Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 december 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (debat)
 8.Uitreiking van de Sacharovprijs (plechtige vergadering)
 9.Wijziging agenda: zie notulen
 10.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 11.Stemmingen
  11.1.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.2.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.3.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (stemming)
  11.4.Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (stemming)
  11.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (stemming)
  11.6.Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten (stemming)
  11.7.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25 (stemming)
  11.8.Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (stemming)
  11.9.Betrekkingen EU-China (A8-0350/2015 - Bas Belder) (stemming)
  11.10.Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (stemming)
  11.11.Ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (stemming)
  11.12.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten
  12.7.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25
  12.8.Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Betrekkingen EU-China (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (debat)
 16.Detentie van en gebruik van geweld tegen asielzoekers (debat)
 17.Instelling van een enquêtecommissie
 18.20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (debat)
 19.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 20.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) - Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) - Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2921 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (9613 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid