Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 16. decembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. decembra 2015 (rozprava)
 8.Udeľovanie ceny A. Sacharova (slávnostná časť schôdze )
 9.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 10.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 11.Hlasovanie
  11.1.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  11.2.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  11.3.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  11.4.Operatívna a strategická spolupráca medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (hlasovanie)
  11.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (hlasovanie)
  11.6.Námietka podľa článku 106: zoznam inváznych nepôvodných druhov (hlasovanie)
  11.7.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25 (hlasovanie)
  11.8.Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (hlasovanie)
  11.9.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (A8-0350/2015 - Bas Belder) (hlasovanie)
  11.10.Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (hlasovanie)
  11.11.Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (hlasovanie)
  11.12.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Operatívna a strategická spolupráca medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Námietka podľa článku 106: zoznam inváznych nepôvodných druhov
  12.7.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25
  12.8.Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 16.Zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti nim (rozprava)
 17.Zriadenie vyšetrovacieho výboru
 18.20. výročie Daytonskej mierovej dohody (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2921 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (9613 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia