Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 17. detsember 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Patendid ja sordiaretajate õigused (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus
  3.2.Olukord Maldiividel
  3.3.Malaisia
 4.Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Presidentuuri teatis
 7.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Hääletused
  9.1.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (B8-1424/2015) (hääletus)
  9.2.Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (hääletus)
  9.3.Olukord Maldiividel (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (hääletus)
  9.4.Malaisia (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (hääletus)
  9.5.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (hääletus)
  9.6.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (hääletus)
  9.7.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (hääletus)
  9.8.Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (B8-1347/2015) (hääletus)
  9.9.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  9.10.Daytoni rahulepingu 20. aastapäev (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (hääletus)
  9.11.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (hääletus)
  9.12.Patendid ja sordiaretajate õigused (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (hääletus)
  9.13.Olukord Burundis (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (hääletus)
  9.14.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (B8-1346/2015) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (B8-1424/2015)
  10.2.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (B8-1347/2015)
  10.6.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.Daytoni rahulepingu 20. aastapäev (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Patendid ja sordiaretajate õigused (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Olukord Burundis (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (B8-1346/2015)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Petitsioonid (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1968 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (6176 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika