Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 6176k
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Otvorenie rokovania
 2. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava)
 3. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1. Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti
  3.2. Situácia na Maldivách
  3.3. Malajzia
 4. Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6. Oznámenie predsedníctva
 7. Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9. Hlasovanie
  9.1. Setting up a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector, its powers, numerical strength and term of office (B8-1424/2015) (hlasovanie)
  9.2. Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (hlasovanie)
  9.3. Situácia na Maldivách (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (hlasovanie)
  9.4. Malajzia (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (hlasovanie)
  9.5. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (hlasovanie)
  9.6. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (hlasovanie)
  9.7. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (hlasovanie)
  9.8. Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (B8-1347/2015) (hlasovanie)
  9.9. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  9.10. 20. výročie Daytonskej mierovej dohody (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (hlasovanie)
  9.11. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (hlasovanie)
  9.12. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (hlasovanie)
  9.13. Situácia v Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (hlasovanie)
  9.14. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (B8-1346/2015) (hlasovanie)
 10. Vysvetlenia hlasovania
  10.1. Setting up a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector, its powers, numerical strength and term of office (B8-1424/2015)
  10.2. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
  10.3. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.4. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
  10.5. Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (B8-1347/2015)
  10.6. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda)
  10.7. 20. výročie Daytonskej mierovej dohody (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)
  10.8. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0338/2015 - Bodil Valero)
  10.9. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (RC-B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015)
  10.10. Situácia v Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015)
  10.11. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (B8-1346/2015)
 11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 13. Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 14. Petície: pozri zápisnicu
 15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17. Prerušenie zasadania


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00).

 

2. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
 

Πρόεδρος: Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή, των κ.Czesław Adam Siekierski και Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με θέμα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (O-000146/2015 - B8-1112/2015) (2015/2981(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, autor. Panie Przewodniczący! Postawione pytanie przez dwie komisje Parlamentu Europejskiego ma strategiczne znaczenie dla postępu, rozwoju i innowacji w sektorze rolnictwa. Dotyczy ono problemów patentowych w obszarze postępu biologicznego, a więc w obszarze, gdzie istotne są bardzo prawa natury.

Otrzymaliście Państwo wszyscy to pytanie, dlatego nie będę go tu odczytywał. Pozwólcie, że przedstawię ze swojej strony kilka komentarzy. Rolnictwo charakteryzuje się specyficznym procesem wytwarzania, bowiem w procesie produkcji mamy do czynienia z żywymi organizmami roślin i zwierząt. Słusznie więc reprezentacja rolników Copa-Cogeca w swoim stanowisku skierowanym do Parlamentu wskazuje na to, że prawo patentowe wywodzące się z sektora technologii przemysłu trudno przenieść do procesów biologicznych. Natura, rośliny, istniejący materiał genetyczny nie są przecież wynalazkami. Patentowanie cech roślin nie tylko wpłynie na ograniczenie innowacyjności, ale rozbuduje administrowanie i koszty charakterystyczne dla wynalazczości.

Główne obawy dotyczą ograniczenia dostępu w procesie hodowli roślin do materiału biologicznego objętego patentem, uzyskana bowiem nowa wartość zawarta w podwyższeniu jakości roślin powinna stawać się dobrem wspólnym. Należy jednak pamiętać i brać pod uwagę finansowanie postępu rolniczego, jeśli chcemy, aby jego efekty były wartością wspólną.

Nasze oczekiwania wobec Komisji Europejskiej nakładają na nią wyjątkowo trudne zadania pogodzenia różnych interesów. Uważamy jednak, że bezpieczeństwo żywnościowe, zachowanie bioróżnorodności, możliwości dostępu i wyboru przez rolników określonych odmian są ich prawem. Chcemy jednocześnie utrzymać pracę hodowlane prowadzone w małych i średnich firmach, aby nie zostały one wyparte z branży przez duże firmy tego sektora. Reasumując, chcemy więc, aby Komisja Europejska wyjaśniła sytuację prawną dotyczącą spraw patentowych w obszarze hodowli roślin.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, author. Mr President, the Committee on Legal Affairs, which I have the honour of chairing, was in charge of Directive 98/44 on the legal protection of biological inventions when it was adopted. The Directive contains, inter alia, certain exclusions from patentability. Article 4 of the Directive excludes plant and animal varieties and essentially biological processes for the production of plants and animals from patentability provisions, reflected in the implementation regulation of the European Patent Convention. Article 53b of the Convention itself prohibits patents on plant varieties and on essentially biological processes for breeding.

However, as a result of consecutive decisions by the European Patent Office (EPO), the content of these exceptions has been eroded. Parliament already adopted a Resolution on this matter in 2012. Unfortunately, it did not have much impact on the decisions of the Patent Office. In two precedent-setting decisions of March this year, the enlarged Board of Appeal of the Office declared that, while processes for conventional breeding cannot be patented, plants and animals stemming from these processes are patentable.

Speaking on behalf of the Committee responsible in this Parliament for the application of EU law, I would like to emphasise the need to ensure that the EPO demonstrates appropriate respect for EU law. The EPO will play a central role in the implementation of the European Patent with unitary effect. It is, therefore, worth bearing in mind that Article 27c of the Agreement on a Unified Patent Court states that ‘the rights conferred by a patent shall not extend to […] the use of biological material for the purpose of breeding or discovering and developing other plant varieties’.

I hope that this second attempt by this House to bring its concerns to the attention of the European Patent Office will help to convince the Commission to raise the matter with the EPO and will help to prevent, and possibly reverse, interpretations of law which erode carefully considered exceptions to patentability and patent protection.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, on behalf of my colleague Elżbieta Bieńkowska, I wish to thank you for giving the Commission the opportunity to address Parliament on the important issues surrounding patenting and plant breeding rights.

Let me start by reassuring you that the Commission is well aware of these issues. More specifically, we are aware of the breeders’ concerns related to the patentability of plant traits that pre-exist in a plant obtained by essentially biological processes. We are aware that breeders fear having more limited access to biological material. The Commission has been closely following the discussion in both the Agriculture Council and the Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament following the rulings of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office.

In order to help address the concerns raised by breeders, the Commission is currently analysing this issue with the objective of finding a quick and workable solution for all the stakeholders involved. For this very reason, the Commission will be cooperating with the forthcoming Dutch Presidency that has supported such a pragmatic approach which does not entail the need to revise the Biotech Directive. Our wish is to avoid creating long-standing legal uncertainty for the biotech sector when revising or recasting the Biotech Directive. In particular, this could hinder the development of new biotech products for the benefit of European consumers. The re-opening of the Directive would not only put the specific breeders’ issue under the spotlight, but would also trigger discussions on issues that the Directive and subsequent decisions of the Court of Justice of the European Union have clarified. Examples of these issues are the limit on the patentability for inventions relating to embryonic stem cells and the scope of protection of inventions relating to genes.

The solutions brought forward by the Directive and the subsequent decisions of the Court have integrated ethical considerations. They are considered to offer the appropriate balance, by both researchers and the industrial sectors most linked to biotechnological inventions. Having said that, the Commission is highly aware of its task to monitor scientific and legal developments as well as their implications on current patent law in the biotechnological field in Europe. The Commission is also aware of its responsibility to report on these issues to Parliament, the Council and the broad public as well.

Before concluding, let me stress that a Biotech expert group has been set up with a mandate to provide the Commission with expertise, analysis and comments on the rapid evolutions in this field. The Group is discussing, among other issues, the patentability of products obtained by essentially biological processes and the report that this Group will soon produce will further support our analysis.

I wish to assure the House that the Commission is giving high importance to working on a timely and pragmatic resolution of this issue so that the current legal uncertainty is resolved in the interests of all concerned. We will, of course, keep Parliament informed of any progress.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Vertreter der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fraktionsübergreifend waren wir uns hier immer mit großer Mehrheit einig, dass die Züchtung von Pflanzen und Tieren nicht patentiert werden darf, dass auf Pflanzen und Tiere keine Patente erteilt werden dürfen. Über Jahrtausende hinweg hat die Landwirtschaft ohne Patente Züchtung betreiben können, und dabei muss es auch bleiben. Die Möglichkeit der Weiterzüchtung von Sorten und Rassen muss der Landwirtschaft ohne Behinderung durch Patente gesichert werden. Die Ernährungssicherung erfordert, dass sich die Landwirtschaft ohne Patente von Großkonzernen weiterentwickeln kann.

Das Urteil der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu Brokkoli und Tomaten vom 25.3.2015 ist mir schlichtweg unverständlich. Dieses Urteil ist auch die Ursache für diese Anfrage an die Kommission und auch für den Entschließungsantrag, der heute eingebracht wird. EVP, S&D, ECR und ALDE haben heute hier eine gemeinsame Entschließung vorgeschlagen, um die Kommission aufzufordern, hier eine Klarstellung vorzunehmen, damit auch in Zukunft die biologische Vielfalt für die Landwirtschaft und für alle Beteiligten gewährleistet ist. Das ist das Ziel unserer Anfrage und unseres Entschließungsantrags.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come ha detto l'onorevole Albert Dess poco fa, la commissione agricoltura di questo Parlamento ha ritenuto necessario questo dibattito per chiedere all'esecutivo di chiarire alcune ambiguità nella normativa sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

C'è un largo consenso sulla non brevettabilità dei procedimenti essenziali biologici di produzione di vegetali e di animali, come chiaramente espresso all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE. Tuttavia alcune recenti decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti richiedono maggiore chiarezza sull'interpretazione giuridica della legislazione europea in materia.

L'innovazione in agricoltura e lo sviluppo di nuove varietà vegetali sono cruciali per rispondere alle sfide della sicurezza alimentare e del cambiamento climatico e allo stesso tempo possono dare notevole impulso alle piccole e medie imprese europee. Se da una parte i brevetti servono proprio a stimolare la competitività e l'innovazione salvaguardando l'investimento economico, in alcuni casi possono rappresentare un freno allo sviluppo innovativo, in particolare quando sono implicati processi biologici essenziali utilizzati negli anni dagli agricoltori in maniera libera.

Ci auguriamo che, in vista delle decisioni future dell'Ufficio europeo dei brevetti, si possa fare chiarezza, trovando il giusto punto di equilibrio tra la difesa della proprietà intellettuale e il legittimo accesso e utilizzo di materiale biologico proveniente da procedimenti essenzialmente biologici.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, namens de ECR-Fractie. Mijnheer de commissaris, als we een innovatieve plantveredelingssector willen houden, dan moeten we patenten op plantmateriaal nú een halt toeroepen. Zo niet, dan ontstaat er een ware race op eigenschappen uit de natuur. De sector komt daardoor vast te zitten, en ik vind het ook ethisch gezien onjuist.

 

Plantmateriaal hoort niet thuis in patentrecht; voor planten is er immers het specifieke kwekersrecht. Het basisprincipe van het kwekersrecht is de volledige kwekersvrijstelling. Hierdoor kunnen kwekers immers variëteit op variëteit maken. Dit basisprincipe moeten we blijven waarborgen.

 

Commissaris, "geen octrooi op leven". Samen met mijn collega’s ontving ik een petitie met die titel met meer dan 17.000 handtekeningen. Wij geven deze petitie graag door aan uw collega, commissaris Bieńkowska.

 

Commissaris, het is hoog tijd dat de loophole in de wetgeving gesloten wordt. Duidelijkheid is nodig en urgent. In de resolutie vraagt het EP aan de Commissie om dit snel en goed te doen. De Commissie is nu aan zet.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie. Kwekers gebruiken natuurlijke eigenschappen van groenten en fruit en andere planten om verder mee te kweken. Hiermee worden nieuwe smaken of kleuren gekweekt in bijvoorbeeld tulpen of tomaten. Recentelijk is het mogelijk geworden deze natuurlijke eigenschappen te patenteren. Dit is gevaarlijk, zowel kwekers als consumenten kunnen hiervan de dupe worden.

Wanneer iemand op een natuurlijke manier een nieuwe eigenschap in een broccoli of tomaat kweekt, wil je niet dat iemand hierop een patent kan aanvragen. Je creëert een monopolie op een eigenschap van groenten of fruit en dus ook op onze voedselvoorziening. De natuurlijke eigenschappen van planten zijn dan niet meer voor alle kwekers vrij beschikbaar.

Dit brengt innovatie in gevaar en kan consequenties hebben op de variëteit aan rassen. Onze kleine en middelgrote kwekers, boeren en tuinders behoren tot de wereldtop in het verbeteren van plantenrassen en het ontwikkelen van nieuwe zaden. Zaden die in hun gewicht soms meer waard zijn dan goud. Als je echt iets hebt uitgevonden moet je het kunnen patenteren. Maar de natuurlijke eigenschappen van planten moeten vrij gebruikt kunnen worden.

Twee maanden geleden heb ik dit onderwerp in de Landbouwcommissie aangekaart. Ik ben verheugd dat nu een grote meerderheid van het Europees Parlement deze oproep steunt. Ik roep ook de Nederlandse staatssecretaris Van Dam op om tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie actie te ondernemen.

Het Europees Parlement is luid en duidelijk. De Commissie moet ruim baan geven aan innovatie en waarborgen dat de natuurlijke eigenschappen van planten voor iedereen beschikbaar blijven.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. Groenten, granen, peulvruchten en fruit vormen de basis van een gezonde en goede voeding. Deze zijn in Europa van uitstekende kwaliteit en al eeuwen bewaarden boeren en later veredelaars elk jaar de zaden en producten om daar weer nieuwe verbeterde producten van te maken.

Het veredelen van die groenterassen heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we nu honderden soorten aardappelen hebben. Sommige zijn geschikt voor frietjes, sommige zijn geschikt voor de puree en andere zijn juist weer heel erg geschikt om op droge of heel natte grond te verbouwen. Op deze sector kunnen we echt heel erg trots zijn en het is dan ook belangrijk dat we die producten, de zaden vrij toegankelijk houden. Dat is belangrijk voor biodiversiteit, dat is belangrijk voor de innovatie in deze sector.

En dat kan niet als agrofood-bedrijven patenten aanvragen op producten die zijn ontstaan uit wezenlijk biologische processen. Eigenschappen uit de natuur behoren aan niemand of misschien wel aan iedereen toe. Maar ze behoren in ieder geval niet toe aan Monsanto en Syngenta. Het zou slecht zijn als deze multinationals gaan bepalen welke rassen we wel of niet gaan verbouwen in Europa. Deze bedrijven willen geen concurrentie en de markt kent geen ethiek.

Voorzitter, het is te gek voor woorden! Boeren moeten gewoon vrij toegang hebben tot deze zaden. Dat betekent bijvoorbeeld een uitgebreide kwekersvrijstelling in de Europese regelgeving. Want gaan we op deze weg door, dan gaan we monopolieposities creëren in onze voedselvoorziening en zulke machtsposities en ook het daaruit voortvloeiende biodiversiteitsverlies zijn gevaren voor onze voedselzekerheid hier en elders op de wereld.

Commissie, doe uw werk, zorg voor een kwekersvrijstelling in de Europese octrooiregelgeving. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich gehöre zu den Mitverfassern der ersten Entschließung aus dem Jahr 2012, die sich mit dem Thema beschäftigt hat.

Wir haben im Wesentlichen genau das gesagt, was heute auch Gegenstand der neuen Entschließung ist. Wir können hoffen, dass die Kommission endlich aus ihrem Tiefschlaf aufwacht und das ernst nimmt, was wir schon vor drei Jahren beschlossen haben. Es ist unverständlich – muss ich ehrlich sagen –, denn wir haben schon damals dieselben Befürchtungen geäußert. Die Innovation wird eingeschränkt, denn gerade die kleinen Unternehmen, die Kleinzüchter, sind ja die, die die Sache voranbringen. Es wird das Landwirte-Privileg gefährdet, und die Kommission sollte sich Gedanken machen, ob wir weiterhin das akzeptieren, was das Europäische Patentamt an Rechtsetzung seit Jahren tut.

Wir reden über Brokkoli-Patente, über Patente für Tomaten oder Paprika, während Verfahren eindeutig biologische Züchtungsverfahren sind, die das Patentamt patentiert hat. Das ist eine Rechtspraxis, die wir einfach nicht akzeptieren können. Da muss die Kommission endlich einschreiten, weil das nämlich gegen die Richtlinie 98/44/EG verstößt, und das ist sozusagen Gesetz.

Dann ist halt die Frage: Warum macht das Patentamt das? Man kann sich die Frage durchaus stellen. Na gut, das ist doch ganz einfach: Das Patentamt verdient mit der Erteilung von Patenten Geld, und es wird von selber nicht aufhören. Deshalb muss der Gesetzgeber einschreiten. Der zweite Punkt ist: Natürlich versuchen immer mehr große Unternehmen, sich durch die Sicherung von Patenten den Markt von Konkurrenten freizuhalten. Das wird in erster Linie die europäische Saatgutindustrie oder die europäischen Landwirte betreffen, weil das Großunternehmen sind, die nichts mit der Masse der Züchter in Europa zu tun haben. Auch deshalb müsste die Kommission einschreiten.

Ich habe heute vernommen, dass die Kommission gesagt hat: Sie beobachtet die Materie. Sie hat auch die Diskussion beobachtet, und sie analysiert jetzt. Sie sind uns bis heute einen Bericht zu den Auswirkungen schuldig geblieben. Die Aufforderung haben Sie seit 2003, seitdem sind Sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Also wann erwachen Sie aus Ihrem Tiefschlaf, liebe Kommission, wann beschäftigen Sie sich endlich mit diesen ernstzunehmenden Problemen, und wann geben Sie den Landwirten und Züchtern eine Antwort?

Eine Anmerkung noch: Wir haben Änderungsanträge eingebracht zu dem, was Sie wahrscheinlich vergessen haben: Das Landwirte-Privileg muss noch in dieser Entschließung untergebracht werden.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, on behalf of the EFDD Group. Mr President, without the efforts of commercial plant breeders we would not have kept abreast with the challenge of feeding a growing population. Having farmed since 1971, I have witnessed all the improvements produced by fertilisers, pesticides and mechanisation.

In my opinion, though, the biggest single factor in increasing yields has been improved crop varieties. These provide the potential from which all else flows. For every successful variety there may be 10 expensive failures, and the winners must bear not only their own costs, but those of the losers as well. Our commercial plant breeders therefore need the assurance that their work will bring significant financial rewards and not simply provide a shortcut to others who can quickly build on a novel feature that took many years to isolate and consistently replicate itself within a stable variety.

In the past, it was usually safe to assume that by the time a competitor breeder had taken advantage of breeders’ privilege and brought a successor variety to the market, the original variety would have had its few years at the top of the hit parade, earned its royalties and been superseded. Skill and technology, though, is now so advanced and correspondingly expensive that occasionally a breeder can produce something that is a step change or a defining moment in the history of plant breeding. The implications of this need to be recognised and catered for. Having watched the EU make a complete hash of legislating on the topic of GM crops, I do not want this institution to spoil yet more innovation in plant breeding.

I would like to see my own country, Britain, take the lead in this field and consult with the whole agricultural industry, because a balance must be struck between maintaining the confidence of the breeders in the principle that a successful idea will yield a financial reward, but, on the other hand, the concern that the market will be permanently cornered and subsequent potential improvements discouraged. The debate then becomes a very straightforward decision on the amount of time a breeder can have the exclusive use of his variety. I believe the industry in the UK is more than capable of reaching a decision on this with minimal interference from politicians. A system may develop where the breeder of a high-flying variety may take the option of purchasing a longer period of purdah from the government, to the benefit of the taxpayer – a simple commercial decision, taken within agreed limits.

We do not need to get involved in semantic arguments about the difference between a discovery and an invention. We just need to let the plant breeders have their moment in the sun. Now, let us never forget that a farmer can always multiply up old varieties himself if he feels that this is a more economic choice, thereby waving two fingers at the perceived greed of big business. This inconvertible reality will always ensure that this issue remains rooted in the ground, the earth, the soil and the dirt, just where a seed belongs.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Loiseau, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, la décision de l'OEB de libéraliser les brevets et les droits des sélectionneurs de semences est une très mauvaise chose. Cela équivaut à donner un blanc-seing aux multinationales telles que Syngenta, Monsanto, etc., en leur permettant de prendre le contrôle, en réalité, de notre alimentation. C'est quelque chose de très grave, à mon sens.

C'est en effet un danger pour notre souveraineté alimentaire car cette politique de l'OEB favorisera la concentration du marché, renforcera la dépendance des agriculteurs à l'égard de quelques multinationales – comme vous le savez – et aura inévitablement des conséquences sur les consommateurs. En outre, nous aurons moins de contrôle sur la fabrication, qui sera de plus en plus standardisée. Avec ce projet, les groupes industriels pourront organiser le contrôle de toutes les semences, y compris celles que les agriculteurs prélèvent directement sur leur récolte.

De plus, cette nouvelle contrainte restreindra l'accès au marché des semences traditionnelles locales et biologiques. En France et en Europe, le secteur semencier est constitué par de nombreuses PME et coopératives. Au niveau mondial, au contraire, dix entreprises se partagent 60 % du marché. Or, cette concentration, ajoutée aux questions de propriété intellectuelle, nuira au maintien d'une agriculture diversifiée.

L'industrie semencière doit être, au contraire, sous contrôle afin d'éviter tout monopole et toute pratique douteuse, contre lesquels sont déposés des recours, comme en 2013 contre un brevet délivré à Syngenta lui garantissant les droits exclusifs sur tous les poivrons présentant une résistance aux mouches blanches. Ce brevet interdisait aux agriculteurs et aux sélectionneurs d'utiliser ces plantes sans avoir payé des droits de licence à Syngenta. Or, il ne s'agissait pas d'une invention, mais d'une découverte par croisement d'espèces. Un autre recours a été déposé fin mai 2014 contre un brevet européen détenu par Monsanto sur des tomates résistantes à un champignon. Il s'agissait, là encore, d'une découverte que s'est appropriée la multinationale.

Cette privatisation du vivant menace les petites et moyennes entreprises de semences, qui risquent, en effet, de voir leurs propres variétés tomber sous le coup d'un brevet. Ce fut le cas, par exemple, de l'entreprise française Gautier, qui est obligée, depuis 2013, de payer le semencier hollandais Zwaan pour commercialiser une laitue résistante à un puceron qu'elle avait elle-même sélectionnée depuis longtemps. C'est tout de même aberrant!

Les certificats d'obtention végétale étaient déjà contestables puisqu'ils remettaient en cause la possibilité pour les agriculteurs de ressemer gratuitement leurs propres semences. Mais en dépit de cette contrainte, ces certificats d'obtention végétale protégeaient tout de même nos semenciers et agriculteurs du brevetage. Cette pratique plus coûteuse encore, et bien plus restrictive, est déjà en vigueur aux États-Unis.

Aujourd'hui, la décision scandaleuse de l'OEB et le silence incompréhensible de la Commission européenne remettent gravement en cause ce qui avait été adopté, sans enthousiasme, comme un rempart efficace. Plus grave encore, cette décision pose, une fois de plus, la question de l'alignement du droit européen sur celui des États-Unis, dans le but évidemment de ne pas freiner les négociations commerciales en cours. Si, pour atteindre cet objectif, la Commission européenne a l'intention de piétiner le texte adopté en 2012, qu'elle le dise franchement!

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE). Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Komisarzu! Koleżanki i Koledzy! Chciałbym przypomnieć, że Parlament Europejski nie tak dawno, bo w 2012 r., przyjął rezolucję, w której w niezwykle jasny i precyzyjny sposób wyraził swoje stanowisko w kwestiach dotyczących interpretacji przepisów, zarówno europejskiej konwencji patentowej, jak i tzw. dyrektywy o biopatencie. W 2012 r., czyli raptem trzy lata temu, warto by pamiętać, co tam zostało zapisane. Dyrektywa mówi jasno: możliwość udzielania patentu jest wyłączona, czyli jest niemożliwa, dla odmian roślin i ras zwierząt, a także dla czysto biologicznych procesów wytwarzania roślin i zwierząt, na przykład poprzez krzyżowanie czy selekcję. To dosyć jasne i precyzyjne słowa, dlatego trudno zrozumieć decyzję Rady Apelacyjnej Europejskiego Urzędu Patentowego. Zwracam uwagę, że to rada apelacyjna, czyli taki swoisty sąd, a nie urząd patentowy, podjął tę decyzję – decyzję budzącą nasze obawy co do zawężenia interpretacji istniejących przepisów, co w konsekwencji może godzić w utrzymanie jak najszerszej różnorodności biologicznej. Także hodowcy wyrażają swoje poważne obawy, że w ten oto sposób otwiera się takie boczne drzwi, furtkę, do patentowania odmian roślin, a w konsekwencji do ograniczania możliwości dostępu do zwiększania wydajności upraw. Dlatego zwracamy się z pytaniem do Komisji Europejskiej o jasną interpretację unijnych przepisów i prosimy także o przekazanie nam informacji co do sprawozdania dotyczącego rozwoju wpływu prawa patentowego w działaniach biotechnologicznych.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come ha ben sentito, tutte le famiglie politiche sono preoccupate da questo comportamento della Commissione che interpreta le direttive di volta in volta in maniera difforme.

Nel caso specifico la contrarietà che Le è stata espressa all'uso dei brevetti nasce proprio dal ricorso che la Commissione ha fatto all'Ufficio europeo, soprattutto perché il tema in oggetto di questa ulteriore richiesta di interpretazione è per noi molto delicato, riguarda la biodiversità, perché l'idea di brevettare il materiale vegetale non è solo sbagliato, è pericoloso.

Richiamo la Sua attenzione su due aspetti. Il primo, chi è che può promuovere una brevettazione di massa? Le grandi aziende. In questo settore, l'innovazione e la ricerca verso la biodiversità è sempre stata patrimonio delle piccole aziende, che hanno assolto a un compito meritorio e che per questa ragione devono essere protette e aiutate. Secondo tema: se si va verso una concentrazione prodotta dai brevetti è chiaro che questa non si fermerà soltanto ai prodotti oggi in esame, ma diventerà il criterio, il sistema che verrà adottato per l'intera filiera, dalla produzione agricola fino a quella alimentare, introducendo novità negative che verrebbero in contraddizione, in contrapposizione a quello che invece è stato il passo in avanti importante che l'Unione ha fatto nella difesa della biodiversità e nella ricerca e nell'innovazione collegata a questa specie.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda cartellino blu (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD), blue-card question. Mr Cofferati, would you agree that one of the reasons that plant breeding is getting into the hands of larger corporations is the expense of registering and going through the whole process of bringing these materials to the market? It is only the big corporations that are able to do this. Would you also agree that the farmer does have the option of multiplying up an old variety and waving goodbye to the large corporations? Seed is the one item on a farm we can produce ourselves. We do not need anyone’s help to do it. Would you agree?

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". Le faccio notare che, a differenza di quello che è capitato storicamente nei settori produttivi industriali in agricoltura, l'innovazione e la ricerca non sono mai state sviluppate verso il nuovo da parte delle grandi aziende. Sono sempre stati i piccoli produttori che hanno costruito posizioni di nicchia, che poi si sono estese, a guardare con interesse, con competizione positiva ai temi della biodiversità. Se noi apriamo uno spazio nel quale potranno inserirsi le aziende più grandi, qui avremo l'effetto opposto di quello che si è avuto storicamente nell'industria, i grandi distruggeranno l'innovazione.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). Mr President, when two patents were granted by the European Patent Office on broccoli and tomatoes in March, the implications of those decisions in the long term were enormous. Over 300 applications for patents on plant material are currently awaiting decision by the European Patent Office. One patent has already led to claims of 900 varieties.

European legislation is currently based on plant breeders’ rights, as has been said, and does not allow for patents in plant varieties. Essentially, it is a biological process. However, through claims on the products obtained from those two processes, varieties are in practice being patented. Patents granted for plant traits and varieties obtained through biological processes set a dangerous precedent. We need clarity from the Commission on this issue. Plant breeders need to be able to equip themselves better for the future, and I have to say, Commissioner, you were less than persuasive in your opening remarks. I hope you do better when you wind up.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, svakako „da” za istraživanje u poljoprivredi i svakako „da” za inovativnost u poljoprivredi, ali jedno sigurno i čvrsto „ne” za patente u poljoprivredi i jedno čvrsto i sigurno „ne” za monopole u poljoprivredi. Ovo što je danas učinjeno i što je Ured za patente učinio upravo vodi ka velikoj opasnosti jer dovodi naše zajedničke vrijednosti u pitanje. Dovodi u pitanje bioraznolikost europskog kontinenta. Dovodi u pitanje i sigurnost hrane. Dovodi u pitanje slobodu uzgoja. Mi kao Europski parlament moramo biti jedinstveni i jasno reći Komisiji da očekujemo da Ured za patente povuče svoje odluke jer se definitivno mora znati da se život naprosto ne može patentirati.

(Govornik se složio da odgovori na pitanje podizanjem plave kartice na osnovi članka 162. stavka 8. Poslovnika.)

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Would you agree that due to the mess that the EU has made of legislating over GM crops, this whole issue should be left to the nation states and to those who understand the land best in their own nation states? Would you agree with that?

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. Prije svega Merry Christmas i Vama. Definitivno sam siguran da nam treba na europskom nivou zajednička zaštita biljaka jer mislim da je danas potpuno jasno koliko je naša industrija međusobno povezana. Ne želim umanjiti važnost i ulogu koju države članice trebaju imati u tom dijelu jer i one mogu iznimno sačuvati bioraznolikost, ali sam siguran da jedan princip zajedničke suradnje europskog i nacionalnog nivoa moramo zadržati u ovom dijelu poslovanja.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). Mr President, the fact that we already have a directive and a 2012 resolution on this matter makes the issue clear: that the EPO’s Enlarged Board of Appeal has again issued a finding to create the possibility to patent biological processes, and this is unacceptable, Commissioner. What we are witnessing is entrepreneurship on the part of the Patent Office, the logic of whose entire existence depends on the granting of patents. If we allow this sort of practice to continue, then we threaten food production, food security, plant innovation and biotechnology and essentially give further power to multinationals over our food supply.

What the EPO has done with its decision of 25 March 2012 basically amounts to commercialisation of the natural world. It is my understanding – and maybe the Commissioner can clarify this – that there are currently 260 such patent applications pending in the pipeline, which is why the Commission must urgently clarify and consider revising Directive 98/44/EC so that unrestricted access to biological material is safeguarded.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'amélioration des plantes est un secteur particulièrement innovant. En témoignent, d'une part, les investissements élevés dans la recherche et le développement, de l'ordre de 15 % du chiffre d'affaires du secteur, et, d'autre part, le progrès génétique apporté aux agriculteurs du monde entier. Les opérateurs ont, certes, besoin d'un cadre et d'outils de protection clairs et opérants, mais nous devons aussi respecter un certain nombre de principes éthiques par rapport au monde du vivant.

Le droit sui generis créé par la convention UPOV et le certificat d'obtention végétale, qui le matérialise, demeurent les outils les mieux adaptés à la protection des variétés végétales, et nous devons défendre leur utilisation exclusive à cet effet, soutenant ainsi l'exclusion des variétés végétales du champ de la brevetabilité. L'accélération des processus d'innovation entraîne, en matière de création variétale, un décalage entre le pas de temps de l'innovation et celui de l'obsolescence commerciale.

Nous attendons donc de la Commission une sécurisation de ce secteur important pour notre économie.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme nous le savons, le droit international et la directive 98/44/CE sur les brevets interdisent explicitement la brevetabilité des variétés végétales, des procédés essentiellement biologiques, des races animales et des caractères natifs, y compris lorsque ceux-ci sont obtenus par des procédés naturels.

Or, par une large interprétation surprenante et contestable du droit sur les brevets, la Grande Chambre de l'Office européen des brevets a franchi, dans sa décision de mars dernier, un pas dangereux en faveur de la brevetabilité des plantes issues de procédés essentiellement biologiques. Le danger de ne plus permettre à tout sélectionneur d'accéder à des variétés existantes et de les utiliser pour créer de nouvelles variétés, ainsi qu'à tout agriculteur de puiser ses propres semences dans ses récoltes, est avéré, mais aussi celui de permettre seulement à quelques groupes puissants, capables d'obtenir des brevets, de se constituer un monopole sur le vivant dans un seul but commercial et financier, plutôt que d'œuvrer en faveur de l'innovation et du progrès partagé.

Pour ces raisons, j'appelle la Commission comme les États membres à clarifier et à faire respecter le droit international.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). Panie Przewodniczący! Cieszę się, że na tej sali panuje w zasadzie jednomyślność co do potrzeby ścisłego zakazu patentowania odmian roślin i ras zwierząt. Człowiek nie jest wynalazcą życia i nie ma prawa patentować żywych organizmów. To jest przeciwko postępowi, to utrudnia naturalny rozwój rolnictwa. Patentowanie powoduje również to, że bezpieczeństwo żywnościowe pozostawałoby w rękach koncernów biotechnologicznych, że my, wszyscy rolnicy, ale także wszyscy konsumenci byliby zakładnikami takich koncernów. Nie jest to bezpieczna, nie jest to dobra droga, dlatego dobrze, że Parlament Europejski wyraża silny sprzeciw wobec takiej praktyki patentowania żywych organizmów. Dlatego popieram wspólny, bardzo dobry projekt rezolucji.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Egy nagyon rövid kérdést szeretnék föltenni. Mindaz, amit most Ön elmondott, és bár ezzel nem fogok vitázni, de Ön szerint mindez az európai közegben tárgyalt ügy miként fog majd jelentkezni, amikor a TTIP-tárgyalások témájává is válik?

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Konsekwentnie uważam, że wszelkie ograniczenia, które dotyczą producentów w Europie, powinny być wymagane od tych, którzy swoje produkty eksportują na rynek europejski, a więc powinniśmy dążyć do ustanowienia jednolitej zasady w tym zakresie. Nie sprowadzamy produktów, których nie można produkować w Europie. Tej zasady powinniśmy się trzymać.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). Senhor Presidente, o que está aqui em causa é a privatização da biodiversidade, a apropriação privada do património genético da humanidade, que foi construído ao longo de séculos de História por gerações de agricultores e criadores. Este passo, dado recentemente pelo Instituto Europeu de Patentes, é inqualificável. Neste sentido, a resolução é positiva. Reforça, aliás, posições já tomadas por esta Assembleia e vai igualmente ao encontro do artigo 53.º da Convenção Europeia de Patentes.

Contudo, devemos ir mais longe. Devemos garantir a proteção integral dos genes nativos, impedindo a sua própria apropriação privada que atenta fortemente contra os agricultores e criadores que passariam a estar nas mãos das multinacionais. Insistimos na ideia de que o património genético da humanidade, a biodiversidade, deve constituir um bem público. Devemos criar mecanismos de proteção que impeçam qualquer apropriação privada deste património. Este património deve ser protegido, valorizado e colocado ao serviço da humanidade e do desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE). Señor Presidente, estimados colegas, nos encontramos ante dos decisiones de la Oficina Europea de Patentes que no podemos dejar pasar por alto por la inseguridad y los perjuicios que pueden causar al sector de la investigación en el sector primario. Es importante que se siga respetando el modelo actual, con la excepción de los obtentores, para que estos puedan seguir usando las variedades vegetales en el sector agrícola.

Si bien es cierto que la propiedad intelectual ha de estar salvaguardada para no desincentivar determinadas investigaciones, durante años el modelo existente actualmente ha funcionado muy bien y ha permitido que se realice en toda Europa una importantísima labor de innovación y desarrollo, que ha conseguido, gracias al esfuerzo de todos los europeos que se dedican a ello, que nuestro sector agroalimentario alcance las más altas cotas de calidad y reconocimiento a nivel mundial.

La exención de los obtentores ha de ser respetada, y ha de seguir permitiéndose que se investigue sin necesidad de pagar licencias o cánones. De lo contrario, estaríamos empezando a cavar la tumba de un sector de innovación muy importante para la economía de muchas regiones europeas, sobre todo regiones vinculadas al mundo rural. Y no solo eso, también se pondría en serio riesgo la diversidad de variedades vegetales de que ahora gozamos y se coartaría la libertad de elección de los propios consumidores europeos.

Espero que la Comisión sea plenamente consciente de esta problemática que ahora se deriva de la perjudicial interpretación que la Oficina Europea de Patentes ha hecho del artículo 53, letra b), del Convenio sobre la Patente Europea con sus recientes decisiones. Y también espero que se pongan los medios para que se garantice el futuro del sector agroalimentario.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). Señor Presidente, señor Comisario, hoy, todos los portavoces de todos los grupos de esta Cámara coincidimos en gran medida, y es que han generado grandes dudas las decisiones de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, y, por tanto, creo que es su obligación aclarar esta situación como parte del trabajo de la Comisión y especialmente de su cartera.

Estas grandes dudas se refieren a una Directiva, un modelo —el actual—, que ―coincido con la señora Herranz― es un modelo que es bueno, pero no son tan buenas las decisiones que ha tomado la Oficina Europea de Patentes, especialmente las últimas dos decisiones que han causado esta gran confusión.

Es necesario aclarar especialmente los artículos 4, 12 y 13, a fin de garantizar esa claridad jurídica en la prohibición de patentar productos obtenidos por procesos esencialmente biológicos.

Como decía, la Oficina Europea de Patentes ha generado esa duda, que la Comisión debe sin duda aclarar en cuanto a la aplicación de la normativa.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). Г-н Председател, колеги, решението на европейското патентно ведомство отпреди близо 7 месеца стана причина за днешния дебат. Това решение създаде прецедент. Засегнати от него са множество земеделци и целият Европейски съюз. За тях то е противоречие със съществуващите международни конвенции и европейски норми. Малки и средни предприятия в сектора се чувстват застрашени от международните гиганти и смятат, че се нарушава конкурентоспособността им.

Изключително важно е в този случай да бъде предприет балансиран подход. Трябва да съумеем да насърчим развитието на иновациите от една страна, но от друга страна трябва да разграничим ситуациите, при които биологичните характеристики са получени с цел научноизследователска и развойна дейност. И кога тези получени биологични характеристики се използват за лични цели и се комерсиализират.

Когато говорим за тази комерсиализация, смятам, че попадаме в различна категория от тази на развитието на научноизследователската дейност. Важно е да успеем да разграничим тези ситуации и да съумеем да постигнем баланс, защото колкото по-широки са изключенията, толкова по-малък ще бъде обхватът на правилата.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospodine predsjedniče, poljoprivrednici su kroz povijest, ali i danas u svijetu, prvi uzgajivači sjemena. Njihova uloga važna je za sigurnost opskrbe hranom, biološku raznolikost, prilagodbu klimatskim promjenama i zbog toga poljoprivrednici moraju zadržati pravo da uzgajaju vlastito sjeme, prilagođeno lokalnim uvjetima. Biljne sorte su normalno zaštićene pravima biljnih sorti, što je bolja forma od intelektualnog vlasništva jer dozvoljava poljoprivrednicima korištenje zaštićenih sorti kako bi kreirali nove. Patenti nasuprot tome blokiraju protok genetičkih resursa, ometaju istraživanje i vode do monopola.

Europsko zakonodavstvo ne dozvoljava patentiranje sorti životinja i biljaka te neophodnih bioloških procesa u proizvodnji biljaka i životinja. Žestoko se protivim patentiranju života i ogorčena sam na odluku Europskog ureda za patente koji je u predmetu „o rajčici i brokuli“ presudio da biljni proizvodi koji dolaze iz konvencionalnih uzgoja mogu biti zaštićeni kao patenti. Smatram takvu odluku protuzakonitom i neetičkom te očekujem od Europske komisije hitnu reakciju. Zalažem se da se poljoprivrednicima nesmetano omogući vlastiti uzgoj sjemena jer oni su njegovi čuvari već tisućljećima.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les imperfections dans la rédaction des textes applicables permettent à l'industrie semencière de s'approprier des caractéristiques végétales qui préexistent dans la nature et appartiennent donc à notre patrimoine commun, à notre domaine public. Derrière les appréciations juridiques et techniques, c'est là tout l'enjeu du débat actuel.

Le sérieux de l'examen de l'état de l'art antérieur qui, au sein de l'Office européen des brevets, est censé éviter l'appropriation privée sur des éléments de notre domaine public, est gravement menacé, d'une part, par les objectifs de rendement en termes de délivrance de brevets, tout à fait insoutenables, et, d'autre part, par des problèmes de gestion de l'Office d'une extrême gravité. Il faut savoir que ceux-ci ont conduit à de nombreux suicides au sein de l'Office et à des condamnations de la part des juridictions de La Haye, que le président de l'Office refuse d'appliquer. Cette situation déplorable ne peut perdurer. C'est inacceptable!

Quelles mesures la Commission compte-t-elle adopter pour mettre fin à ces graves dérives qui mettent en danger les conditions dans lesquelles nos opérateurs académiques, les PME du secteur et les agriculteurs peuvent exprimer leur capacité d'innovation?

 
  
MPphoto
 

  Beata Gosiewska (ECR). Szanowni Państwo! Cieszę się bardzo, że jesteśmy jednomyślni i sprzeciwiamy się możliwości patentowania odmian roślin i ras zwierząt. Parlament Europejski już w 2012 r. jasno się w tej sprawie wypowiedział. Natomiast ostatnie decyzje umożliwiające jednak patentowanie roślin zmuszają nas do zadania pytania, w czyim interesie jest patentowanie odmian roślin i ras zwierząt. Kto nagina prawo, aby czerpać zyski? Myślę, że Parlament Europejski i Komisja powinny bronić praw rolników i hodowców zwierząt. Artykuł 4 dyrektywy jasno mówi, że wyłącza się możliwość udzielania patentów na odmiany roślin i rasy zwierząt, w związku z tym wzywam Komisję, aby reagowała szybko i skutecznie w tej sprawie, bo do tego jesteśmy powołani, aby bronić praw rolników i hodowców zwierząt.

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik (PPE). Voorzitter, dankzij de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen zijn onze boeren en tuinders vandaag de dag in staat om 7 miljard mensen te voeden. Om werkgelegenheid en voedselzekerheid in de toekomst te garanderen is het behoud van de kleine veredelaars en hun kennis van heel groot belang. Die kennis dreigt verloren te gaan nu de multinationals de markt domineren.

De oorzaak is het octrooirecht. Door natuurlijke planteneigenschappen te octrooieren droogt de vijver voor de kleine veredelaars steeds verder op. Door erkenning van slechts 20 octrooien, commissaris, vallen er nu al 900 variëteiten onder de exclusiviteit van de octrooihouders. Dat is nu al een feit.

Het zijn vrijwel altijd machtige niet-Europese bedrijven die het kapitaal bezitten om massaal planteneigenschappen op te kopen en dan denk ik aan Monsanto. Via het kwekersrecht is ooit afgesproken elkaar er niet van te weerhouden rassen verder te ontwikkelen. Dat basisrecht is geschonden.

Voorzitter, als de Europese Commissie nu niet ingrijpt is monopolisering van de veredelingssector een feit. Er is grote onrust in Nederland, ik heb dit al vaak hier naar voren gebracht en ik hoop op een duidelijk antwoord van onze commissaris.

(De spreker is bereid een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 162, lid 8 van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF), Domanda "cartellino blu". Volevo chiedere alla mia collega, siccome mi trova perfettamente d'accordo, che cosa propone per difendere i piccoli agricoltori, cioè cosa farebbe di concreto per difenderli rispetto alle multinazionali?

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik (PPE), "blauwe kaart"-antwoord. Concreet stel ik gewoon voor dat we vandaag via de amendementen en de resolutie gaan rechtzetten wat nu het lek nog is in alle voorstellen. Want dat is vandaag aan de orde, dat moeten wij met elkaar duidelijk in gang zetten. Als wij het laten zoals het nu is, gebeurt er gewoon verder niks.

 
  
 

Διαδικασία «Catch the Eye»

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Eine Bitte an die Kommission: Bitte nehmen Sie die Einigkeit des Hauses mit, und verstärken Sie Ihre Aktivitäten!

Die vier Punkte, die für uns wichtig sind, sind von meinen Kollegen genannt worden: Es geht erstens um Verhinderung von Monopolbildung. Es geht zweitens um wissenschaftliche Freiheit, das sogenannte Züchterprivileg, wobei mich das Wort Privileg schon wieder ärgert. Das ist kein Privileg, sondern es geht ganz einfach darum, dass die Züchter auch ihre wissenschaftliche Freiheit behalten, es geht darum, dass der Landwirt Wahlfreiheit behält, und es geht darum, dass Lebewesen nicht patentiert werden dürfen.

Meine Bitte nochmal: Dieser Entschließungsantrag ist ein Weckruf an die Kommission. Die eigentliche Praxis des Patentamts verstößt ja gegen unsere politischen Überzeugungen. Sie müssen jetzt klären: Liegt es an der Rechtsgrundlage, oder liegt es an der Umsetzung? Wenn es an der Rechtsgrundlage liegt, dann müssen wir die Rechtsgrundlage verändern. Liegt es an der Umsetzung, dann brauchen die Patentämter entsprechende Handreichungen.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, domnule comisar, decizia recentă a Oficiului European de Brevete nu face altceva decât să creeze un nou obstacol pentru cei mici. Dreptul de brevetare al Oficiului European nu trebuie să obstrucționeze inovarea și nu trebuie să creeze probleme IMM-urilor, micilor producători.

Doamna comisar Bieńkowska, chiar dumneavoastră, domnule Juncker, ne vorbiți des despre importanța inovării, necesitatea susținerii IMM-urilor, dar nu sunt suficiente vorbele. Comisia are obligația să se asigure că pe teren nu se întâmplă exact invers. Aveți acum ocazia, domnule comisar, să demonstrați că înțelegeți acest lucru. Nu se poate ca un oficiu, fie el și de brevetare, să anuleze o reglementare a Parlamentului European printr-o interpretare îngustă. Este important să se găsească un echilibru între reglementările în domeniul proprietății intelectuale și dezvoltarea biotehnologiei.

Domnule comisar, Comisia trebuie să dea un răspuns foarte clar Parlamentului și producătorilor din domeniu privind această problemă. Nu lăsați să se blocheze dezvoltarea biotehnologiei, competitivitatea, inovarea. Țineți cont și de viteza de decizie, domnule comisar. Producătorii nu pot aștepta luni de zile, chiar ani.

În încheiere, vă doresc Crăciun fericit, dar gândiți-vă că de munca dumneavoastră depinde și calitatea vieții oamenilor.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε πρόεδρε, είναι εντελώς απαράδεκτη η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που χορηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικά φυτικών ποικιλιών που αναπτύχθηκαν μέσω βιολογικών διαδικασιών. Η απόφαση αυτή αποτελεί απειλή για την παραγωγή των τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς υπονομεύει τη διαθεσιμότητα τους. Είναι μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μονοπώλιο τμημάτων της αγοράς τροφίμων και να δώσει τον ουσιαστικό ένοχο της αγροτικής παραγωγής στις πολυεθνικές του αγροτοδιατροφικού τομέα, συντρίβοντας ταυτόχρονα τους μικρούς και μεσαίους καλλιεργητές αλλά και κτηνοτρόφους, προς όφελος των μεγάλων παραγωγών της Γερμανίας και της Γαλλίας. Οι μεγάλες πολυεθνικές χρησιμοποιούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να βγάλουν υπερκέρδη και για να καθορίζουν πλέον τις οικονομικές εξελίξεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι περιθωριοποιούν τους μικροκαλλιεργητές και στερούν τις κοινωνίες και τους πολίτες από χρήσιμα αγροτικά αγαθά, τα οποία πλέον μετατρέπουν σε πανάκριβα καταναλωτικά προϊόντα. Απαιτείται άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). Komisijos atsakyme buvo daug kalbama apie būtinybę apsaugoti biotechnologijos pramonę, tačiau man atrodo, kad žemdirbių teisių apsauga mums turėtų būti viena svarbiausių. Mes puikiai žinome, kad didžioji dalis ūkininkų patys užsiima selekcija. Negalime leisti sunaikinti mažuosius ūkininkus primetant jiems būtinybę mokėti net už tradicinės selekcijos būdu išvestas veisles. Mieli kolegos, šiandien noriu užduoti klausimą – ką privalome ginti – ar stambias korporacijas, ar ūkininkus ir vartotojus? Jei renkatės ūkininkus, tuomet kviečiu palaikyti žaliųjų registruotus pakeitimus, ypač apsaugant ūkininkus, kad jie nebūtų paduodami į teismą dėl netyčinio jų veislių užteršimo patentuoto augalo žiedadulkėm.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). Igazából ennek a mai vitának azért van egy-két olyan tanulsága, amiről most még kevesebbet beszéltünk, de talán később érdemes lesz, és itt elsősorban a Bizottsághoz szeretnék fordulni. Ugye a nagy cégek, főleg a multinacionális cégek valóban monopolhelyzetre törekszenek, de azért a kapitalizmus már csak úgy működik ugye, hogy szeretnék, hogyha az ő befektetéseiknek, tehát a kutatásra költött pénzeknek valahogyan garantált visszajövetele lenne. Amennyiben azt mondjuk nekik, hogy ezt ne csináljátok – amúgy én is azt mondom, ne csinálják –, akkor viszont az európai kutatóintézeteknek, az európai akadémiáknak kellene az élére állni a fejlődésnek, és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a Bizottságnak érdemes lenne átgondolni, miként tudja az innovációt segíteni az európai közösség az adófizetők pénzéből az akadémiai kutatások szintjén. Én ezt javaslom.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch the Eye»).

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, I have listened carefully to the exchanges on the issues surrounding plant-related patents and plant breeders’ rights. I would like to thank the honourable Members for all their comments. I personally share some – and maybe several – of the concerns mentioned, and I intend to convey all these concerns to my colleague Elżbieta Bieńkowska, who is in charge of this matter.

In closing, I will stress again a few key points.

I could see the political will here to clarify the current legal situation on this issue, and I wish to assure you that the Commission is already considering all possible solutions. I am convinced that a pragmatic way of ensuring legal clarity can be found without the need to revise the Biotech Directive. We are ready to cooperate with the forthcoming Dutch Presidency in looking for workable and well-balanced solutions that can be put in place quickly and can be used by all parties involved.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Έλαβα 4 προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κανονισμού.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. É fundamental salvaguardar o direito dos agricultores de utilizar e reproduzir material genético vegetal. Isto em escala suficiente para, sem comprometer a qualidade, permitir a continuidade de práticas tradicionais e ancestrais, como a troca de sementes na horticultura e agricultura, que contribuem para preservar a diversidade de variedades vegetais, sobretudo daquelas com pouco interesse comercial. Devemos garantir um quadro regulamentar que promova esta diversidade porque é dela que depende a resiliência dos ecossistemas e, em última instância, a preservação da paisagem natural tal como a conhecemos hoje.

 

3. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

3.1. Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti
Videozáznamy z vystúpení
 

Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά τη συζήτηση επί επτά προτάσεων ψηφίσματος σχετικά την πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa Ibrahim Halawa.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ibrahim Halawa rischia la pena di morte, accusato appunto di numerosi crimini che però si riassumono in un'unica e sola legge che è la legge sulle proteste.

Colleghi, diciamocelo chiaramente, da quando Al-Sisi governa l'Egitto, sappiamo bene che è una situazione delicata e che abbiamo bisogno di mantenere un dialogo proficuo con quel paese vista appunto la collocazione geografica e le tensioni che ci sono attorno. Però è anche vero che non è accettabile da parte nostra che possano essere utilizzate leggi come questa e che si possa appunto rischiare la pena di morte soltanto per essere in dissenso. Quindi dovremmo utilizzare quella forza di dialogo che molti degli Stati membri hanno con l'Egitto appunto per cercare di fare pressione affinché una legge del genere venga rimossa e che Ibrahim Halawa venga rilasciato.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Auteur. Collega's, opeengepropt in een cel in Egypte, geslagen en gemarteld, zo bracht de Ierse burger Ibrahim Halawa onlangs zijn 20e verjaardag door. En waarom? Omdat hij een beroep heeft gedaan op zijn recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van vereniging. Met zijn hongerstaking vraagt hij nu de aandacht en de hulp van de internationale gemeenschap.

De verkiezingen van 2011 gaven miljoenen mensen voor het eerst een politieke stem en het lijdt geen twijfel dat de Moslimbroeders nauwelijks oor hadden voor dissidente stemmen. Maar doet het huidige bewind het beter? Is het minder repressief, minder autocratisch? De persoonlijke vrijheden in Egypte zijn vandaag nog beperkter dan onder Mubarak en de schendingen van mensenrechten wijdverbreid.

Zwaaien met de doodstraf overschrijdt alle fatsoen. Het stemt niet overeen met het verlangen van de meerderheid van de Egyptenaren naar een vrij, stabiel en democratisch land. Ik roep de Egyptische autoriteiten dan ook op om Halawa en de honderden andere gevangenen een vrij en eerlijk proces te geven en om eindelijk een rolmodel voor veel andere staten in de regio op zich te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, Auteur. Ibrahim Halawa werd gearresteerd toen hij zeventien was. Het is een kind. Er zijn internationale regels over hoe je omgaat met kinderen in gevangenissen. Hij is ondertussen een paar jaar verder en het gaat niet goed met hem. Het gaat ook niet goed met die honderden mensen die met hem gearresteerd zijn, mensen die in massaprocessen voorgebracht worden, die niet eens kunnen horen hoe het proces verloopt, wiens zaak eigenlijk helemaal niet uitgezocht is omdat ze allemaal hetzelfde ten laste gelegd krijgen. Dit is het Egypte onder el-Sisi.

Dit is ook het Egypte waarvan een heleboel collega's hier zeggen "het Egypte waar wij relaties mee moeten aanknopen omdat het onze vriend is, onze strategische partner in een onrustige regio, een partner die ons zou moeten helpen om de regio te stabiliseren". Daar vergissen wij ons pijnlijk in. Dit is een land wat de regio helpt destabiliseren en el-Sissi is Mubarak 2.0.

Mensen kwamen in verzet tegen Mubarak na zware repressie van decennia en decennia en zullen dat in de toekomst weer doen en wij kijken eigenlijk weg. We vragen nu aandacht voor Ibrahim Halawa. We hopen dat hij vrijkomt, maar wij kijken weg van wat el-Sisi en zijn regering de lokale Egyptische bevolking aandoet. Ik wil nog drie namen noemen: Rena Netjes, Sue Turton en Dominic Kane. Zij zijn Europese journalisten die in die hele Al Jazeera-zaak veroordeeld werden, terwijl ze er niet waren. Ook zij verdienen gerechtigheid.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, author. Mr President, Ibrahim Halawa and myself have a number of things in common. Two of them are that we are Irish citizens and we are European citizens. In that context, and crucially because Ibrahim Halawa was a minor when he was detained, I would ask the Egyptian authorities to unconditionally and immediately release Ibrahim Halawa to the Irish authorities.

I use those words ‘immediately and unconditionally’ because Ibrahim Halawa has spent 849 days in prison and his trial has been adjourned ten times. I use those words ‘immediately and unconditionally’ because Ibrahim Halawa has been declared a prisoner of conscience by Amnesty International. I use those words because Ibrahim Halawa, along with 493 individuals, awaits a mass trial without any guarantee of a free and fair trial.

Finally, I use those words ‘immediately and unconditionally’ because the Irish Government has requested his release under Presidential Decree Law 140. Finally, I acknowledge and commend the diplomatic and consular efforts of the Irish authorities and many of my MEP colleagues, who have raised this issue in Parliament on a number of occasions, and in particular my colleague Lynn Boylan, who has ensured that his name and his case will be remembered.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, author. Mr President, firstly I would like to thank all Groups in the House for their cooperation in tabling this resolution. As a result, we have unanimity. Also particular thanks to my co-authors, especially Marian Harkin and Lynn Boylan. As has been stated, it was Lynn Boylan’s initiative to bring the family out here that led us to table this resolution.

I also recognise the strategic role of Egypt in that part of the world and the good cooperation Europe, and indeed Ireland, has with Egypt on many fronts, but the case of Ibrahim Halawa is totally unacceptable. A 17-year-old Irish citizen caught up in the protests in Cairo in August 2013, arrested and kept in prison ever since in diabolical conditions, contravenes all declarations on human rights, and particularly the rights of a child. So I hope this resolution, in conjunction with the efforts of the Minister for Foreign Affairs, Charlie Flanagan, and the Irish Government, will convince the Egyptian authorities to resolve this issue and return Ibrahim to Ireland forthwith.

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan, author. Mr President, I would first like to welcome Ibrahim’s sisters, Somaia and Omaima, who have campaigned tirelessly on their brother’s behalf, and who I am proud to have had the opportunity to work with over the last two years.

This Resolution rightly condemns the fact that Ibrahim – a juvenile at the time of his arrest – faces a mass trial at which he is unable not only to testify, but even to hear the proceedings. I welcome that it is supported across the political spectrum, and especially by my Irish colleagues. Others have discussed the contents and the case of Ibrahim Halawa, so what I would like instead is to read the most recent note that Ibrahim had smuggled from prison.

‘Today is my 20th birthday, and, for the third time, I spend it alone. On this day, I would like to send my best to all those who believe in freedom and defend humanity; those who light a candle every night to remember the weak and oppressed. I do not know you personally, but I pray every sunset that it is time for your candles to light the path of freedom’.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ibrahim Halawa

si trova ad affrontare una condanna molto difficile e dura in un processo di massa, come è stato ricordato, per la sua partecipazione alla manifestazione nel centro del Cairo nell'agosto del 2013 e, nonostante avesse 17 anni e quindi fosse minore al momento dell'arresto, la Corte egiziana non ne ha tenuto conto, violando la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia a cui l'Egitto ha aderito.

Diverse fonti riportano che Halawa è stato sottoposto a tortura ed altri maltrattamenti durante l'arresto e la detenzione e, se giudicato colpevole, rischia la pena di morte. Nel mese di maggio del 2015 l'Egitto ha condannato a morte cinque persone, una delle quali aveva la stessa età di Ibrahim Halawa. Qualsiasi sentenza di condanna a morte è sbagliata, ma lo è ancor di più se inflitta ad una persona che, nel momento in cui commetteva il reato, aveva diciassette anni ed è chiaro che tutto ciò è incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Egitto. Quindi siamo preoccupati e chiediamo la piena liberazione sua e di altri detenuti che hanno manifestato quel giorno.

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes, on behalf of the PPE Group. Mr President, I join with other colleagues in welcoming this joint motion from all parties. I especially congratulate those who have campaigned tirelessly for Ibrahim Halawa in the course of the last number of years, and I recognise especially the work of Ms Boylan in that regard.

Ibrahim Halawa is not just an Irish citizen: as Ms Harkin said, he is a European Union citizen. The European Union is built on freedom, rights and fundamental human rights, which are inscribed in European law. We expect the European Union to believe in those rights and to apply them, and equally we expect third countries with which we have a relationship to uphold those rights as well.

I ask the Egyptian authorities to take note of the fact that this Parliament is speaking with one voice today. I ask them, especially, to use Law 140 which, as I understand it, requires a presidential decree allowing Ibrahim Halawa to come home to Ireland, and which has been used in other cases.

We need to speak with one voice, and I think the House has done a great service today in highlighting this case.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident! Ibrahim Halawa ist ein tragischer Fall, weil er zeigt, was einer Einzelperson passieren kann, wenn Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit nicht ernst genommen werden.

Für die ägyptischen Behörden wäre es ein leichtes – in diesem Fall zumindest –, das Gegenbild zu beweisen. Ibrahim Halawa ist aber nicht nur ein Einzelfall, er zeugt von einer systematischen Geringschätzung von Menschenrechten und rechtsstaatlichen Prinzipien in Ägypten, und es schmerzt besonders, dass es in Ägypten passiert, weil Ägypten für die EU ein wichtiger Partner ist, weil wir die Anstrengungen Ägyptens im Kampf gegen den Terror würdigen und weil wir an einem stabilen Ägypten interessiert sind.

Wirkliche Stabilität erreicht man nur, wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beachtet werden. Sonst ist es wie mit einem Druckkochtopf: Irgendwann explodiert er.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. Mr President, in Egypt human rights, the rule of law, the right to a fair trial and fundamental freedoms are trampled on, and el—Sisi’s oppressive regime has too many victims. Egyptians seeking freedom and democracy say that the repression is now worse than it was under President Mubarak. The EU should not turn a blind eye, because cooperation without addressing human rights gives a false sense of stability and will prove unsustainable.

Do I believe that the Muslim Brotherhood seeks to advance justice, freedom, democracy and pluralism? No. I worry about the dogma and sectarianism of Islamist politics. Yet those Muslim Brotherhood supporters who demonstrated in 2013, as Ibrahim Halawa did, are innocent until proven guilty – or at least they should be. His human rights must be respected. A mass trial cannot be a fair trial.

On Sunday last, as one of the 420 co-defendants was not present, the trial was postponed. The circumstances in Egyptian prisons are notorious. Given the fact that Mr Halawa is Irish and was 17 when he was arrested, we call for his release by presidential decree under Egyptian Law 140.

 
  
MPphoto
 

  Diane James, on behalf of the EFDD Group. Mr President, the British have a phrase ‘the elephant in the room’ to describe a matter that is completely obvious but which no-one wants to recognise. In the area of breaches of human rights, the European Union has its own elephant in the room and it is called Turkey.

I raise this today because, at every Strasbourg session, we debate human rights abuses and here we are this morning debating Mr Halawa. Yet Turkey is a country which will receive EUR 3 billion to stem the migrant flow, and nothing has been demanded in relation to its human rights abuses and standards. What message does that send?

I should love to see something positive come out of our deliberations and speeches this morning, but I fear it will be more hot air and double standards. Unless we actually resolve the confusion created yesterday in terms of Turkey’s accession to the EU, we will not address the issues or the double standards that this Chamber keeps on applying to cases like that of Mr Halawa and others across Europe.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). Κύριε πρόεδρε, o Ibrahim Halawa είναι ένας νεαρός Ιρλανδοαιγύπτιος που κρατείται από το 2013 σε φυλακή του Καΐρου μαζί με άλλα 493 άτομα, κατηγορούμενος για σωρεία ποινικών αδικημάτων στα οποία περιλαμβάνονται καταστροφή και φθορά δημόσιας περιουσίας αλλά ακόμη και δολοφονίες πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα του κ. Halawa διότι αυτός κρατείται επί δύο χρόνια χωρίς ακόμη να έχει καθοριστεί η δίκη του, διότι έχει υποστεί βασανιστήρια, διότι του έχει στερηθεί η δυνατότητα λήψης ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως και, τέλος, διότι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της θανατικής ποινής, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις δεκαεφτά ετών όταν συνελήφθη.

Από την πλευρά της, η Αίγυπτος αναφέρει ότι δεν έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα του κ. Halawa, αναφέρει τα αδικήματα στα οποία έχει υποπέσει και αφήνει να εννοηθεί ότι θα τύχει δίκαιης δίκης και ότι, ενδεχομένως, o πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τον απαλλάξει από την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του όταν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της δίκης. Η υπόθεση Halawa είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Η άποψή μου είναι ότι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την υπόθεση Halawa παρακολουθούν στενά οι υπάλληλοι του Προξενείου της Ιρλανδίας στο Κάιρο, θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του κ. Halawa ασχέτως του αποτελέσματος της δίκης. Άλλωστε, η Αίγυπτος είναι μια απ τις χώρες που έχει στενές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα θελήσει να τις καταστρέψει χάριν του κυρίου Halawa. Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε και να θεραπεύσουμε και να δικαιώσουμε πολλές υποθέσεις ανθρώπων που μοιάζουν με αυτήν του κ. Halawa αλλά δεν είναι ακόμη γνωστές. Τέλος, καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη μέλη της, κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει συμβεί στην πατρίδα μας την Ελλάδα με θύμα το δικό μας κόμμα.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). Panie Przewodniczący! Ibrahim Halawa miał 17 lat, kiedy został posądzony, wraz z 494 innymi osobami, o atak na narodowe siły bezpieczeństwa podczas protestów w Kairze. Grozi mu kara śmierci. W ostatnich latach w Egipcie liczba wyroków kary śmierci wyraźnie wzrosła. W tym roku stracono już dwanaście osób. Halawa korzystał z demokratycznego prawa do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń. Jego proces był wielokrotnie przekładany. Po ostatnim tego typu orzeczeniu ten młody człowiek rozpoczął strajk głodowy. Jemu i pozostałym oskarżonym należy się sprawiedliwy, otwarty i uczciwy proces zgodny z międzynarodowymi standardami. Ograniczono mu także dostęp do korespondencji w języku angielskim. Istnieją podejrzenia, że mógł być poddany torturom. Apeluję do władz Egiptu o zaprzestanie powszechnego łamania praw człowieka, uniewinnienia Ibrahima Halawy, obywatela Unii Europejskiej. Egipt musi także ratyfikować podpisaną w 1986 r. konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur i odejść od stosowania kary śmierci.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). Panie Przewodniczący! Przypadki łamania praw człowieka w Egipcie budzą ogromny niepokój międzynarodowej opinii publicznej. Władze egipskie ignorują podstawowe swobody obywatelskie, w tym prawo do zgromadzeń, protestów czy wolności słowa. Irlandzki nastolatek Ibrahim Halawa jest przetrzymywany w kairskim zakładzie karnym już ponad dwa lata i jest jednym z pięciuset innych więźniów sumienia. Grozi mu kara śmierci. Oficjalnie proces nie może się rozpocząć ze względów organizacyjnych i logistycznych. Żadna z egipskich sal sądowych nie jest wstanie pomieścić rekordowej liczby oskarżonych.

W dniu aresztowania w sierpniu 2013 roku wojsko i policja szturmem zajęły meczet przy placu Ramzesa, w którym schroniło się kilkuset demonstrantów, zginęło 97 osób, reszta została aresztowana. Potępiając ograniczenie prawa do wolności zrzeszania się obywateli i wolności słowa, wzywamy władze Egiptu do bezzwłocznego uwolnienia wszystkich więźniów skazanych za walkę o swobody obywatelskie i polityczne. Zgodnie z art.10 Powszechnej deklaracji praw człowieka każdy człowiek ma prawo być wysłuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd. W Egipcie wciąż brakuje poszanowania dla tej zasady.

 
  
 

Διαδικασία «Catch the Eye»

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já vyznávám hodnotu univerzality základních lidských práv, a proto jsem šokován tímto případem, který se skutečně týká irského občana, občana Evropské unie. Chtěl bych připomenout, že naše delegace jezdí velmi často do zahraničí. Myslím si, že bychom měli v rámci těchto našich cest například vyslat i speciální komise, požádat egyptské orgány, aby mohl být navštíven i našimi zástupci přímo tento občan, protože si neumím představit, že budu skutečně v jeho kůži někde ve smrduté kobce egyptského vězení čekat na své základní lidské právo na spravedlivý proces tak dlouho.

Já bych byl velmi rád, kdybychom třeba i naše delegace, které jezdí do zahraničí. směřovali k těm občanům a není to první případ, tento případ Ibrahima Halawy. Dříve jsme probírali případ pobaltského příslušníka, který byl také zadržen ruskými autoritami. Z tohoto důvodu bych byl rád, kdybychom i naše delegace třeba směřovali do těchto zemí, kde dochází k porušování lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για τον Ιρλανδό υπήκοο Ibrahim Halawa, έναν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει δυνητικά τη θανατική ποινή στην Αίγυπτο, για τη συμμετοχή του σε μια διαδήλωση στο Κάιρο. Οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στη δίκη του Halawa, αφού αυτή αναβάλλεται συνεχώς, ενώ υπάρχει πιθανότητα, σε περίπτωση καταδίκης, να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Παράλληλα, η κράτησή του έχει διαρκέσει ήδη δύο χρόνια. Καλούμε, λοιπόν, τις αιγυπτιακές αρχές να αφήσουν ελεύθερο τον Ibrahim Halawa και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των συναδέλφων από την Ιρλανδία, επισημαίνοντας, επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει την κατάργηση της θανατικής ποινής, όπου αυτή εφαρμόζεται και να ζητήσει από τις χώρες που την εφαρμόζουν ακόμη, να συμμορφωθούν προς τα διεθνή πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, Ibrahim Halawa je irski državljanin. Državljanin jedne zemlje članice Europske unije i naša je obavza, osim ove rasprave koja je neophodna u ovom Parlamentu, zatražiti od Visoke povjerenice i od našeg Odbora za suradnju s Egiptom da odmah stave na stol raspravu s našim egipatskim prijateljima o tome kako osloboditi gospodina Halawu i kako spriječiti da on doživi ono najgore, a to je smrtna kazna.

Egipat je naš partner, Egipat je naš prijatelj, s Egiptom želimo suradnju, ali Egipat isto tako ima svoje obveze prema nama, naročito kada su te obveze vezane uz naše državljane, državljane naše Irske, naše zemlje članice. Očekujemo od predsjednika al-Sisija da svojim dekretom razriješi ovu situaciju jer bi to bio najbolji način i najbolji pokazatelj da Egipat želi suradnju s Europskom unijom.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). Mr President, listening to this debate I was motivated to speak when I had the opportunity. I rise to thank the House for the cross-party support across Member States with their genuine concern for an Irish citizen, because he is a citizen of the European Union. I hope his family take heart from today’s presentation, but more importantly, I hope the Egyptian authorities understand our concerns, and listen to the words we use.

We have got to work with them to find a resolution, and this is releasing Mr Halawa and sending him home to his family. As we speak he languishes in prison. I can only begin to imagine what that must be like for him. Yesterday at the Sakharov Prize we heard of a similar situation. So thank you to the House. I hope our words resonate. I hope we get the result we all call for.

 
  
MPphoto
 

  Nessa Childers (S&D). Mr President, I am hoping that the debate today will give at least some comfort to Ibrahim’s family, some of whom are here. I would like to remind everyone that this is not only about the situation with human rights, but also the rights of the child. Ibrahim was 17 when he went to jail, when he was imprisoned. How many others are in prison at that age? How many others have lost their lives? We really have to imagine what it might be like to be a child in those circumstances, if it were our child – and it is, in fact, as Ibrahim is an Irish citizen. I hope the Egyptian authorities are listening to our concerns. I hope they are taking on board the concerns of the European Union. It is a case concerning the rights of the child, as well as the rights of an adult human being.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). Mr President, thank you for the opportunity to contribute to this debate. At the outset, I would like to thank all those who supported this motion and particularly to congratulate our colleague Lynn Boylan for her efforts in bringing us to this point. I welcome the family of Ibrahim Halawa, and that they are here today to witness the contributions.

In my view, the most important point in this debate is that this young person, Ibrahim, was a child, just 17 years of age when he was arrested and detained. I think that should be at the forefront in all our deliberations. He has been in prison for some considerable time and is now 20 years of age. I, like others, would appeal to the Egyptian authorities to recognise that he is an Irish citizen and a European citizen, to hear our words today and to release Ibrahim so that he can return to Ireland and to his family. I understand that they have their own systems there, but I think that at this point, for a young man who has been detained for so long without his case reaching trial – the trial has again been deferred this week to Saturday – it is a very difficult situation. He was a juvenile, only 17 years of age, and I think that is a very important consideration.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch the Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, of course we are deeply concerned about the possibility that one of our citizens might face the death penalty. Ibrahim Halawa, an Irish-Egyptian citizen, now faces the risk not only of a lengthy sentence but also the death penalty, should he be convicted.

We have closely followed Ibrahim Halawa’s situation since his arrest in 2013. The High Representative/Vice President Federica Mogherini herself has been in regular contact with the Irish and Egyptian authorities concerning his case. While this remains a consular issue, we have aimed to support Irish efforts to achieve the release and improve the detention conditions of Ibrahim Halawa, working in full agreement with Ireland in addressing his case in a coordinated manner. At the same time, we have sought to tackle the case in the context of a broader EU effort to address the human rights situation in Egypt.

Last month we resumed the political and human rights dialogue with Egypt, the first in five years. It is of particular relevance to the case at hand that we urge Egypt to meet international fair trial standards. This includes trials without undue delays and requires that Egypt refrain from mass trials and, consequently, handing down mass sentences. We of course noted our strong opposition to the use of the death penalty under all circumstances. We will be continuing discussions with Egypt on justice in the relevant dialogue, in the framework of the EU-Egypt Association Agreement. We will thus seek further improvements, including on judicial proceedings: not least with regard to minors who are detained with adults, rather than in juvenile detention centres, and who are tried as adults rather than by juvenile court judges. You will be aware that Ibrahim Halawa was 17 years old when arrested.

We also systematically address mass trials, which violate due legal process as they fail to determine individual criminal responsibility by bringing identical charges against groups of accused. In addition, such mass trials bring prolonged detention conditions which are in breach of Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights. We are very pleased with the good cooperation with this House in our effort to improve the human rights situation in Egypt and count on your continued support.

(Applause)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà al termine della discussione.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. The arbitrary detention of Irish citizen Ibrahim Halawa represents a violation of human rights, international and Egyptian law. It is totally unacceptable for people to be detained, tortured and treated in an inhuman manner just because they have exercised their core human rights of freedom of expression and assembly. What is more, Ibrahim Halawa is potentially facing the death penalty for both his ‘crimes’ (freedom of expression and peaceful assembly).

The EU is the leading institutional actor and largest donor to the fight against the death penalty and is committed to abolition of the death penalty worldwide. Having regard to that, we should condemn not only the application of the death penalty in Egypt but also we should call on the country’s authorities for the immediate release of the European citizen Ibrahim Halawa who has faced unfair trial.

Last but not least, the EU should engage in a constructive dialogue with the Egyptian authorities in order to change its low level human rights record. As our common European history teaches us, better human rights record equals development, peace and prosperity. These are things that our partner Egypt needs right now.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. Chtěl bych se připojit k těm, kdo vyslovují vážné obavy o osud Ibrahima Halawy. Nečiním tak proto, že je to irský občan, a tudíž i občan Evropské unie. Ani proto, že bych si troufl říci, že je zcela nevinen. Činím tak proto, že pokládám trest smrti, který Ibrahimu Halawovi hrozí, za fatální. Což v podmínkách, kdy se může dodatečně prokázat nevina či menší vina, než uvádí žaloba, nebo kdy se změní politická situace a tedy i politická objednávka, nelze napravit. Myslím, že by si nikdo z nás neměl činit nárok na to posuzovat míru viny v takovýchto situacích. Jsme příliš daleko a doba, kdy k údajnému pružení zákona došlo, byla velmi bouřlivá. Co ale musíme vždy a za všech okolností prosazovat, je právo na spravedlivý proces. A soudní jednání, při němž je najednou posuzována vina téměř pěti set osob najednou, spravedlivý proces neumožňuje. Jisté je, že Egypt a celá oblast MENA, tedy Středního východu a severní Afriky, potřebují stabilizaci, obnovu a nové cesty rozvoje. Zvláště Egypt více než dva roky po vojenském převratu a rok a půl po nových prezidentských volbách by měl hledat cesty k širšímu národnímu dialogu. Ten je velmi důležitý v době, kdy Egypt spolu s námi čelí útokům teroristů. Je čas na gesta smíření.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), in writing. The case of Mr Ibrahim Halawa is considered to be in breach of both international law and human rights. Mr Halawa is potentially facing the death penalty. According to the Egyptian authorities Mr Ibrahim Halawa, who is an Irish and Egyptian citizen, is guilty of exercising violence and direct involvement in killing several civilians, and therefore is tried in accordance with the Egyptian law. Moreover, the Egyptian authorities claim that all of the accusations directed at their legal system and the fact that they are breaching international law are invalid and that the Egyptian judiciary is considered to be an independent and just unit.

However, I find this to be not exactly true. Apparently, the defendant is being kept in a court in a soundproof cell, which means that he is denied his right to follow the allegations. Moreover, the potential death penalty is a breach of the right to life and the situation should be handled by people who have respect for human rights. Mr Halawa, even if guilty, should be given a just, unbiased trial by the independent judiciary without a threat of facing the loss of his life.

 

3.2. Situácia na Maldivách
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione su sette proposte di risoluzione sulla situazione nelle Maldive.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'arcipelago delle Maldive non è solo quel luogo incantato dalle splendide spiagge, lagune blu e ampie scogliere che noi tutti conosciamo, ma è anche il luogo in cui molti diritti vengono violati.

Molti lavoratori, specialmente del Bangladesh e dell'India, impiegati in strutture di lusso vengono sfruttati e sottopagati. Si assiste inoltre ad un continuo abuso del sistema giudiziario per cui molti oppositori politici vengono accusati e imprigionati ingiustamente. Come se non bastasse, la crescente intolleranza religiosa accresce il clima di terrore e riduce lo spazio per ogni tipo discussione pubblica. Il governo continua a violare gli obblighi internazionali su tematiche riguardanti la tortura e altri atti crudeli, la discriminazione contro le donne e tematiche relative ai diritti politici e civili.

Tuttavia la peggiore violazione dei diritti umani nelle Maldive al momento riguarda la reintroduzione e la possibile applicazione della pena di morte come strumento di repressione politica. Invitiamo l'Unione europea e quindi tutti gli Stati membri a ricordare la nostra rigida posizione contro la pena di morte ed il fatto che la pena di morte viola il diritto più importante, ovvero quello alla vita, ed infligge la condanna aggiuntiva della tortura psicologica.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, author. Mr President, I also speak in my capacity as Chair of the Delegation for relations with South Asia, which includes the Maldives.

I would agree that the current situation in the Maldives is of very great concern to us. We have heard the reference to looking again at the death penalty, which has not been used in the Maldives since the 1950s, and that is a huge concern. The new Constitution of the Maldives is less than 10 years old and we are obviously seeing a process of democratic development with which this Parliament had been closely engaged. But we are seeing things moving backwards, not forwards.

Key elements of a democratic constitution are the separation of powers, not least between the President and the judiciary, and that is not what we are seeing at the moment. We want an impartial judiciary, where people are equal before the law, where the law applies equally to everyone and where we do not see laws adapted to deal with particular individuals, most notably former President Nasheed. We also want to see a judiciary which is improved. It is widely recognised by all political parties in the Maldives that the quality of the judiciary needs upgrading.

Strong independent institutions are also important. We have seen the Human Rights Commission there under attack. We are seeing the media clamped down on again and greatly reduced space for civil society and democratic opposition. This is the wrong direction of travel, and that is why the idea of sanctions is in the resolution to try to encourage progress in the way we wish to see.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, auteur suppléant. Monsieur le Président, pardonnez-moi, je remplace M. Nart, qui est en retard.

Il y a de par le monde des lieux singuliers, Monsieur le Président. Ceux qui ne font qu'y passer, surtout en vacances, décrivent le plus souvent une expérience quasi paradisiaque, mais parmi ceux qui y vivent, nombreux sont ceux qui font l'expérience de l'enfer. C'est le cas des Maldives – on vient d'en parler –, un pays qui a rétabli la charia en 2014 et qui prévoit que la peine de mort est applicable dans certains cas à des enfants dès l'âge de 7 ans – un mineur condamné à mort sera emprisonné jusqu'à sa majorité et exécuté ensuite –, un pays qui prévoit que les relations sexuelles hors mariage sont sanctionnées par le fouet ou la lapidation, même en cas de viol – c'est ainsi qu'une jeune femme a été récemment fouettée en public après avoir été victime d'un viol collectif.

Monsieur le Commissaire, nous qui – à la Commission et au Parlement – multiplions les notices obligatoires sur les produits alimentaires ou autres, qui distribuons à tour de bras des labels de qualité, ne pensez-vous pas que nous devrions réfléchir ou demander aux opérateurs touristiques de réfléchir à des labels adéquats pour distinguer les destinations touristiques selon le respect qu'elles portent aux droits humains fondamentaux.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. Mr President, in 2008 Mohamed Nasheed was elected President of the Maldives, bringing an end to Maumoon Abdul Gayoom’s 35 years of dictatorship. Nasheed stood on a platform of promoting democracy, secularism and the rule of law. Nasheed did much to enact such a programme, as well as to address the long-term problems that this small island nation continues to face from global warming and rising sea levels.

Nasheed was replaced in what is widely accepted to have been a coup. Today, Gayoom’s daughter is the country’s Foreign Minister and his half—brother Abdulla Gayoom is President. Not content with targeting opposition figures from former President Nasheed down, the administration has resorted to arresting its own members. Following what was allegedly a staged assassination attempt on Gayoom, his Vice-President has now been arrested and charged. As freedom of the media, expression and association are clamped down on, Gayoom appears to be reconstructing a one—party authoritarian state, based on the model of his half-brother, and pandering to local Islamist radical influences.

Today’s resolution calls for the European Union and the Member States to consider the implementation of targeted sanctions and travel bans against leading members of the Government and their financial backers. Anything short of this will fail to secure the release of former President Mohamed Nasheed and to bring about the change that this small country so desperately needs.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, author. Mr President, the situation in the Maldives is alarming on three levels: firstly, the worsening of the democracy in the country; secondly, the lack of impartiality of state institutions; and thirdly, the politically motivated case of the former President Nasheed.

The gradual curbing of fundamental freedoms, including the right to protest, freedom of expression, freedom of assembly, freedom of association and media freedoms is alarming. We are also worried about the judiciary and its politicisation. The conduct of the trial of former President Nasheed is proof in itself, with a clear political agenda and a flawed process. This is why we have a broad cross-party consensus in the European Parliament and why we call for targeted sanctions on certain members of the Maldivian Government and their supporters.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. Monsieur le Président, en 2008, les Maldives ont effectivement connu les premières élections multipartites de leur histoire. Cela fut de courte durée car, dès 2012, M. Nasheed, le président, a été renversé par un coup d'État. Depuis, il a été condamné pour terrorisme à 13 ans de prison, après un procès jugé contraire aux lois des Maldives, y compris par le commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, et sa détention a été qualifiée d'arbitraire. Il est malade et a besoin de soins nécessitant son transfert à l'étranger.

C'est un symbole, car plus de 1 700 personnes seraient aujourd'hui détenues en prison pour des raisons politiques aux Maldives. La répression s'abat tous azimuts. Le moratoire sur la peine de mort a été supprimé et la responsabilité pénale est effectivement fixée à 10 ans, voire 7. Dans ce climat liberticide et ce contexte de fortes inégalités, les Maldives seraient le pays de la région qui envoie le plus de jeunes en Iraq et en Syrie, par rapport à sa population totale.

Dans ce pays très dépendant du tourisme, et notamment du tourisme européen, le gouvernement a récemment fait passer une loi interdisant tout appel au boycott. On court à la catastrophe, dans ce petit pays menacé, de surcroît, par la montée des eaux résultant du changement climatique.

Alors oui, l'Union européenne doit agir et elle en a les moyens.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo profondamente preoccupati per il progressivo deterioramento degli standard democratici e per il crescere delle pulsioni autoritarie nelle Maldive, così come per la repressione nei confronti degli oppositori politici e le intimidazioni nei confronti dei media e della società civile.

Vogliamo insistere sul fatto che il governo delle Maldive deve rispettare le decisioni delle Nazioni Unite, che hanno invitato le autorità a rilasciare immediatamente l'ex presidente Nasheed. Inoltre, ai membri dell'opposizione che devono rispondere delle accuse devono essere garantiti i processi legali, nel rispetto della Costituzione delle Maldive e degli obblighi internazionali del giusto processo. È necessaria l'immediata cessazione di tutte le forme di violenza, inclusa quella contro i manifestanti pacifici, e chiediamo l'immediata cessazione di interferenze politiche nel sistema giudiziario delle Maldive.

Sono doverose riforme urgenti per garantire l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura delle Maldive, con l'obiettivo di ripristinare la fiducia interna e internazionale nel suo funzionamento.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, în numele grupului PPE. Domnule președinte, nu e prima dată anul acesta când discutăm despre Maldive. Am mai făcut-o, pentru a semnala faptul că lucrurile merg într-o direcție foarte proastă în această țară. De atunci încoace, fostul președinte Nasheed a fost din nou încarcerat, cu toate că, timp de două luni, se spusese că, din motive medicale, poate să își execute pedeapsa la domiciliu. E vorba de o condamnare politică și asta e problema esențială, pentru că, după ce statul despre care discutăm începuse să funcționeze normal, totul a fost răsturnat de lunga dominație a unei familii.

Așa cum a sugerat și colegul meu Kukan, cred că trebuie să avem în vedere sancțiuni individuale referitoare la cei care sunt responsabili pentru o situație inacceptabilă, de control al justiției, de blocare a opoziției, de trimitere în închisoare a celor care luptă pentru drepturi.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, on behalf of the S&D Group. Mr President, the current human rights situation in the Maldives is not a picture postcard. The crackdown on political opponents, the state of emergency invoked by executive powers, the reintroduction of the death penalty, and the disappearance of journalists like Ahmed Rilwan demonstrate that democracy is spiralling out of control.

But it is not just the human rights of journalists and political opponents that are at risk. According to diplomats, the Maldives are sending more fighters per capita to Iraq and Syria than any other country in the world. More than 200 jihadists – from a nation of just 350 000 – are believed to be fighting there. This Parliament should be concerned that President Yameen’s call for increased reliance on Sharia Law, and the threat of punishments such as flogging, risk legitimising rather than combating such radicalisation.

In our last resolution in April 2015, we called on the European External Action Service and Member States to issue warnings about the Maldives’ human rights record on their travel advice sites, and to consider targeted sanctions should human rights further deteriorate. In the meantime, an execution chamber has been prepared for former President Nasheed. Now is the time to make good on our own words and to intensify European action for human rights in the Maldives.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE. Señor Presidente, creo que está todo dicho; y, señor Comisario, debe de estar usted un poco cansado de escuchar permanentemente las mismas expresiones. Cuando en el Parlamento Europeo todos los grupos políticos estamos de acuerdo y no existe una voz discordante, significa que la realidad es la que es y es extraordinariamente dura.

Yo no quiero enumerar aquí las violaciones de derechos humanos, algo que ya han hecho muy bien los que anteriormente han utilizado la palabra. Lo que quiero decir es que, si no pasamos de las palabras a los hechos y de las declaraciones a las realidades, lo que hacemos es un bello ejercicio de retórica. En consecuencia, la respuesta necesaria de la Unión es la prohibición de acceso a la Unión Europea de determinadas personas, la congelación de sus activos en Europa y la advertencia a las personas que van de turismo allá respecto a qué tipo de turismo se van a encontrar. Si no, nos quedaremos en un ejercicio de hipocresía, de decir lo correcto pero de hacer lo incorrecto.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, comme vient de le dire mon collègue, quand on voit l'image des citoyens européens aux Maldives, on se dit: "c'est un paradis sur mer, avec les villages flottants du Club Med". Pourtant là-bas, pour la population, c'est l'enfer.

L'ancien président Mohamed Nasheed, premier et seul président élu de manière démocratique, est toujours en prison. Pourquoi? Parce qu'il accuse, à juste titre, ses rivaux d'instrumentaliser l'islam.

On voit que les droits constitutionnels sont bafoués, que la justice des Maldives est totalement corrompue. La peine de mort a été rétablie et même les enfants de plus de 7 ans peuvent subir la peine capitale, emprisonnés jusqu'à 18 ans, l'âge de leur exécution.

En plus, un état d'urgence a été proclamé par le gouvernement pendant six jours le mois dernier.

Mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, en ce qui concerne les agences de voyages, je pense qu'il faut leur dire qu'il est impératif de ne plus proposer cette destination aux vacanciers. J'en appelle aussi à la responsabilité des touristes: ils ne doivent plus se rendre aux Maldives. Seuls, nous avons le pouvoir d'asphyxier la seule rente dont dispose le pouvoir en place, qui est justement le tourisme.

Si on veut faire évoluer ce régime, il faut des sanctions. Les sanctions, c'est d'abord nous: à nous, les futurs touristes, de ne pas y aller. Mais l'Europe aussi peut agir, parce qu'elle est le deuxième partenaire commercial des Maldives. Nous devons trouver des moyens de contraindre le pouvoir. Nous devons notamment mettre en place des mesures ciblées contre les partisans du gouvernement, du gel de leurs avoirs à l'étranger aux interdictions de voyage en Europe.

Il faut agir, Monsieur le Commissaire. Nous sommes tous responsables, également en ce qui concerne la situation aux Maldives.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (conformément à l'article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Dziękuje Pani poseł za przyjęcie mojego pytania, gratuluję wystąpienia. Ja się z Panią zgadzam, mam tylko jedno pytanie, które nie ukrywam, nie tylko przy tej debacie o Malediwach mnie nurtuje. Czy nie jest tak, że my powinniśmy jako Unia Europejska skorzystać nie tylko z instrumentu bojkotu turystycznego – jak Pani mówi, zgadzam się z tym – ale także wywrzeć pewien nacisk ekonomiczny na to państwo? Być może byłby to jedyny skuteczny nacisk, żeby państwo, żeby władze na Malediwach zmieniły swoją politykę.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), réponse "carton bleu". Je suis tout à fait d'accord, et c'est d'ailleurs le sens de mon intervention. Il y a plusieurs responsabilités. D'abord, si nous décidons d'aller aux Maldives alors que nous connaissons l'enfer que vit la population, nous devenons coresponsables. Il faut dire non aux agences de voyages qui proposent d'aller aux Maldives, parce que si vous y allez, vous renforcez le pouvoir en place.

Ensuite, au niveau de l'Europe: pourquoi est-ce que j'interpelle le commissaire européen en place? Eh bien, parce que, si nous avons des accords commerciaux, il faut que nous puissions faire pression. Comment faire bouger ces gens-là? Si nous ne faisons rien, nous sommes complices. Ne rien faire, c'est être complice de la situation. Nous avons donc tous un rôle à jouer.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare delle Maldive, un paese che è al tempo stesso un paradiso ancora turistico, ma sempre più un inferno della democrazia e dei diritti umani, civili e politici.

L'attuale governo ormai è preda di una svolta autoritaria incredibile che ha portato anche ad una forte politicizzazione della magistratura e corruzione e soprattutto alla tolleranza nei confronti dell'estremismo islamico. Abbiamo visto foto delle bandiere di Daesh sfilare nelle vie della capitale e tutto questo accade mentre c'è ancora una grande cortina di silenzio, mentre i nostri tour operator continuano a proporla come destinazione, come se non esistesse una popolazione che addirittura sta per il 16 per cento al di sotto della soglia di povertà; come se non esistesse oltretutto anche il problema del cambiamento climatico che invece era stato affrontato con vigore dall'ex presidente Nasheed, deposto e a tutt'oggi imprigionato senza aver subito un giusto processo.

Sì, abbiamo bisogno di sanzioni forti e adeguate nei confronti di chi si sta macchiando di queste palesi violazioni dello Stato di diritto. Sì, vanno congelati i beni e sì bisogna fermare il turismo per strozzare chi sta distruggendo i diritti umani. Facciamo in modo che i democratici delle Maldive sentano il nostro supporto perché mai come oggi hanno bisogno di noi.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, toto je bod, kde je v zásadě absolutní shoda všech poslanců na tom, jaká je situace na Maledivách a že je nutné tu věc řešit a ne pouze o ní řečnit. Já se k tomu, co tady bylo řečeno připojuji, jenom chci zdůraznit jako člověk, který sleduje a studuje podobu právních států v jednotlivých zemích světa, že situace v oblasti práva se na Maledivách výrazně zhoršuje, že tamní justice je zkrátka objektivně pod vlivem současného prezidenta a že bývalý demokraticky zvolený prezident Našíd byl mimo jiné odstraněn proto, že poukazoval na zkorumpované soudce. To byl jeden z důvodů, proč byl tehdy odstraněn ze svého úřadu. Upozorňuju také na to, že za současné vlády, současné garnitury byl nejvyšší státní zástupce nezákonně odvolán ze své funkce. Tedy právo na Maledivách není a my bychom o tom neměli pouze řečnit, ale připojuji se k ostatních kolegům, kteří říkají, že to musí mít dopad na vztahy mezi Evropskou unií a Maledivy a že by naši turisté neměli na Maledivy jezdit a že bychom měli zmrazit majetek tamní garnituře a zamezit přístup tamní garnituře do zemí Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Andi Cristea (S&D). Suntem profund îngrijorați, pentru că, în Maldive, asistăm la o tendință în creștere către instituirea unui regim autoritar, de represiune împotriva oponenților politici, la intimidarea mass-mediei și a societății civile, care ar putea periclita progresele realizate în ultimii ani în ceea ce privește consolidarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în această țară.

Condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, Mohamed Nasheed, la treisprezece ani de închisoare sub acuzația de terorism, precum și a unor politicieni marcanți ai statului în urma unor procese care nu au respectat normele naționale și internaționale în materie de justiție ridică mari semne de îngrijorare cu privire la echitatea și transparența procedurii judiciare.

Serviciul European de Acțiune Externă are datoria să joace un rol proactiv în relațiile bilaterale ale Uniunii cu Maldivele, inclusiv la nivel internațional, pentru a obține stabilitatea, consolidarea democrației și a statului de drept.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, mě naplňuje skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která je slyšet z tohoto Parlamentu, a děkuji vám, kolegové, za to. Já bych si dovolil začít své vystoupení citací toho, co řekl uvězněný prezident Našíd v únoru tohoto roku.

‘It is good and necessary to have a relaxing holiday, but it is important to understand what is happening here too.’

A já si myslím, že to přesně vyjadřuje i ten náš vzkaz nejen na Maledivy, ale i našim vlastním evropským občanům. Já bych si dovolil ještě citovat, jaké konkrétní svobody jsou nyní pozastaveny na Maledivách. Je to svoboda konat to, co není zákázáno, ochrana soukromí, je pozastaveno právo na stávku, svobody shromažďování, svobody pohybu, a to vstupu na ostrovy i jejich opuštění, je pozastavena ochrana před bezdůvodným zatčením a vazbou, zabavení majetku. Všechny tyto svobody jsou zastaveny a evropští občané by o tomto měli být informováni, když na tyto ostrovy jezdí. Jinak se připojuji k volání po zavedení sankcí a suspendaci obchodních dohod.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF), Domanda "cartellino blu". Volevo chiedere al mio collega, io la penso come lui su quello che ha detto, ma visto che l'Europa guardando il mondo dice i diritti umani e bisogna stare attenti, sarebbe d'accordo nel sanzionare ad esempio la Cina sulla pena di morte o l'Arabia Saudita sulla pena di morte? Cioè sarebbe d'accordo nel fare in modo che l'Europa non solo a parole ma anche con atti concreti, oppure qualche paese, qualche Stato degli Stati Uniti che applica la pena di morte?

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. Já jsem se včera vyjadřoval i ke vztahům s Čínou, já vyznávám univerzalitu hodnot základních lidských práv, to jsem tady sdělil a nemyslím si, že by se Evropská unie měla vzdát práva vyjadřovat se k těmto otázkám, které jste i vy zde sdílel. Já sdílím své obavy ve vztahu k Číně, k Saudské Arábii, ale i k dalším státům a nemyslím si, že by Evropská unie měla mlčet, i když se jedná třeba o zásadní obchodní partnery. Právo na to, abychom řekli naše stanovisko, určitě máme.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, οι Μαλδίβες, αυτός ο επίγειος τουριστικός παράδεισος προς τέρψη των Ευρωπαίων και Αμερικανών παραθεριστών, είναι στην πραγματικότητα μια κόλαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος της χώρας είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία έχει αρθεί λόγω των διπλωματικών πιέσεων. Tο νεαρό δημοκρατικό καθεστώς στις Μαλδίβες, το οποίο εγκαθιδρύθηκε το 2008, παραμένει εξαιρετικά ασταθές και εύθραυστο, ενώ ταυτόχρονα η απειλή τον τζιχαντιστών στη χώρα είναι υπαρκτή. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη διοργάνωση αντικυβερνητικών διαδηλώσεων λόγω της φυλάκισης του πρώην προέδρου της χώρας. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά των τρίτων κρατών. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα και πολιτικά και συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των πολιτών στις Μαλδίβες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι ειδυλλιακές παραλίες στις Μαλδίβες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, ενώ η αθέατη πλευρά του περιλαμβάνει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φτώχεια, κοινωνική εξαθλίωση και επιβολή του ισλαμικού κράτους, όπου εφαρμόζεται η Σαρία.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, political interference in the Maldivian judiciary undermines the credibility of the country’s judicial system, and the reported detention and intimidation of government opponents contributes to a climate of instability in this country. Moreover, it seems that human rights in the Maldives have been seriously eroded and are at risk of further deterioration, while the government is failing in its duty to stop the trend and while human rights NGOs face increasing attacks, intimidation and harassment in the country.

I therefore express my deepest concerns about the gradual deterioration of democratic standards and increasing authoritarian tendencies, such as the use of violence by police against peaceful protesters. It is the duty of the security forces to protect peaceful demonstrators against violent gangs. We must continue to monitor closely the political situation in the Maldives and to play a proactive role in increasing stability, strengthening democracy and the rule of law, and ensuring full respect for human rights and fundamental freedoms in this country.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, I am speaking here on behalf of my colleague, High Representative/Vice- President of the European Commission Federica Mogherini, who cannot attend today’s debate. We are here today to debate the human rights situation in the Maldives. Let me remind this House of the continued leadership of the Maldives in the Alliance of Small Island States (AOSIS) in the context of the COP21 negotiations in Paris. What happened in Paris is an important example of the role the Maldives can play in the international community.

The last debate in the European Parliament on the Human Rights situation in the Maldives took place in April. In the last eight months, the government of the country is increasingly pursuing policies that will isolate it from the international community – policies that are reversing the hard-won advances in freedom and democracy for which so many Maldivians have dedicated their lives. The increased intolerance of opposition and free speech breeds a climate of fear and anger, with the very real risk of radicalism emerging in the country.

The persecution and continued incarceration of opposition political figures undermines the credibility of the government. The lack of judicial independence raises serious questions about the rule of law in this country. Serious concerns continue to be expressed, not only by the European Union, about, firstly, political interference with the judiciary; secondly, the unconstitutional interpretation of laws; and thirdly, the overnight changes to the constitution aimed at consolidating power. It is essential that the government moves quickly to alleviate these widely shared concerns and restore the rule of law. Real independence of the judiciary is paramount in preserving trust in the system and equitable treatment of all Maldivians.

On the positive side, the Maldives are applying a de facto moratorium on the use of the death penalty. We encourage the authorities to maintain it in all circumstances, particularly in cases that involve juvenile offenders, and to work towards abolishing the practice altogether. The European Union wants to make it absolutely clear that there will be a serious setback in relations with the EU if the Maldives restarts executions after more than 60 years of moratorium. It would be a backward step which would not go unnoticed by the European public at large.

The European Union is increasingly concerned about the risk of radicalisation in the Maldives and about the number of Maldivians who are, unfortunately, joining Da’esh or other fundamentalist groups in Syria and Iraq. The EU is ready to work with the Government of the Maldives to further the fundamental values of democracy, human rights and the rule of law, but it is the responsibility of the Maldivian Government to ensure the safety of the hundreds of thousands of tourists who currently visit the archipelago every year.

The Government of the Maldives has accepted, fortunately, the offer of the EU to send a legal expert to assess the legislative framework, the procedures and practices of the judiciary, and the implementation of the new penal code. We hope this will help highlight those areas where respect for rule of law should be improved, in line with international standards. Progress in the rule of law can be an important step for the government to show its willingness to cooperate with the international community on the critical issues of democracy and human rights. I hope to see this in practice.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà al termine della discussione.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (ECR), în scris. Maldive a reintrodus pedeapsa cu moartea anul trecut, după ce 60 de ani a fost interzisă, iar luna trecută guvernul din Maldive a inclus în buget o sumă de peste 200 000 de euro pentru a construi încăperi de execuție prin injecție letală. Femeile continuă să fie biciuite ori condamnate la moarte pentru adulter. Autoritățile din Maldive încalcă flagrant drepturile omului și situația s-a înrăutățit în ultimii ani. Mahfooz Saeed, avocat pentru drepturile omului, a fost înjunghiat în septembrie. Ahmed Rilwan Abdulla, un jurnalist celebru, a dispărut în 2014. Autoritățile din Maldive trebuie să renunțe la pedeapsa cu moartea și la alte încălcări grave ale drepturilor omului. Teroarea nu întărește, ci slăbește orice guvern.

 
  
 

(La seduta è sospesa per alcuni istanti)

 

3.3. Malajzia
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione su sette proposte di risoluzione sulla Malesia.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli accordi di libero scambio dell'Unione europea si basano innanzitutto su criteri economici, prendendo in considerazione, nell'ambito della politica coerente, il rispetto delle norme ambientali e sociali, compresi i diritti umani. I diritti umani vengono menzionati nel preambolo dell'accordo, che però non è vincolante.

La Malesia, per quanto riguarda i diritti umani delle popolazioni autoctone e delle minoranze, purtroppo è ancora molto in ritardo e ci sono numerose violazioni. I diritti fondiari sono una grande preoccupazione delle ONG, lo Stato prevede la costruzione di cinquanta dighe idrauliche nell'Est del paese entro il 2030 a grave a danno dell'ambiente e delle terre delle popolazioni autoctone. Dighe che potrebbero portare allo spostamento di decine di migliaia di abitanti ed inondare centinaia di chilometri quadrati di foresta tropicale.

Ci sono grossi problemi di corruzione, lo Stato di Sarawak è oggetto di speculazione da parte di tutti gli investitori stranieri. Secondo le ONG, l'80 per cento della foresta pluviale è già stata distrutta per far posto alle piantagioni di olio di palma. La Malesia è di fatto uno dei paesi più corrotti del mondo. Ora io dico, utilizziamo lo strumento degli accordi di libero scambio per rafforzare questa difesa dei diritti umani perché è la nostra occasione.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Auteur. Maleisië glijdt af naar een autoritaire staat. Vandaag is het er riskant om vreedzaam te manifesteren en om bijvoorbeeld een geel T-shirt te dragen, want die kleur werd synoniem van landverraad. Zoveel angst voor de democratie belooft weinig goeds.

Het Nationaal Front - of Barisan Nasional - is al 58 jaar aan de macht, maar baseert haar legitimiteit nog altijd op archaïsche koloniale wetten: vrijheid van meningsuiting en pers kunnen te gemakkelijk beperkt worden. De wetsvoorstellen zijn in hoge mate gebaseerd op de sharia. En verklaarde Maleisië niet dat het zichzelf wenst te profileren als een gematigde moslimstaat die de strijd aangaat tegen het islamitische extremisme?

En wat met de rechten van de minderheidsgroepen? De inheemse volkeren als de Orang Asli blijven kampen met het probleem van erkenning van hun eigendomsrechten.

Ik roep de regering op om de parlementaire democratie te respecteren. De Unie moet druk uitoefenen en hiervoor de lopende onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord en de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst aangrijpen.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, Verfasserin. Herr Präsident! In Malaysia werden restriktive Gesetze dazu genutzt, das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit massiv einzuschränken.

Vor allem Akteure der Zivilgesellschaft, die sich kritisch über die Regierung äußern, riskieren, inhaftiert zu werden, und bekommen politisch motivierte Gerichtsverfahren. Kritische Stimmen werden regelmäßig mit Anklagen wegen angeblich staatsgefährdenden Aktivitäten konfrontiert. Dieser Sedition Act von 1948 stammt noch aus der Kolonialzeit.

Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden mehr als 40 Personen wegen angeblich staatsgefährdender Aktivitäten verhört, inhaftiert oder angeklagt. So wurde der Blogger und politische Aktivist Khalid Ismath im Oktober von einem Gericht auf der Basis des Kommunikations- und Multimediagesetzes und dieses Sedition Acts wegen Veröffentlichungen angeklagt, in denen er Machtmissbrauch kritisiert.

Auch aufgrund von Sicherheitsgesetzen wurden Menschen verhaftet, so der Politiker Khairuddin Abu Hassan, der im September festgenommen wurde, weil er über die Korruptionsaffäre eines staatlichen Investments Unternehmens berichtet hat.

Deshalb fordern wir von der malaysischen Regierung die Freilassung und Aufhebung der Anklagen für all diejenigen, die aufgrund ihrer friedlichen Ausübung ihrer Rechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit verfolgt werden und die Reform oder Abschaffung dieser Gesetzen. Dazu gehört auch das im Dezember beschlossene Gesetz des Nationalen Sicherheitsrats, Freiheitsrechte noch weiter einzuschränken.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, författare. – Herr talman! Ja, utvecklingen i Malaysia när det gäller inskränkningarna för yttrandefriheten och andra grundläggande friheter, den är alarmerande.

Regeringen gör sitt bästa för att tysta kritiker och den politiska oppositionen och därför måste parlamentet idag beklaga att situationen för de mänskliga rättigheterna har satts ur spel, och att lagstiftningen tillåter att man ger sig på företrädare för civilsamhället, akademiker, medier och opposition.

Därför uppmanar vi i resolutionen regeringen att omedelbart frige de politiska fångarna och vanliga människor som bara använt sin yttrandefrihet men som inte på något sätt utgör någon fara eller risk för landets säkerhet, och dessutom omedelbart stoppa den tilltagande förföljelsen och våldet riktad mot hbtq-personer i landet.

Det är viktigt att vi antar den akuta resolutionen om det politiska läget i Malaysia idag. Vi måste visa för regimen att yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som inte får inskränkas någonstans. Detta är EU:s viktigaste uppdrag att värna de grundläggande rättigheterna både på hemmaplan här i Europa och i resten av världen.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, author. Mr President, our resolution here today reaffirms our commitment to and our friendship with the Malaysian people and it is because of this commitment and friendship that we share our concerns here today: concerns about the sedition act which Malaysia had committed to repeal, but instead renewed and strengthened; concerns about the new Security Act, which was adopted without any public debate or involvement of civil society and which gives widespread powers to the National Security Council to declare a state of emergency; and, more generally, concern about the atmosphere in which opposition politicians, journalists and civil society find it increasingly difficult to function.

We share these concerns not because we enjoy criticising Malaysia but because we feel that these issues are so important to mention and that they should be the starting point of a constructive dialogue both within Malaysia and also in the bilateral relations between Malaysia and the EU, especially at a time when our bilateral relations are growing ever stronger.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. Monsieur le Président, Anwar Ibrahim est en quelque sorte un symbole. Ce libéral est tombé en disgrâce du fait de sa gestion de la crise asiatique à la fin des années 90, par laquelle il a imposé une cure d'austérité très dure, mais il a aussi annulé un certain nombre de méga-projets industriels opaques, ce qui est insupportable dans un pays où la corruption règne en maître. Il a créé le Pakatan Rakyat en tentant de dépasser les clivages communautaires. Chaque succès électoral l'a conduit en prison pour sodomie, une infamie dans un pays ultra-conservateur du point de vue des mœurs.

Les lois sécuritaires et liberticides se multiplient. Minorités, LGBTI et femmes en sont les premières victimes, mais aussi journalistes, intellectuels, militants des ONG et opposants politiques. La lutte contre le terrorisme est un prétexte à une répression tous azimuts. Le gouvernement en place s'enfonce dans la violence pour préserver les intérêts d'une élite et sauvegarder son pouvoir.

Seule une meilleure répartition des richesses et un dialogue politique respectueux de toutes les composantes culturelles peuvent sortir le pays de l'impasse dans laquelle il s'enferme, en instrumentalisant la question religieuse, au risque de sombrer dans l'extrémisme du même nom. Là aussi, il y a urgence à agir.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Malesia si è registrata una notevole restrizione delle libertà di parola a causa di leggi penali utilizzate per mettere a tacere le voci critiche.

Preoccupa in particolare la legge sulla sedizione, che ha permesso dall'inizio del 2015 di accusare e arrestare più di cento persone. Anwar Ibrahim, ex leader dell'opposizione, è stato condannato con l'accusa di sodomia, come è stato ricordato nel febbraio 2015, e gli sono state negate adeguate cure mediche. Il fumettista malese Ulhaque è stato accusato, ai sensi della legge sulla sedizione, per alcuni tweet critici nei confronti del governo in riferimento alla condanna di Ibrahim. I media stanno affrontando difficoltà crescenti nel riportare le accuse di corruzione mosse contro il primo ministro e le persone LGBTI malesi sono criminalizzate in base alla legge antisodomia.

Bisogna ricordare che la Malesia è membro del Consiglio sicurezza delle Nazioni Unite e attuale presidente dell'ASEAN. La richiesta del Parlamento europeo è chiara: rilasciare i condannati, ritirare il progetto di legge del Consiglio di sicurezza nazionale, in particolare per quanto riguarda gli ampi poteri concessi al primo ministro ed è giusto mantenere un equilibrio tra salvaguardare la sicurezza nazionale e, per noi, l'imperativo di proteggere i diritti civili e i diritti politici.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, on behalf of the PPE Group. Mr President, as a member of the ASEAN Delegation, I am well aware of the growing trade relations between the EU and Malaysia. Indeed, it is second only to trade with Singapore.

But while trade is improving, the opportunities within Malaysia for free speech and freedom of expression are deteriorating. Particularly worrying is their strengthening of their sedition law. Instead of repealing it, as previously announced, they have strengthened it. This has had serious implications for freedom of expression, with several people arrested, charged or investigated as a result of this. This is not acceptable.

They have also taken for themselves the power to declare a state of emergency if they feel it is warranted, and the treatment of LGBTI people is ridiculous. At a time when we are moving in the opposite direction – even in my own country – and giving them equal rights in all facets of life, it is unacceptable that a growing trading partner of ours is moving in the opposite direction. We have to address these things in our relations with Malaysia.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, on behalf of the S&D Group. Mr President, I had the opportunity to visit Malaysia recently and was surprised to find that the perception we collectively hold about the country really is divorced from reality. Yes, it is modern and dynamic, but underneath the surface of its Western-style economy we see a state that is increasingly authoritarian, where politicians and commentators cannot speak freely.

The spike in the number of people facing charges under the Sedition Act, and the recent passing of the National Security Council bill that gives sweeping powers to the Prime Minister and security forces, are prime examples of increasing repression. Ironically, Malaysia hosted the Global Anti-Corruption Conference in September.

I would ask the Prime Minister: why not allow your own anti-corruption commission to conduct transparent investigations into corruption charges against you? Why not allow the media to report on it and allow people to peacefully express their views in the streets? Why not honour the pledges to repeal the Sedition Act and make sure security laws actually contribute to more security for people, rather than using them as a tool for repression? Why be afraid of open dialogue with the opposition and civil society, including Anwar Ibrahim and all the academics, activists and bloggers facing charges? Why not let the country’s brightest minds contribute to making Malaysia a beacon for development and democracy?

The Malaysian authorities and Prime Minister Razak seem to fear that taking these steps will weaken their position. The exact opposite is, however, true.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto, em nome do Grupo ALDE. Senhor Presidente, as violações dos direitos humanos na Malásia, como em muitos países do mundo, ocorrem predominantemente através de um sistema de justiça pervertido, com leis iníquas, como a lei de sedição. O poder político usa os tribunais para perseguir os seus opositores e mesmo eliminá-los através de aberrantes condenações à morte.

Há mais de mil cidadãos que aguardam nas prisões da Malásia que o Estado os mate. Há dois meios complementares para combater as violações dos direitos humanos na Malásia e no mundo: sanções económicas, incluindo o congelamento de acordos comerciais com estes países, por um lado, e, por outro, o reforço do Tribunal Penal Internacional. É preciso dizer de forma clara que o desrespeito pelos direitos fundamentais da pessoa humana não compensa, não pode compensar, pois que trará prejuízos económicos aos seus violadores, os quais, também, mais cedo ou mais tarde, acabarão por responder perante a justiça penal internacional.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Δεν χωράει αμφιβολία ότι η κατάσταση στη Μαλαισία δεν είναι καθόλου καλή και ότι σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, όπως o καθένας μας τις αντιλαμβάνεται. Πράγματι, η Μαλαισία εξελίσσεται πολύ γρήγορα σε ένα αστυνομικό κράτος με περιορισμένη ελευθερία της έκφρασης, με πολιτικές διώξεις και με κατασκευασμένες κατηγορίες. Επιπλέον, η διαφθορά λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, κανείς δεν έχει ορίσει την Ένωση παγκόσμιο επιτηρητή, ούτε της έχει δώσει την εξουσία να παρεμβαίνει και μάλιστα τόσο απροκάλυπτα στα εσωτερικά τρίτων ανεξαρτήτων κρατών. Ούτε κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, ούτε μπορούμε να πούμε πως όλα αυτά δε συμβαίνουν στις χώρες της Ευρώπης. Και πολιτικές διώξεις έχουμε, και κατηγορίες κατασκευασμένες και κατευθυνόμενες κατά πολιτικών αντιπάλων έχουμε, παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη έχουμε, ψευδομάρτυρες σε αφθονία διαθέτουμε και, αντίστοιχα, ασυλία παραχωρούμε ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός. Όσο για τη διαφθορά, κάθε λίγους μήνες έχουμε και ένα καινούργιο σκάνδαλο στην Ευρώπη, με εξαφανισμένα χρήματα, αδήλωτα, και δωράκια από μεγάλες εταιρείες. Θεωρώ συνεπώς πως πάει πολύ να κουνάμε το δάχτυλο σε ολόκληρο τον κόσμο, προσκολλημένοι ακόμη σε μετααποικιοκρατικά συμπλέγματα, χωρίς κυρίως να έχουμε πρώτα βάλει τάξη στα του οίκου μας. Τέλος, αν όντως θέλουμε να πιέσουμε τη Μαλαισία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, ας δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο. Ας διακόψουμε κάθε εμπορική επαφή με το συγκεκριμένο κράτος και κάθε οικονομική ενίσχυση, αφού υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί αξιωματούχοι, όπως λέτε, και ελλοχεύει ο κίνδυνος να οικειοποιηθούν τα χρήματα και ας απαγορεύσουμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρίες οποιεσδήποτε δραστηριότητες σε εκείνη τη χώρα, αν έχουμε το σθένος. Διαφορετικά, κρατήστε την υποκρισία σας εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, alors que la Malaisie est un pays dont la croissance est remarquable et rapide, et qu'elle fait figure de modèle en ce sens pour la région du Sud-Est asiatique, comment peut-elle rester accrochée à des pratiques du passé, telles que la torture ou la peine de mort? Bien que la Malaisie ait signé un certain nombre de conventions internationales, force est de constater que les droits de l'homme ne font pas encore partie des priorités et qu'il y a même une certaine régression.

Pour rappel, la Malaisie fait partie des 58 pays qui n'ont toujours pas aboli la peine de mort. Elle fait également partie des 38 États ayant voté contre la résolution pour un moratoire sur l'application de la peine de mort, adoptée lors de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2014, là où d'autres se sont simplement abstenus, ce qui démontre une volonté de ne pas évoluer en ce domaine.

Mais si la Malaisie peut être un exemple sur le plan économique, pourquoi ne pourrait-elle pas faire de même dans les domaines qui ont tout autant d'importance pour la population, à savoir les libertés fondamentales des citoyens?

(L'orateur accepte de réponde à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Bardzo dziękuję panu posłowi Tarabella za przyjęcie mojego pytania. Znam Pańskie zaangażowanie, jeśli chodzi o obronę praw człowieka na świecie. W tej konkretnej sprawie zapytam, i pytam o to często w Europarlamencie, bo czy nie jest tak, że my musimy zaangażować bardziej Komisję Europejską i Radę, nawet państwa członkowskie do presji ekonomicznej na te państwa, które nie przestrzegają praw człowieka? Ten instrument byłoby, jak sądzę, bardziej skuteczny. Co Pan o tym sądzi, Panie Pośle?

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D), réponse "carton bleu". Je partage tout à fait votre préoccupation, Monsieur Czarnecki, Monsieur  le Vice-président. En effet, lorsqu'il s'agit de prendre position, par exemple, sur des traités de libre-échange, on devrait – et on le fait certainement – mettre dans la balance le fait de pouvoir progresser en termes de droits humains. On l'a fait avec toute une série de pays, je pense notamment à l'accord avec la Colombie, par exemple, qui était particulier puisqu'on se souvient qu'un syndicaliste assassiné sur deux dans le monde était en Colombie.

Il y a certainement eu des progrès, mais nous devons en faire plus. Il faut donc accorder la priorité en tous cas d'abord au respect des droits humains et au progrès, puis au business et pas l'inverse, ou au moins les mettre sur un pied d'égalité.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já chci podpořit své předřečníky v otázce lidských práv v Malajsii. Zabývám se právními státy v jednotlivých státech světa. Musím říci, že Malajsie se bohužel neblíží modelu právního státu. Už to zde bylo zmiňováno.

Platí tam například zákon o rozvratné činnosti, který byl přijat v roce 1948, v době koloniální éry Malajsie. Tento zákon jasně umožňuje každého za verbální kritiku vlády stíhat. Nedávno, během podzimu tohoto roku ústavní soud Malajsie řekl, že tento zákon je v pořádku, že je v souladu s malajsijskou ústavou. Vidíme, že to je zcela jasné politické rozhodnutí tamního ústavního soudu.

Druhým problémem je podoba trestního práva. Dnes čeká ve věznicích až tisíc lidí na popravu v Malajsii. Tamní trestní zákoník je velmi vágní. Já se tedy přimlouvám, vážený pane komisaři, k tomu, co říkali moji kolegové. Je třeba s Malajsií komunikovat, spolupracovat, ale měli bychom s ní uzavírat dohody jenom v případě, že bude ochotna napravit svůj právní stát a odstranit zákony, které z Malajsie nedělají právní stát.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η έλλειψη ελευθερίας της έκφρασης, η θρησκευτική καταπίεση, οι διακρίσεις σε βάρος των αυτόχθονων πληθυσμών και των μεταναστών στη Μαλαισία είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Η μαλαισιανή κυβέρνηση, με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, συλλαμβάνει και, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, φυλακίζει επ' αόριστον οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται δήθεν ύποπτο, ενώ οι συλλήψεις εκείνων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι συχνές. Επιπλέον, η κυβέρνηση της χώρας έχει επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και γι αυτό έχει χαρακτηριστεί ως μια απ' τις χώρες με το χειρότερο βαθμό στην ελευθερία της έκφρασης, μια χώρα όπου εφαρμόζεται η σαρία.

Οι περιπτώσεις όπου οι μαλαισιανές αρχές έχουν επιβάλει κυρώσεις για δημοσιεύματα που εναντιώνονται στην κυβέρνηση είναι πολλές. Απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μαλαισία, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της χώρας, προκειμένου να καταργήσει η δεύτερη το νόμο περί ανταρσίας και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και όλα όσα στηρίζονται στο διεθνές σύμφωνο ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). A Czarnecki-Tarabella vitához hozzáfűzném, hogy a tegnapi Preda-jelentés közben többször is elhangzott, hogy igenis a Tanács és a Bizottság tehetne többet azért, jó példát mutatva, hogy tagállamain számon kéri az emberi jogok, beleértve a kisebbségekhez tartozók jogainak is a tiszteletben tartását. Önmagában az a tény, hogy Malajzia történetében összesen 7 alkalommal történt vádemelés szodómia bűntette miatt, és ebből két alkalommal Anwar Ibrahim ellenzéki vezető volt a célpont sok mindent elmond az ott uralkodó állapotokról. A politikai ellenlábasok igazságszolgáltatási eszközökkel történő eltávolítása mindenképpen tükrözi a hatalom félelmét attól, hogy az ellenzék felülkerekedhet egy demokratikus választáson. Az Anwar Ibrahim melletti kiállás számomra azt is jelzi, hogy erősödik az ellenzék Malajziában, és belátható időn belül elkerülhetetlen lesz a hatalom meghátrálása. Az Európai Uniónak nem az a feladata, hogy beavatkozzon Malajzia belpolitikájába, csupán nyomatékosíthatjuk, hogy az általunk vallott értékek tiszteletét minden fontos kereskedelmi partnerünktől elvárjuk.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sedition Act, Printing Presses and Publications Act, Peaceful Assembly Act, Communications and Multimedia Act, la lista degli atti legislativi e delle diverse riforme del codice penale che colpiscono in Malesia l'esercizio della libertà di espressione e di riunione è lunghissima purtroppo.

Il paese soffre anche di un elevato dumping sociale, la corruzione è estesa fino alle più alte sfere di governo, e una politicizzazione forzata della magistratura ha portato a processi contro l'opposizione e i dissidenti politici e anche contro i giornalisti, come è accaduto per esempio per l'ex leader dell'opposizione Anwar Ibrahim, adesso in carcere con un'accusa francamente ridicola, che peraltro fa anche capire quanto ormai le Corti islamiche e la sharia abbiano preso il sopravvento all'interno del paese. Per non parlare poi della sistematica distruzione dell'ambiente e dei progetti folli del governo a cui ha accennato l'onorevole Corrao in precedenza.

Come Unione europea noi siamo un mercato di più di 500 milioni di persone, siamo una superpotenza economica e i nostri accordi commerciali possono essere l'arma definitiva per divenire anche una superpotenza dei diritti umani. Noi possiamo farlo. Se non ora quando? Europa svegliati e pretendi dai nostri partner il rispetto di quei diritti sacrosanti riconosciuti a ogni uomo.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). Pane předsedající, rád bych věřil, že naše dnešní diskuse a dnešní usnesení bude vnímáno jako součást diskuse s partnerem, se kterým nás, doufám, pojí společný zájem na spolupráci.

Rád bych připomenul k tomu, co už tady řekli předřečníci o situaci právního státu v Malajsii, že rozvojová spolupráce, obchodní dohody, které uzavírá Evropská unie, jsou podmíněny dodržováním lidských práv. A proto bych rád vyzval Evropskou komisi, aby v tomto ohledu přitlačila, aby to vzala vážně a uplatňovala podmíněnost rozvojové a obchodní spolupráce se zeměmi, jako je Malajsie tak, aby došlo k opravdovému zlepšení situace lidských práv v této zemi.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, Malaysia holds a prominent place for the European Union in the South-East Asia region. Malaysia currently holds the presidency of ASEAN at a time when important decisions are being taken towards creating an ASEAN Economic Community. Our bilateral ties have strengthened significantly through enhanced trade and investment, political dialogue and a variety of cooperation activities. But against this background, the European Union is concerned about some of the developments that have taken place in this country since 2014, developments which have affected freedom of expression and the rule of law.

We are notably concerned about the increase of the use of the so-called Sedition Act, as well as about the judiciary decisions regarding Mr Anwar Ibrahim, the leader of the opposition. As regards freedom of expression and as you all recall, the EU regrets the increasing use since 2014 of the Sedition Act, despite the Prime Minister’s pledge to repeal it. In this context, I would like to recall that in April 2015 the High Representative expressed public concern that this step would have implications for the exercise of freedom of expression.

The High Representative raised serious concerns regarding the due process of law after the conviction by the Federal Court of Malaysia and the five—year imprisonment of the opposition leader in February this year. Mr Anwar had initially been acquitted before the decision was overturned. As a consequence he was deprived of his civil rights and lost his seat as a Member of Parliament.

On 8 December, the European Union concluded the negotiation of a new—generation Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with Malaysia. The European Parliament has repeatedly called for the conclusion of this negotiation, which started in 2011. The new Agreement includes specific provisions on human rights and the rule of law which will allow for an enhanced engagement on these matters, in particular through the establishment of a meaningful, broad-based human rights dialogue. During the negotiations, Malaysia agreed to recognise that respect for democratic principles, human rights and the rule of law constitute an essential element of the Agreement.

We will continue to engage with the Government of Malaysia to step up our cooperation in the promotion of human rights, including as regards LGBTI issues bilaterally as well as at the regional level with ASEAN.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà al termine della discussione.

 

4. Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

5. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
  

(La seduta, sospesa alle 11.50 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.00)

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 

6. Oznámenie predsedníctva
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. – I will start by making an announcement, which reads as follows: ‘In accordance with Rule 166 of the Rules of Procedure, the President has decided to impose a penalty on Mr de Graaff for his conduct during the votes at the sitting on 28 October 2015 and it will consist in the forfeiture of his entitlement to the daily subsistence allowance for a period of five days. The decision has been notified to the Member concerned’.

 

7. Zloženie výborov: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

9. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. – The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes).

 

9.1. Setting up a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector, its powers, numerical strength and term of office (B8-1424/2015) (hlasovanie)
 

Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). Mr President, it seems most unusual that this proposal we are about to vote on was only announced at 19.00 last night in this Chamber, when there were just a handful of colleagues present. I would like to remark how unaccountable that is, bearing in mind that objections and comments had to be noted with the President’s Bureau before 20.00, and with just a handful of Members from all political groups across Parliament. I find that quite bizarre and undemocratic.

 
  
MPphoto
 

  President. – I can inform you that I was told that it was also running on the website at the same time.

 

9.2. Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (RC-B8-1402/2015, B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015) (hlasovanie)
 

- Înainte de votare:

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL). Mr President, I just wanted Parliament to acknowledge that Ibrahim Halawa’s two sisters are here today to hopefully witness unanimous support calling for the release of their brother, Ibrahim Halawa. So I would just like to welcome Somaia and Omaima.

(Applause)

 

9.3. Situácia na Maldivách (RC-B8-1409/2015, B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015) (hlasovanie)

9.4. Malajzia (RC-B8-1412/2015, B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015) (hlasovanie)

9.5. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete) (hlasovanie)

9.6. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler) (hlasovanie)

9.7. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler) (hlasovanie)

9.8. Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (B8-1347/2015) (hlasovanie)

9.9. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0344/2015 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)

9.10. 20. výročie Daytonskej mierovej dohody (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015) (hlasovanie)
 

- Înainte de votarea amendamentului 3:

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, Raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pe care vrem să o facem este ca, în amendamentul 3, să eliminam penultima parte a paragrafului, cea care începe cu „highlights” și se termină cu „areas of origin”, pentru că această parte este interpretată în primul rând de bosniaci ca un sprijin pentru purificare etnică și cred că este inacceptabil ca Parlamentul nostru să adopte un text care poate fi citit de către musulmanii din Bosnia și Herțegovina ca un apel la purificare etnică.

 
  
 

(Amendamentul oral a fost reținut)

 

9.11. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (A8-0338/2015 - Bodil Valero) (hlasovanie)

9.12. Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (B8-1394/2015, B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015) (hlasovanie)

9.13. Situácia v Burundi (RC-B8-1348/2015, B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015) (hlasovanie)

9.14. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (B8-1346/2015) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Președintele. – Votarea a luat sfârșit.

 

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení

10.1. Setting up a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector, its powers, numerical strength and term of office (B8-1424/2015)
  

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El escándalo de las emisiones de Volskwagen ha evidenciado, una vez más, la complicidad de la Comisión y los Estados miembros con los grandes grupos multinacionales, toda vez que las filtraciones en la prensa han demostrado que conocían de la manipulación de los límites de emisiones mucho antes de que la agencia ambiental americana destapara el escándalo.

Estas responsabilidades y conexiones políticas deben clarificarse urgentemente, toda vez que la Comisión prevé legislar de nuevo sobre los límites de emisión y reformular (a la baja y con la participación de las propias multinacionales) la regulación automovilística transatlántica a través de la ATCI.

Considero que este tema es fundamental: no solo por la grave incidencia de las emisiones en la calidad de vida de los europeos (especialmente en zonas urbanas), sino porque la dimensión del escándalo es tal que entra en juego el futuro de la industria automovilística y de sus trabajadores en Europa. La constitución de una comisión de investigación debe permitir aclarar las responsabilidades y sentar las bases para una política industrial medioambientalmente y socialmente sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted in favour of setting up a European Parliament committee of enquiry on this issue. The committee intends to investigate the Commission’s role in the scandal. UKIP fully support anything which will hold accountable the unelected EU Commission. However the committee also intends to investigate Member States and national authorities. While we do not support the legitimacy of EU bodies investigating Member States, it may shine a light on wrongdoing by our own government. UKIP will oppose any recommendations made by the committee which call for more EU powers, legislation or harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Όπως αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία μίας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και μετά τους ελέγχους που διενήργησε η Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος, στην Ευρώπη κυκλοφορούν πάνω από 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα Volkswagen με παράνομο λογισμικό. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι, ήδη από το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εντοπίσει διαφορές μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών εκπομπών χωρίς να κάνει τίποτα.

Τα γεγονότα αποδεικνύουν την αδυναμία της Ένωσης αλλά και των Εθνικών Αρχών Ελέγχου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους νόμους.

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ απαραίτητο να συγκροτηθεί μία Εξεταστική Επιτροπή από το Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τί πραγματικά έγινε και ποιοί ευθύνονται για την συγκάλυψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Une commission d'enquête sur la mesure des émissions polluantes dans le secteur automobile, faisant suite à la fameuse affaire Volkswagen, nuirait à l'image et à la valorisation des constructeurs automobiles européens, alors que ce secteur est soumis à un contexte de concurrence mondiale et de guerre économique de plus en plus intenses. Si nous déplorons que des industriels aient contourné les règlements en vigueur, mes collègues du Front national et moi-même estimons que la défense des intérêts économiques des États membres de l'Union est essentielle pour maintenir un environnement économique et industriel viable en Europe. Je me suis donc abstenue sur ce texte qui préconise la mise en place d'une commission d'enquête.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ In the end, I supported the Committee of Inquiry. It is important to hold the Commission to account, and for us to have answers to the tough questions about the emissions scandal – not least to find out what, if anything, the Commission knew about it.

I do, however, have concerns about any committee set up in this place being used as a mechanism to drive for ‘more Europe’. It seems that just about anything is used as a call for ‘more Europe’ here. Any success is seen as a green light for further harmonisation, whereas any failure requires harmonisation as the solution.

Furthermore, I do oppose the shockingly short timescale on this issue which has been rushed through in a manner unbefitting a supposedly democratic institution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Col mio voto sostengo la costituzione di una commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, credo sia dovere dell'UE far luce su questo scandalo che ha investito il settore automobilistico, al fine di dare risposte certe e accertare le responsabilità che vi stanno dietro.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam osnivanje istražnog povjerenstva. Skandal s namještanjem testova ispušnih plinova je zapravo napad na zdravlje i potrošačka prava građana te ekonomiju Europske unije i država članica. Namještalo se ispuštanje dušičnih oksida koji su posebno štetni za jetru, pluća i krvnu sliku građana. Varalo ih se s prodajom skupljih automobila koji su navodno bili manje štetni za okoliš.

Povjerenje potrošača se gradi godinama, a gubi preko noći. Zato je potrebno temeljito i transparentno istražiti cijeli slučaj te uspostaviti novi sustav koji će ispušne plinove mjeriti u vožnji.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ La proposta chiede di indagare sul denunciato inadempimento da parte della Commissione dell'obbligo, a essa incombente in forza dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, di verificare i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni e di adattarli, se non sono più adeguati o non riflettono più le emissioni reali, per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla vera guida su strada, malgrado le informazioni relative a gravi e persistenti superamenti dei valori limite di emissione nell'uso normale dei veicoli, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007, tra cui le relazioni 2011 e 2013 del Centro comune di ricerca della Commissione e le ricerche dell'International Council on Clean Transportation (ICCT) messe a disposizione a maggio 2014. Si chiede di indagare sulla denunciata mancata adozione, da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri, di misure appropriate ed efficaci per sorvegliare e rendere effettiva l'applicazione dell'esplicito divieto dell'uso di impianti di manipolazione stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007; Voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of the setting up of a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector. I retain concerns regarding whether such a committee will have the requisite powers needed to address this matter fully; however, it is a positive and progressive move, therefore I voted in favour of such a committee.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – I voted in favour of setting up a European Parliament committee of enquiry on this issue. The committee intends to investigate the Commission’s role in the scandal. UKIP fully support anything which will hold accountable the unelected EU Commission. However the committee also intends to investigate Member States and national authorities. While we do not support the legitimacy of EU bodies investigating Member States, it may shine a light on wrongdoing by our own government. UKIP will oppose any recommendations made by the committee which call for more EU powers, legislation or harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted against this Resolution as I believe that this matter should be dealt with in the appropriate European Parliament committee without creating additional burdensome committees. The creation of an Inquiry Committee will not solve the problem. I believe that we should build a legal framework which makes European cars the cleanest, most competitive and most efficient in the future. We need to implement the new emission norms and tests which resemble real driving conditions as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ Together with other MEPs, our request to set up a Committee of Inquiry to probe into the automobile industry’s illegal practices was accepted and I am very pleased that Parliament voted in favour of this. On Monday, I voted in the Environment Committee to reject lax ‘real driving emissions’ standards for measuring compliance with EU car pollution limits.

My political group had vowed to veto the proposals in a letter to the EU Environment Ministers, criticising the Commission and the Council of EU Ministers for the technical proposals on driving emissions tests, diluting the decade-old Euro 6 standards.

We cannot fail to take action on foot of a scandal with serious impact on respiratory health, the environment and corporate governance at the heart of Europe. If we just pay lip service to the principles we are supposed to uphold, we will be validating our citizens’ fears of regulatory capture of our institutions by big corporations.

The EU automobile industry cannot be allowed to keep dictating the main thrust of public policies that affect these industrial giants, to the detriment of our citizens’ health and the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Από την αρχή εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας για τις πολιτικές σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Είμαστε πάντοτε υπέρ των ελέγχων επί της ουσίας αλλά κατά της εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων. Για αυτό, τασσόμαστε εναντίον.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ritengo che lo scandalo che ha colpito la Volkswagen negli Stati Uniti sia un qualcosa di inaudito in economie di mercato che basano molte transazioni sulla fiducia. Infatti, in questo caso la fiducia è stata tradita e quindi è venuto a mancare il lubrificante per il meccanismo che fa girare l'economia. C'è innegabilmente anche una responsabilità pubblica nei controlli che non sono stati effettuati, ma ho l'impressione che la commissione d'inchiesta sia una maniera per scaricare sull'Europa colpe e responsabilità che appartengono, se provate, allo Stato membro in cui questa casa automobilistica ha sede. Non è possibile che questo stesso paese faccia il bello e il cattivo tempo, dia patenti di attendibilità a destra e a manca, e poi, quando pizzicato con le mani nella marmellata, se la prenda con l'UE invece di fare autocritica. È per questo motivo che ho votato contro l'istituzione di questa commissione d'inchiesta: sì alla trasparenza, ma laviamo prima i panni più macchiati e poi andremo via via definendo il resto.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El escándalo de las emisiones de Volkswagen ha evidenciado, una vez más, la complicidad de la Comisión y los Estados miembros con los grandes grupos multinacionales, toda vez que las filtraciones en la prensa han demostrado que conocían de la manipulación de los límites de emisiones mucho antes de que la agencia ambiental americana destapara el escándalo.

Estas responsabilidades y conexiones políticas deben clarificarse urgentemente, toda vez que la Comisión prevé legislar de nuevo sobre los límites de emisión y reformular (a la baja y con la participación de las propias multinacionales) la regulación automovilística transatlántica a través de la ATCI.

Considero que este tema es fundamental: no solo por la grave incidencia de las emisiones en la calidad de vida de los europeos (especialmente en zonas urbanas), sino porque la dimensión del escándalo es tal que entra en juego el futuro de la industria automovilística y de sus trabajadores en Europa. La constitución de una comisión de investigación debe permitir aclarar las responsabilidades y sentar las bases para una política industrial medioambientalmente y socialmente sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ As one of the persons pushing for the setting up of this inquiry committee in the Environment Committee I supported this vote. I believe that we need to look at what mistakes were made in the past and work on strategies and policies that can ensure that such things do not happen again.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. – UKIP voted in favour of setting up a European Parliament committee of enquiry on this issue. The committee intends to investigate the Commission’s role in the scandal. UKIP fully support anything which will hold accountable the unelected EU Commission. However the committee also intends to investigate Member States and national authorities. While we do not support the legitimacy of EU bodies investigating Member States, it may shine a light on wrongdoing by our own government. UKIP will oppose any recommendations made by the committee which call for more EU powers, legislation or harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition de décision sur la constitution, les attributions la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile.

En effet, cette commission d'enquête, demandée par la gauche européenne suite au scandale Volkswagen, n'est pas la solution pour faire en sorte qu'une telle tricherie ne se reproduise plus. En plus de coûter de l'argent, elle n'aurait aucune valeur ajoutée par rapport aux enquêtes déjà existantes. C'est pourquoi il faut se concentrer sur un meilleur suivi des autorités nationales d'homologation avec supervision de la Commission européenne, un meilleur contrôle des tests d'émissions réalisés et une mise en place de tests en situation de conduite réelle le plus rapidement possible.

C'est avec ces mesures que nous éviterons un nouveau scandale! Cela permettra également de réduire les émissions dans le secteur automobile, ce qui est essentiel pour l'environnement et la santé de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore affinchè si facia chiarezza su questo scandalo vergognoso.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την σχετική έκθεση διότι θεωρώ πως το λιγότερο που μπορεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο είναι να συστήσει εξεταστική επιτροπή αφού μέχρι τώρα δεν έχει κατορθωθεί να δοθεί ένα τέρμα στις παρανομίες και στην αυθαιρεσία των πολυεθνικών εταιρειών, ειδικά δε των αυτοκινητοβιομηχανιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I supported the decision to set up a Committee of Inquiry to investigate emission measurements in the automotive sector, which will, inter alia, keep under review the test cycles used to measure emissions, investigate the alleged failure of the Commission and the Member States’ authorities to take proper and effective action to oversee the enforcement and to enforce the explicit ban on defeat devices, and investigate the alleged failure of the Commission to introduce tests reflecting real-world driving conditions in a timely manner and to adopt measures addressing the use of defeat mechanisms. The Committee of Inquiry, composed of 45 members, will present an interim report within 6 months of starting its work and will submit its final report within 12 months of starting its work.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Lo scandalo Volkswagen ha certamente scosso milioni di cittadini europei a cui deve essere data una risposta, tuttavia questo non è il compito di una commissione di inchiesta. Il compito di questo Parlamento è invece quello di lavorare a una nuova regolamentazione che consenta di evitare che situazioni simili possano ripetersi, una legislazione che permetta finalmente di accertare le emissioni in modo realistico, a beneficio dell'ambiente, dei cittadini e, non ultimo, delle imprese automobilistiche europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del PE che istituisce la commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, promossa dalla commissione parlamentare ENVI, di cui faccio parte, perché ritengo di fondamentale importanza che davanti al recente scandalo che ha coinvolto una famosa casa automobilistica tedesca, il PE, in qualità di rappresentante dei cittadini europei e di co-decisore insieme al Consiglio in materia di mercato unico e in materia ambientale, eserciti il suo diritto d'inchiesta. La commissione d'inchiesta è chiamata a esaminare le denunce d'infrazione della vasta legislazione europea in materia e di cattiva amministrazione nell'applicazione della stessa al riguardo della misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, fatte salve le prerogative nazionali. Ho, pertanto, fortemente condiviso l'ampiezza del mandato a essa affidata e la durata in carica, dodici mesi in totale, durante i quali dovrà ascoltare esperti del settore, le case automobilistiche e altri soggetti interessati e redigere una relazione intermedia alla conclusione dei primi sei mesi d'indagine.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute gegen den Beschluss über die Einsetzung, die Zuständigkeiten, die zahlenmäßige Zusammensetzung und die Mandatszeit des Untersuchungsausschusses zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie gestimmt, da ich die Einsetzung eines solchen Ausschusses für politisch motivierten Aktionismus halte, dessen Ziel es ist, unnötig Steuergelder zu verbrauchen und politisches Bashing zulasten einzelner Automobilhersteller zu betreiben. Dass Vorfälle aufgeklärt werden müssen, steht außer Frage – nur muss das die Kommission leisten, nicht das Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Das Parlament hat heute mit den Stimmen der Sozialdemokraten und der Grünen und gegen die Stimmen der EVP-Fraktion einen Untersuchungsausschuss zur Abgasaffäre um Volkswagen beschlossen. Ich halte ein solches Tribunal für unnötig und kontraproduktiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ In the end, I supported the Committee of Inquiry. It is important to hold the Commission to account, and for us to have answers to the tough questions about the emissions scandal – not least to find out what, if anything, the Commission knew about it.

I do, however, have concerns about any committee set up in this place being used as a mechanism to drive for ‘more Europe’. It seems that just about anything is used as a call for ‘more Europe’ here. Any success is seen as a green light for further harmonisation, whereas any failure requires harmonisation as the solution.

Furthermore, I do oppose the shockingly short timescale on this issue which has been rushed through in a manner unbefitting a supposedly democratic institution.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I welcome that my Group has successfully led the push for the establishment of a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector. It is crucial that fraud is prevented, even more so when it affects our citizens’ health. We now have two lines of action to take: to find out where the compliance regime of the EU Commission and the Member States failed, and to implement the right measures so that in the future all cars will meet the imposed emission limit values also in real world use.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El fraude cometido por Volkswagen al manipular sus motores para superar la pruebas de medición de emisiones contaminantes ha revelado una serie de fallos, cuando no negligencias, por parte de la Comisión y las autoridades de los Estados miembros a la hora de ejercer sus obligaciones legales a este respecto.

Por ello, votamos a favor de esta propuesta de Resolución sobre la constitución de una comisión de investigación para examinar las alegaciones de infracción y mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en lo relativo a la medición de las emisiones en el sector del automóvil.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre la constitution de cette Commission. La commission d'enquête demandée par la gauche européenne, qui se rajoute aux enquêtes en cours, n'est pas la solution pour faire en sorte qu'une telle tricherie ne se reproduise plus. Nous savons quelles mesures doivent être mises en œuvre et c'est sur cela qu'il faut se concentrer: un meilleur suivi des autorités nationales d'homologation avec supervision de la Commission européenne, un meilleur contrôle des tests d'émissions réalisés et une mise en place de tests en situation de conduite réelle le plus rapidement possible.

Grâce à ces mesures, nous éviterons un nouveau scandale, nous réduirons les émissions dans le secteur automobile, ce qui est essentiel pour l'environnement et la santé de nos concitoyens, et nous inciterons l'industrie à progresser technologiquement.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το πρόσφατο σκάνδαλο στο οποίο ενεπλάκη η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen έχει δημιουργήσει ανησυχίες για την επιρροή των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, η σύσταση επιτροπής έρευνας του Κοινοβουλίου δεν μπορεί παρά να μας βρει σύμφωνους.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted against this proposal as I am of the belief that setting up a Committee of Inquiry on emission measurements in the automotive sector will be of no benefit to EU Member States and citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog odluke da se osnuje posebni odbor za mjerenja emisija u automobilskom sektoru, njegove ovlasti, o sastavu i trajanju zbog toga što smatram da su potrebne nove mjere i nadzor u sprječavanju ponovnih prijevara potrošača, te u pogledu sprječavanja i otklanjanja šteta za okoliš.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – My UKIP colleagues and I voted in favour of setting up a European Parliament committee of enquiry on this issue. The committee intends to investigate the Commission’s role in the scandal. UKIP fully support anything which will hold accountable the unelected EU Commission. However the committee also intends to investigate Member States and national authorities. While we do not support the legitimacy of EU bodies investigating Member States, it may shine a light on wrongdoing by our own government. UKIP will oppose any recommendations made by the committee which call for more EU powers, legislation or harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition qui visait à créer une nouvelle commission d'enquête suite au scandale de Volkswagen. Or, cette commission se rajouterait aux enquêtes en cours, ce qui n'aiderait pas à faire en sorte qu'une telle tricherie ne se reproduise plus.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich meiner Stimme enthalten. Zwar kann ein solcher Ausschuss mehr Transparenz bringen und das Image der europäischen Automobilindustrie erhöhen, es ist jedoch auch zu befürchten, dass das Resultat Nachteile für den Industriestandort Europa bringt.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported setting up the Committee of Inquiry as it is crucial to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of EU law in relation to emission measurements in the automotive sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – In seguito agli scandali che hanno colpito l'industria automobilistica, è stato deciso di costituire una commissione d'inchiesta. Lo scopo di quest'ultima sarà quello di appurare le eventuali responsabilità in riferimento alla mancata adozione di misure appropriate ed efficaci per rendere effettiva l'applicazione dell'esplicito divieto dell'uso di impianti di manipolazione sulle automobili. Ritengo che debba essere fatta chiarezza quanto prima, individuando eventuali inadempienze o omissioni e ho dunque deciso di votare a favore della proposta di decisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ La commission d'enquête demandée par la gauche européenne suite au scandale Volkswagen, qui se rajouterait aux enquêtes judiciaires en cours dans plusieurs États membres, n'est pas la solution pour faire en sorte qu'une telle tricherie ne se reproduise plus. Nous savons quelles mesures doivent être mises en œuvre et c'est sur cela qu'il faut se concentrer: un meilleur suivi des autorités nationales d'homologation avec supervision de la Commission européenne, un meilleur contrôle des tests d'émissions réalisés et une mise en place de tests en situation de conduite réelle le plus rapidement possible.

Grâce à ces mesures, nous éviterons un nouveau scandale, nous réduirons les émissions dans le secteur automobile, ce qui est essentiel pour l'environnement et la santé de nos concitoyens, et nous inciterons l'industrie à progresser technologiquement.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Une commission d'enquête sur la mesure des émissions polluantes dans le secteur automobile, suite de "l'affaire Volkswagen", pourrait nuire à l'image et à la valorisation des constructeurs automobiles européens dans un contexte de concurrence mondiale et de guerre économique toujours plus intenses.

Même si la transparence est un enjeu fondamental, la défense des intérêts économiques des États demeure essentielle à un environnement économique et industriel viable en Europe. C'est pourquoi je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur cette résolution. Certes, elle a le mérite de demander la création d'une commission d'enquête sur l'affaire Volkswagen et il est nécessaire de prendre la mesure des émissions polluantes dans le secteur automobile. Je crains toutefois que, telle qu'elle est rédigée, cette résolution ne nuise à la défense de l'industrie automobile européenne dans un contexte de concurrence mondiale acharnée.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. Šī gada oktobra beigās Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par emisiju mērījumiem autobūves nozarē, kurā aicināts veikt Eiropas Komisijas un dalībvalstu iestāžu lomas un atbildības rūpīgu izmeklēšanu sakarā ar šo dažus mēnešus atpakaļ sacēlušos skandālu.

Šodien notika balsojums, kura mērķis bija izveidot speciālo izmeklēšanas komiteju, kuras uzdevums būtu izmeklēt iespējamo Savienības tiesību aktu pārkāpumu un administratīvu kļūmju esamību.

Viena no galvenajām problēmām ir tas, ka ir noticis ne tikai iespējams tiesību aktu pārkāpums, bet arī liels ekoloģisks kaitējums un – kas ir principiāli svarīgi – patērētājiem faktiski meloja par viņu nopirkto automobiļu ietekmi uz vidi. Turklāt ne maza loma šeit varēja būt ne tikai ražotājiem vai pārdevējiem, bet arī atbildīgajām nacionāla un pārnacionāla līmeņa iestādēm.

