Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 17 december 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Patent och växtförädlares rättigheter (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa
  3.2.Situationen i Maldiverna
  3.3.Malaysia
 4.Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Meddelande från talmannen
 7.Utskottens sammansättning: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (B8-1424/2015) (omröstning)
  9.2.Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (omröstning)
  9.3.Situationen i Maldiverna (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (omröstning)
  9.4.Malaysia (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (omröstning)
  9.5.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (omröstning)
  9.6.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (omröstning)
  9.7.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (omröstning)
  9.8.Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (B8-1347/2015) (omröstning)
  9.9.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  9.10.20-årsdagen för Daytonavtalet (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (omröstning)
  9.11.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (omröstning)
  9.12.Patent och växtförädlares rättigheter (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (omröstning)
  9.13.Situationen i Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (omröstning)
  9.14.Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (B8-1346/2015) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (B8-1424/2015)
  10.2.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5.Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (B8-1347/2015)
  10.6.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7.20-årsdagen för Daytonavtalet (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9.Patent och växtförädlares rättigheter (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10.Situationen i Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11.Skydd av Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo (B8-1346/2015)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Framställningar: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1968 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6176 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy