Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 10.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.2.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.3.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  11.4.Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen yhteistyö (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (äänestys)
  11.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (äänestys)
  11.6.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: Haitallisten vieraslajien luettelo (äänestys)
  11.7.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen (äänestys)
  11.8.Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (äänestys)
  11.9.EU:n ja Kiinan suhteet (A8-0350/2015 - Bas Belder) (äänestys)
  11.10.Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (äänestys)
  11.11.Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (äänestys)
  11.12.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen yhteistyö (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: Haitallisten vieraslajien luettelo
  12.7.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen
  12.8.Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.EU:n ja Kiinan suhteet (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 16.Turvapaikanhakijoiden säilöönotto ja heihin kohdistuva voimankäyttö (keskustelu)
 17.Tutkintavaliokunnan asettaminen
 18.Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (keskustelu)
 19.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 20.EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2921 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (9613 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö