Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 16 decembrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 6.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 (dezbatere)
 8.Acordarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)
 9.Modificarea ordinii de zi: consultaţi procesul-verbal
 10.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 11.Votare
  11.1.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (vot)
  11.2.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (vot)
  11.3.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (vot)
  11.4.Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (vot)
  11.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (vot)
  11.6.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive (vot)
  11.7.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25 (vot)
  11.8.Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (vot)
  11.9.Relațiile dintre UE și China (A8-0350/2015 - Bas Belder) (vot)
  11.10.Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (vot)
  11.11.Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (vot)
  11.12.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (vot)
 12.Explicații privind votul
  12.1.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive
  12.7.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25
  12.8.Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Relațiile dintre UE și China (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință (dezbatere)
 16.Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora (dezbatere)
 17.Constituirea unei noi comisii de anchetă
 18.Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (dezbatere)
 19.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 20.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare) - Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție) - Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației) (dezbatere)
 21.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2921 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (9613 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate