Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 december 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valprövning: se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (debatt)
 8.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 10.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.2.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.3.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  11.4.Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana) (omröstning)
  11.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu) (omröstning)
  11.6.Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)
  11.7.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (omröstning)
  11.8.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer) (omröstning)
  11.9.Förbindelserna EU–Kina (A8-0350/2015 - Bas Belder) (omröstning)
  11.10.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom) (omröstning)
  11.11.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (A8-0309/2015 - Edouard Martin) (omröstning)
  11.12.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0347/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.2.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0348/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.3.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0346/2015 - Roberto Gualtieri)
  12.4.Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol (A8-0352/2015 - Lorenzo Fontana)
  12.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (A8-0363/2015 - Victor Negrescu)
  12.6.Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter
  12.7.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25
  12.8.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (A8-0349/2015 - Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer)
  12.9.Förbindelserna EU–Kina (A8-0350/2015 - Bas Belder)
  12.10.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (A8-0332/2015 - Enrique Guerrero Salom)
  12.11.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (A8-0309/2015 - Edouard Martin)
  12.12.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (debatt)
 16.Förvar av och användning av våld mot asylsökande (debatt)
 17.Tillsättning av en undersökningskommitté
 18.20-årsdagen för Daytonavtalet (debatt)
 19.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 20.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2921 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (9613 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy