Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 8.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.2.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.3.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  11.4.Επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Ευρωπόλ (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (ψηφοφορία)
  11.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από την Ιρλανδία – EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (ψηφοφορία)
  11.6.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ψηφοφορία)
  11.7.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου NK603xT25 (ψηφοφορία)
  11.8.Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (ψηφοφορία)
  11.9.Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (A8-0350/2015 - Bas Belder) (ψηφοφορία)
  11.10.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (ψηφοφορία)
  11.11.Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (ψηφοφορία)
  11.12.Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Ευρωπόλ (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από την Ιρλανδία – EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών
  12.7.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου NK603xT25
  12.8.Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
 16.Κράτηση και χρήση βίας εις βάρος των αιτούντων άσυλο (συζήτηση)
 17.Σύσταση εξεταστικής επιτροπής
 18.Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (συζήτηση)
 19.Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (συζήτηση)
 20.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) - Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) - Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2921 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (9613 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου