Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 17. decembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti
  3.2.Situácia na Maldivách
  3.3.Malajzia
 4.Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Hlasovanie
  9.1.Setting up a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector, its powers, numerical strength and term of office (B8-1424/2015) (hlasovanie)
  9.2.Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (hlasovanie)
  9.3.Situácia na Maldivách (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (hlasovanie)
  9.4.Malajzia (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (hlasovanie)
  9.5.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (hlasovanie)
  9.6.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (hlasovanie)
  9.7.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (hlasovanie)
  9.8.Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (B8-1347/2015) (hlasovanie)
  9.9.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  9.10.20. výročie Daytonskej mierovej dohody (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (hlasovanie)
  9.11.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (hlasovanie)
  9.12.Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (hlasovanie)
  9.13.Situácia v Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (hlasovanie)
  9.14.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (B8-1346/2015) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Setting up a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector, its powers, numerical strength and term of office (B8-1424/2015)
  10.2.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (B8-1347/2015)
  10.6.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.20. výročie Daytonskej mierovej dohody (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Situácia v Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (B8-1346/2015)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Petície: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1968 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6176 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia