Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (17.-18. detsember 2015) (arutelu)
 8.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 9.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 10.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 11.Hääletused
  11.1.Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.2.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.3.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  11.4.Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (hääletus)
  11.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (hääletus)
  11.6.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: invasiivsete võõrliikide loetelu (hääletus)
  11.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine (hääletus)
  11.8.Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (hääletus)
  11.9.ELi ja Hiina suhted (A8-0350/2015 - Bas Belder) (hääletus)
  11.10.Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (hääletus)
  11.11.Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (hääletus)
  11.12.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: invasiivsete võõrliikide loetelu
  12.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine
  12.8.Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.ELi ja Hiina suhted (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 16.Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja nende suhtes jõu kasutamine (arutelu)
 17.Uurimiskomisjoni moodustamine
 18.Daytoni rahulepingu 20. aastapäev (arutelu)
 19.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 20.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2921 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (9613 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika