Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 16 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (17–18 grudnia 2015 r.) (debata)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Zmiana porządku obrad: Patrz protokól
 10.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 11.Głosowanie
  11.1.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  11.2.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  11.3.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  11.4.Operacyjno-strategiczna współpraca między Bośnią i Hercegowiną a Europolem (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (głosowanie)
  11.5.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (głosowanie)
  11.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wykaz inwazyjnych gatunków obcych (głosowanie)
  11.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (głosowanie)
  11.8.Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (głosowanie)
  11.9.Stosunki UE–Chiny (A8-0350/2015 - Bas Belder) (głosowanie)
  11.10.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (głosowanie)
  11.11.Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (głosowanie)
  11.12.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Operacyjno-strategiczna współpraca między Bośnią i Hercegowiną a Europolem (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wykaz inwazyjnych gatunków obcych
  12.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25
  12.8.Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Stosunki UE–Chiny (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (debata)
 16.Przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły (debata)
 17.Powołanie komisji śledczej
 18.20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (debata)
 19.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 20.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) (debata)
 21.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2921 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (9613 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności