Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 17. december 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Patenter og planteforædleres rettigheder (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa
  3.2.Situationen i Maldiverne
  3.3.Malaysia
 4.Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Afstemningstid
  9.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (B8-1424/2015) (afstemning)
  9.2.Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (afstemning)
  9.3.Situationen i Maldiverne (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (afstemning)
  9.4.Malaysia (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (afstemning)
  9.5.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (afstemning)
  9.6.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (afstemning)
  9.7.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (afstemning)
  9.8.Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (B8-1347/2015) (afstemning)
  9.9.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  9.10.20-året for Dayton-fredsaftalen (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (afstemning)
  9.11.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (afstemning)
  9.12.Patenter og planteforædleres rettigheder (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (afstemning)
  9.13.Situationen i Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (afstemning)
  9.14.Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (B8-1346/2015) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (B8-1424/2015)
  10.2.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (B8-1347/2015)
  10.6.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.20-året for Dayton-fredsaftalen (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Patenter og planteforædleres rettigheder (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Situationen i Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Beskyttelse af Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo (B8-1346/2015)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Andragender: se protokollen
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 16.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 17.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1968 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6176 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik