Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa
  3.2.Κατάσταση στις Μαλδίβες
  3.3.Μαλαισία
 4.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (B8-1424/2015) (ψηφοφορία)
  9.2.Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (ψηφοφορία)
  9.3.Κατάσταση στις Μαλδίβες (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (ψηφοφορία)
  9.4.Μαλαισία (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (ψηφοφορία)
  9.6.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (ψηφοφορία)
  9.7.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (ψηφοφορία)
  9.8.Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (B8-1347/2015) (ψηφοφορία)
  9.9.Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  9.10.Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (ψηφοφορία)
  9.11.Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (ψηφοφορία)
  9.12.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (ψηφοφορία)
  9.13.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (ψηφοφορία)
  9.14.Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (B8-1346/2015) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της (B8-1424/2015)
  10.2.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (B8-1347/2015)
  10.6.Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό (B8-1346/2015)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1968 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6176 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου