Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 16. december 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: glej zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 6.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 7.Priprava zasedanja Evropskega sveta (17. in 18. december) (razprava)
 8.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 9.Sprememba dnevnega reda: gl. zapisnik
 10.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 11.Čas glasovanja
  11.1.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  11.2.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  11.3.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  11.4.Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Europolom (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (glasovanje)
  11.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International) (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (glasovanje)
  11.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: seznam invazivnih tujerodnih vrst (glasovanje)
  11.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25 (glasovanje)
  11.8.Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (glasovanje)
  11.9.Odnosi med EU in Kitajsko (A8-0350/2015 - Bas Belder) (glasovanje)
  11.10.Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (glasovanje)
  11.11.Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (glasovanje)
  11.12.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Europolom (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International) (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: seznam invazivnih tujerodnih vrst
  12.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25
  12.8.Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Odnosi med EU in Kitajsko (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 16.Pridržanje prosilcev za azil in uporaba sile nad njimi (razprava)
 17.Ustanovitev preiskovalnega odbora
 18.20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (razprava)
 19.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)
 20.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) (razprava)
 21.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 22.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2921 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (9613 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov