Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 16. prosince 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 5.Převod prostředků: viz zápis
 6.Předložení dokumentů: viz zápis
 7.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (rozprava)
 8.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 9.Změna pořadu jednání: viz zápis
 10.Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 11.Hlasování
  11.1.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.2.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.3.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.4.Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (hlasování)
  11.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Irska – EGF/2015/006 - IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (hlasování)
  11.6.Námitka podle článku 106: Seznam invazivních nepůvodních druhů (hlasování)
  11.7.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice NK603xT25 (hlasování)
  11.8.Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (hlasování)
  11.9.Vztahy EU-Čína (A8-0350/2015 - Bas Belder) (hlasování)
  11.10.Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (hlasování)
  11.11.Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (hlasování)
  11.12.Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Irska – EGF/2015/006 - IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Námitka podle článku 106: Seznam invazivních nepůvodních druhů
  12.7.Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice NK603xT25
  12.8.Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Vztahy EU-Čína (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této oblasti (rozprava)
 16.Zadržování žadatelů o azyl a používání síly vůči nim (rozprava)
 17.Zřízení vyšetřovacího výboru
 18.20. výročí Daytonské mírové dohody (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) (rozprava)
 21.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2921 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (9613 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí