Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 16. december 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Valgs prøvelse: se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (forhandling)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 10.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 11.Afstemningstid
  11.1.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.2.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.3.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  11.4.Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (afstemning)
  11.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (afstemning)
  11.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Liste over invasive ikkehjemmehørende arter (afstemning)
  11.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: godkendelse af genetisk modificeret majs NK603xT25 (afstemning)
  11.8.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (afstemning)
  11.9.Forbindelserne mellem EU og Kina (A8-0350/2015 - Bas Belder) (afstemning)
  11.10.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (afstemning)
  11.11.Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (afstemning)
  11.12.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Liste over invasive ikkehjemmehørende arter
  12.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: godkendelse af genetisk modificeret majs NK603xT25
  12.8.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Forbindelserne mellem EU og Kina (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (forhandling)
 16.Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (forhandling)
 17.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg
 18.20-året for Dayton-fredsaftalen (forhandling)
 19.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 20.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2921 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (9613 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik