Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 17. un 18. decembrī (debates)
 8.Saharova prēmijas piešķiršana (svinīgā sēde)
 9.Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)
 10.Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  11.2.Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  11.3.Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  11.4.Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (balsošana)
  11.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (balsošana)
  11.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — invazīvo svešzemju sugu saraksts (balsošana)
  11.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana (balsošana)
  11.8.Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (balsošana)
  11.9.ES un Ķīnas attiecības (A8-0350/2015 - Bas Belder) (balsošana)
  11.10.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (balsošana)
  11.11.Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (balsošana)
  11.12.Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — invazīvo svešzemju sugu saraksts
  12.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana
  12.8.Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.ES un Ķīnas attiecības (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)
 16.Patvēruma meklētāju aizturēšana un spēka lietošana pret viņiem (debates)
 17.Izmeklēšanas komitejas izveide
 18.Deitonas miera līguma 20. gadadiena (debates)
 19.Ieroču eksports — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 20.ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (piekrišana) - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) (debates)
 21.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2921 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (9613 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika