Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 6.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 7.Pasirengimas gruodžio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Sacharovo premijos įteikimas (Iškilmingas posėdis)
 9.Darbotvarkės keitimas (žr. protokola)
 10.Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  11.2.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  11.3.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  11.4.Bosnijos ir Hercegovinos bei Europolo operatyvinis ir strateginis bendradarbiavimas (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (balsavimas)
  11.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“ (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (balsavimas)
  11.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Invazinių svetimų rūšių sąrašas (balsavimas)
  11.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25 (balsavimas)
  11.8.Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (balsavimas)
  11.9.ES ir Kinijos santykiai (A8-0350/2015 - Bas Belder) (balsavimas)
  11.10.Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (balsavimas)
  11.11.Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (balsavimas)
  11.12.Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
  12.1.Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Bosnijos ir Hercegovinos bei Europolo operatyvinis ir strateginis bendradarbiavimas (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“ (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Invazinių svetimų rūšių sąrašas
  12.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25
  12.8.Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.ES ir Kinijos santykiai (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (diskusijos)
 16.Sulaikymas ir jėgos panaudojimas pries prieglobsčio prašytojus (diskusijos)
 17.Tyrimo komiteto įsteigimas
 18.20-osios Deitono taikos susitarimo metinės (diskusijos)
 19.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) - Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) - ES bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES (diskusijos)
 21.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2921 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (9613 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika