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 10.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 11.Време за гласуване
  11.1.Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.2.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.3.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.4.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (гласуване)
  11.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International) (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (гласуване)
  11.6.Възражение по член 106: списък на инвазивните чужди видове (гласуване)
  11.7.Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25 (гласуване)
  11.8.Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (гласуване)
  11.9.Отношенията между ЕС и Китай (A8-0350/2015 - Bas Belder) (гласуване)
  11.10.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (гласуване)
  11.11.Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (гласуване)
  11.12.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International) (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Възражение по член 106: списък на инвазивните чужди видове
  12.7.Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25
  12.8.Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Отношенията между ЕС и Китай (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 16.Задържане и използване на насилие спрямо лицата, търсещи убежище (разискване)
 17.Създаване на анкетна комисия
 18.20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (разискване)
 19.Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 20.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 23.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2921 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (9613 kb)
Правна информация - Политика за поверителност