Šis skandāls nekādā mērā neaprobežojas ar ES teritoriju, līdz ar to rūpīgai, caurredzamai un objektīvai pārbaudei ir starptautiska nozīme. Ceru, ka izveidotās Komitejas locekļi izvirzītajos termiņos izmeklēs šo problēmu un prezentēs secinājumus, kuri tiks aktīvi izmantoti tālākai un vispārējai šī skandāla iemeslu un seku analīzei.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια θητείας της, διότι εκτιμώ ότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome the setting up of an inquiry committee to investigate breaches of EU rules on car emission tests and alleged failures by EU Member States and the Commission to enforce EU standards. We must get to the bottom of ‘dieselgate’.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ Le scandale Volkswagen, établissant la tricherie du champion automobile allemand sur ses systèmes de mesure des émissions d'oxyde d'azote et de CO2, rappelle la vigilance nécessaire face aux grands groupes industriels. De 2009 à 2015, des logiciels ont été installés sur plus de 11 millions de véhicules (vendus à travers le monde) pour tromper les autorités de tests des véhicules. Le sujet est éminemment européen, les niveaux d'émission maximum étant fixées par l'Union européenne.

Cette semaine, le Parlement européen a adressé une réponse doublement ambitieuse à cet égard, d'abord au Conseil, donc aux États, qui avaient baissé la garde face aux intérêts du lobby automobile, en prenant la décision de relever les niveaux d'émission autorisés d'oxyde d'azote – la commission ENVI du Parlement a rejeté cette proposition –, mais, surtout, en rédigeant une résolution qui proposait l'instauration d'une commission d'enquête, disposant donc de pouvoirs spéciaux, sur cette tricherie et sur l'attitude de la Commission européenne pendant la période 2009-2015.

Conscient de la difficulté de rallier les voix suffisantes pour que le Parlement puisse se doter des moyens d'enquête (cela avait échoué après le scandale Luxleaks), j'ai voté sans hésitation en faveur de l'instauration de la commission d'enquête sur le scandale Volkswagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht ist im Prinzip vernünftig und eine entsprechende Untersuchung vernünftig. Jedoch bin ich der Meinung, dass eine solche Untersuchung den Nationalstaaten vorbehalten bleiben sollte. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Gesine Meissner (ALDE), schriftlich. ‒ Die FDP hat sich bei der Abstimmung enthalten. Zwar begrüßen wir ausdrücklich, dass das Verhalten der Kommission in der VW-Affäre und davor bei der Umsetzung von EU-Gesetzgebung lückenlos aufgedeckt werden soll. Allerdings ist das Mandat des Untersuchungsausschusses nicht ausreichend definiert und kann zu einem Generalverdacht gegen die Automobilindustrie führen. Auch Diesel sollte jetzt nicht verteufelt werden – denn für das Erreichen unserer Klimaziele in Europa ist der CO2-ärmere Diesel auch mittelfristig notwendig.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Avec 283 députés, j'ai demandé la création d'une commission d'enquête sur le scandale Volkswagen – cette résolution en définit les pouvoirs. Cette commission sera constituée de 45 membres et aura pour mission d'enquêter sur les infractions au droit de l'Union en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile.

Je regrette que dans cette résolution ne soit même pas mentionné le rôle spécifique de Volkswagen. Néanmoins, je vote pour en espérant avec beaucoup de scepticisme que cette commission pourra mener ses travaux à terme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto contra a decisão do Parlamento Europeu sobre a constituição de uma comissão de inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel. O escândalo deve ser investigado exaustivamente e as regras devem ser reforçadas, sem esquecer que o sector automóvel representa um sector fundamental da economia europeia. Considero que é à Comissão Europeia que compete zelar pelo cumprimento das regras comunitárias enquanto guardiã dos Tratados.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – In september raakte bekend dat bepaalde autofabrikanten de uitstootgegevens van voertuigen manipuleerden en dat de reële uitstootgegevens veel hoger lagen dan de cijfers die werden opgemeten in labo – omstandigheden en de cijfers die worden vermeld in de verkoopbrochures voor de potentiële klant. Zeer snel ook raakte bekend dat Europese instanties weet hadden dat de tests onder gecontroleerde omstandigheden niet strookten met de gegevens over de werkelijke uitstoot van vervuilende stoffen. Het is dus noodzakelijk volledige klaarheid te scheppen in de talloze schemerzones die rond het dossier van de sjoemelsoftware en de emissiewaarden van voertuigen hangen. Vandaar ook mijn expliciete steun aan het voorstel tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. De opdracht van een parlementaire onderzoekscommissie is altijd even duidelijk. Zij moet de mogelijke wanpraktijken, slordigheden, tekortkomingen en mogelijke overtredingen van de Europese wetgeving met betrekking tot de vervuilingsproblematiek in de automobielsector in kaart brengen. Dit alles met de opdracht aanbevelingen te formuleren, zodat de wantoestand uit het verleden zich in de toekomst niet meer herhaalt, autofabrikanten zich houden aan de regels en klanten kunnen vertrouwen op correcte informatie en eerlijke producten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the European Parliament’s request to set up a Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of EU law in relation to emission measurements in the automotive sector. I agree with the aim of the inquiry, which would be to investigate alleged contraventions of Union law and alleged maladministration in the application of Union law which appear to be the act of an institution or body of the European Union and public administrative bodies of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre la demande de la gauche européenne de créer une commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur automobile. En effet, le Parlement européen a demandé à la commission de prendre des mesures en réponse au scandale créé par la fraude aux tests anti-pollution de Volkswagen et des enquêtes sont déjà en cours.

Le Parlement européen s'est prononcé pour un meilleur suivi des autorités nationales d'homologation avec supervision de la Commission européenne ainsi que la mise en place de tests en situation de conduite réelle le plus rapidement possible. Ces recommandations doivent être suivies d'effets pour rétablir la confiance des Européens dans l'utilisation des moteurs diesel, moins coûteuse et moins polluante que celle des moteurs à essence.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti návrhu na zřízení vyšetřovacího výboru, který má prošetřit údajná porušení právních předpisů Unie a údajný nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu. Levice si bohužel vznik vyšetřovacího výboru prosadila a já se obávám, že její skutečnou motivací není náprava chyb a selhání, které vedly ke vzniku „Dieselgate“, ale útok na automobilový průmysl a přenesení řešení problému z odborné úrovně na politickou. Kauzu „Dieselgate“ mají mít v rukou odpovědné orgány, jako je Evropská komise a správní a soudní orgány členských států, kterým náleží vyšetřovací a rozhodovací pravomoc. Za nezbytný krok považuji urychlené zavedení testu emisí za skutečného provozu (RDE), který bude v souladu s evropskou legislativou a nebude tedy umožňovat výraznější odchylky od stanovených emisních hodnot.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Komisjoni eesmärk on uurida liidu õiguse kohaldamisel toimunud väidetavaid rikkumisi ja haldusomavoli seoses heitkoguste mõõtmisega autotööstuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la constitution de cette commission d'enquête et j'ai été parmi les signataires qui lui ont permis d'être soumise aux votes des députés.

Alors que la COP 21 vient de s'achever, c'est un pas en avant dans la lutte contre le fléau de la pollution de l'air et un signal positif envoyé aux citoyens européens pour garantir et renforcer le respect des normes d'émissions. Il aurait été incompréhensible pour nos concitoyens que le Parlement européen cède aux pressions des industriels, qui veulent avant tout continuer le "business as usual", quitte à mettre en danger la santé publique

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Ovu odluku Europskog parlamenta o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru držim suvišnom i nepotrebnom. U konkretnom se slučaju radi o neodgovornom ponašanju jedne od europskih kompanija, a ukupna razina štete nanesena europskoj automobilskoj industriji još nam nije do kraja poznata.

O toj industriji i cijelom sektoru ovise milijuni zaposlenika i članovi njihovih obitelji diljem Europe. Povjerenje kupaca i globalnog tržišta ionako je dovoljno poljuljano te svako daljnje inzistiranje na utvrđivanju već dobro poznatih činjenica i okolnosti neće doprinijeti vraćanju povjerenja niti nastavku željenog gospodarskog rasta u tom sektoru. Kao što sam već više puta naglasila, smatram da se nedopušteno i neodgovorno ponašanje treba strogo sankcionirati, a ispitne metode prilagoditi potrebama današnjice.

Drago mi je da Europska komisija priprema novi akt o ispitivanju emisija osobnih vozila u realnim uvjetima vožnje te žalim pri tome što mogućnost prijevare nije bila dovoljno ozbiljno shvaćena, a prijevara na vrijeme otkrivena. Promjena svijesti u odgovornih osoba u kompanijama i sprečavanje prijevara može se postići samo izricanjem strogih i odvraćajućih kazni s kojima će se prevaranti morati suočiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Vytvoření vyšetřovacího výboru z úrovně Evropské unie považuji za pokus o politizaci celého problému, který má spíše právní charakter. Z tohoto důvodu jsem k návrhu skeptický.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre la commission d'enquête demandée par la gauche européenne suite au scandale Volkswagen. Pour moi, ce ne sont pas des élus qui mènent des enquêtes, mais la justice. C'est le principe de séparation des pouvoirs qui est à la base de notre système en France. Il faut respecter le travail de la justice en cours.

Ensuite, cette mission d'enquête n'est pas la solution pour faire en sorte qu'une telle tricherie ne se reproduise plus. Nous savons quelles mesures doivent être mises en œuvre et c'est sur cela qu'il faut se concentrer: un meilleur suivi des autorités nationales d'homologation avec supervision de la Commission européenne, un meilleur contrôle des tests d'émissions réalisés et une mise en place de tests en situation de conduite réelle le plus rapidement possible.

Grâce à ces mesures, nous éviterons un nouveau scandale, nous réduirons les émissions dans le secteur automobile, ce qui est essentiel pour l'environnement et la santé de nos concitoyens. Ce n'est pas la mission d'enquête qui résoudra ces problèmes. Elle risquerait même de ralentir le processus.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted in favour of setting up a European Parliament committee of enquiry on this issue. The committee intends to investigate the Commission’s role in the scandal. UKIP fully support anything which will hold accountable the unelected EU Commission. However the committee also intends to investigate Member States and national authorities. While we do not support the legitimacy of EU bodies investigating Member States, it may shine a light on wrongdoing by our own government. UKIP will oppose any recommendations made by the committee which call for more EU powers, legislation or harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Au lendemain de la COP 21, alors que l'Europe a montré l'étendue de son ambition en matière de lutte contre les émissions de CO2, nous ne pouvions pas rester les bras croisés face aux émissions d'autres polluants (comme les oxydes d'azote et les particules fines émis par les moteurs diesel).

Le scandale de la fraude aux tests sur les émissions des véhicules, parce qu'il entretient un système nuisible tant à l'environnement qu'à la santé publique, en permettant que les voitures émettent bien plus de polluants que ce que les constructeurs annoncent, ne peut pas rester impuni plus longtemps, et le Parlement européen doit aux citoyens de faire toute la lumière sur le sujet – y compris sur l'implication ou non des institutions européennes ou nationales dans la fraude.

Je me réjouis que le Parlement ait voté en faveur de la commission d'enquête sur cette fraude, et j'espère que ce ne sera qu'un premier pas, car, après avoir identifié les responsables, nous devrons nous assurer que la fraude ne puisse plus se reproduire. Surtout, nous devrons saisir l'occasion pour investir dans des motorisations alternatives, le meilleur moyen de concilier protection des emplois industriels et de notre environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette décision qui institue une commission d'enquête du Parlement européen sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile. Composée de 45 de nos députés, cette commission, avec des attributions claires, a pour objectif d'enquêter sur les allégations d'infraction au droit de l'Union ainsi que de mauvaise application de celui-ci, et de formuler toute recommandation qu'elle jugera nécessaire. La commission d'enquête présentera son rapport final dans un délai de 12 mois ainsi qu'un rapport intermédiaire sur l'avancée de ses travaux dans un délai de 6 mois.

Ayant apporté mon soutien dès le départ à cette commission, je me félicite de son institution, qui constitue la réponse logique aux révélations qui ont eu lieu dans le secteur automobile et sur lesquelles nous nous étions déjà prononcés dans notre résolution du 27 octobre dernier. La lumière doit être faite sur cette affaire, les responsabilités clairement établies. Quoi de plus nécessaire dès lors que le Parlement, en tant que chambre élue directement par les citoyens européens, puisse mener sa propre enquête? La transparence est assurément indispensable pour restaurer la confiance des consommateurs dans un secteur majeur de l'économie européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted to abstain as I do not wish to see any new EU committees but I do recognise the importance of this matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ V súlade s článkom 198 rokovacieho poriadku bol EP predložený návrh rozhodnutia o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle. Hlasovala som za návrh a tiež som podpísala aj návrh na podporu predloženia na hlasovanie do pléna EP. Je dôležité, aby sme škandál s emisiami CO2 riadne vyšetrili a predovšetkým, aby sa prijali do budúcnosti také opatrenia, ktoré by zabránili automobilkám podvádzať. Iba pred pár dňami sa skončili veľmi náročné rokovania o zmene klímy v Paríži a zrodila sa klimatická dohoda, ktorú musia ešte ratifikovať jednotlivé štáty. Aj stratégia Európa 2020 si dala za cieľ znižovať emisie CO2, preto som uvítala, že Európsky parlament má záujem o to, aby veľké firmy v automobilovom priemysle dodržiavali deklarované hodnoty emisií, aby spotrebiteľ pri kúpe auta nebol uvádzaný do omylu a, v konečnom dôsledku, aby sme chránili životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Nepodpořila jsem usnesení o zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu. Zřízení takového vyšetřovacího výboru považuji za předčasné. Evropská komise zatím nevyčerpala všechny své kontrolní nástroje, které má k dispozici, a my bychom ji měli zatím nechat jednat a ne ji místo toho vyšetřovat z údajného selhání. Evropský parlament v této věci přijal dne 27. října 2015 usnesení o měření emisí v automobilovém odvětví, ve kterém požádal Evropskou komisi o zásadní změny v této oblasti. Domnívám se, že je třeba se ptát Komise, jak úkoly Parlamentu plní, ale k tomu není třeba zřizovat vyšetřovací výbor.

Automobilovému průmyslu by měl být dán prostor pro patřičnou reakci a autoregulaci, v rámci kterých by mohl postupovat konstruktivně a v prostředí právní jistoty. Naše dnešní rozhodnutí o zřízení vyšetřovacího výboru tuto právní jistotu bohužel narušuje a v podstatě jde proti usnesení, které přijal Evropský parlament před měsícem.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem proti predlogu sklepa o vzpostavitvi, pristojnostih, številčni sestavi in mandatu preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju. Proti predlogu sklepa sem glasovala zaradi tega, ker ne vidim potrebe, da bi spremljali preskusne cilje za meritve emisij ter raziskovali, ali Komisija in organi držav članic niso primerno in učinkovito ukrepali za zagotovitev nadzora in izvrševanja zakonodaje ter niso uveljavili izrecne prepovedi odklopnih naprav.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να συστήσει εξεταστική επιτροπή αφού μέχρι τώρα κανείς άλλος δεν κατόρθωσε να σταματήσει τις παρανομίες και την αυθαιρεσία των πολυεθνικών εταιρειών, ειδικά δε των αυτοκινητοβιομηχανιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Aláírásommal, majd később szavazatommal is támogattam az előterjesztést, amely szerint létre kell hozni egy külön szakbizottságot az Európai Parlamentben, az autóipar kibocsátásmérésével kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy a képviseleti rendszer ilyen keretek között adjon valós megoldásokat, mivel az ügy mérete megköveteli ezt. Hasonló különbizottság munkájában már most is részt veszek, mely a Lux-leaks adó-botránnyal kapcsolatos feltáró munkát végzi (TAXE). Az új különbizottság célja, hogy megvizsgálja az állítólagos jogsértéseket, hivatali visszásságokat az uniós joganyag alapján, és abban az uniós intézmények szerepét. Véleményem szerint a leendő különbizottság, több frakció részvételével hatékonyan tudja elemezni a kibocsátásmérés jelenlegi helyzetét és a lehetséges jövőbeli megoldásokat a választópolgárok érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Nous avons voté pour une enquête sur les allégations selon lesquelles la Commission aurait méconnu l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 715/2007, de vérifier les cycles d'essai utilisés pour mesurer les émissions et, si ceux-ci ne sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, de les adapter de manière à ce qu'ils reflètent correctement les émissions générées par la réalité de la conduite routière, en dépit d'informations faisant état de dépassements graves et persistants des valeurs limites d'émission pour les véhicules en utilisation normale.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of a Committee of Inquiry into the Volkswagen affair. The mandate for the Committee of Inquiry will be much broader than that of the special committee and will try to determine how the European Commission acted. With this inquiry the European Parliament will seek to establish whether the institution failed to meet its obligations under Article 14 of Regulation 715/2007 on the responsibilities of the Commission in monitoring the national test cycles used to measure emissions. The mandate of the parliamentary Committee of Inquiry will go even beyond the Commission and will also allow Parliament to carry out investigations into national certification authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Theurer (ALDE), schriftlich. ‒ Die FDP hat sich bei der Abstimmung enthalten. Zwar begrüßen wir ausdrücklich, dass das Verhalten der Kommission in der VW-Affäre und davor bei der Umsetzung von EU-Gesetzgebung lückenlos aufgedeckt werden soll. Allerdings ist das Mandat des Untersuchungsausschusses nicht ausreichend definiert und kann zu einem Generalverdacht gegen die Automobilindustrie führen. Auch Diesel sollte jetzt nicht verteufelt werden – denn für die Erreichung unserer Klimaziele in Europa ist der CO2-ärmere Diesel auch mittelfristig notwendig.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predloga sklepa Evropskega parlamenta o vzpostavitvi, pristojnostih, številčni sestavi in mandatu preiskovalnega odbora za meritve emisij v avtomobilskem sektorju (2015/3037(RSO)) nisem podprla, saj dvomim v učinkovitost ustanavljanja posebnih preiskovalnih odborov.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A javaslat a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés kapcsán vizsgálóbizottság felállítását szorgalmazza az uniós jog megsértésével és annak alkalmazása során elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos állítások kivizsgálására, a nemzeti és uniós bíróságok igazságszolgáltatási hatáskörének sérelme nélkül. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the decision on setting up a Committee of Inquiry into emission measurements in the automotive sector, its powers, numerical strength and term of office, because I agree it is necessary to investigate the alleged failure of the Commission to comply with the obligation to keep under review the test cycles used to measure emissions and to adapt them, if they are no longer adequate or no longer reflect real world emissions and to investigate the alleged failure of the Commission and the Member States’ authorities to take proper and effective action to oversee the enforcement of, and to enforce, the explicit ban on defeat devices. I believe the committee will have an important role in setting new standards and improve situation in this regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O escândalo recente relativo aos testes da Volkswagen sobre as emissões de óxido de azoto por parte dos motores diesel veio revelar uma situação tão lamentável quanto paradoxal. Com efeito, dados recentes apontam para um diferencial que pode ir aos 500% entre as emissões de óxido de azoto medidas em condições laboratoriais e em condições normais de circulação. Ou seja, um veículo dentro das atuais normas de 80 mg por quilómetro pode emitir, na realidade, 400 mg por quilómetro. O óxido de azoto está associado à asma, malformações neonatais bem como à morte prematura de 500 mil pessoas por ano.

Em vez de obrigar o setor automóvel a cumprir as normas de saúde pública, a Comissão Europeia tomou medidas recentes que, na prática, promovem a continuação do incumprimento. Permitem mais que duplicar (2.1) o valor mínimo das 80 mg por quilómetro até 2017 para modelos novos e até 2019 para veículos novos. Numa segunda fase, permitem ainda emissões superiores a 50% à norma até 2020 para modelos novos e até 2021 para veículos novos.

A questão que deve ser colocada à Comissão Europeia é onde pesou a saúde pública nesta decisão e em que estudos se baseou.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht ist im Prinzip vernünftig und eine entsprechende Untersuchung vernünftig. Jedoch bin ich der Meinung, dass eine solche Untersuchung den Nationalstaaten vorbehalten bleiben sollte. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 

10.2. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) (A8-0340/2015 - Sandra Kalniete)
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Gribu teikt, ka Eiropas Savienības un arī tās institucionālo priekšteču pastāvēšanas vēsturē bija nepieciešams ne reizi vien adaptēt iekšējos starptautiskos līgumus un dokumentus, lai ietvertu mūsu Kopienas skaitliski paplašinātu būtību. Šis gadījums ar Horvātiju nepavisam nav izņēmums. Runājot konkrēti par Horvātijas un Vjetnamas attiecībām, būtu vērts atzīmēt, ka oficiālajā līmenī tās pastāv jau vairāk nekā divdesmit gadus, kamēr nedz pirmajai, nedz otrajai nav ciešas vēstniecību līmeņa pastāvēšanas. Horvātijai, piemēram, ir vēstniecība Kualalumpurā, kamēr Vjetnamai tā ir tikai Budapeštā, bet sadarbība pakāpeniski attīstās jau ilgus gadus. Tika parakstīti nolīgumi par dubultu nodokļu neuzlikšanu, tirdzniecību, investīcijām, kā arī vīzu nevajadzēšanu diplomātisko un oficiālo pasu turētājiem. Domājams, ka līdz ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai divarpus gadus atpakaļ ar šī pamatnolīguma parakstīšanu Horvātijas un Vjetnamas attiecības saņems spēcīgu impulsu, līdz ar to – atbalstu.

 
  
 

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido a la hora de dar el consentimiento al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, en este caso para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία με το Βιετνάμ ενισχύει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθώντας τη χώρα στην πορεία για καλύτερη διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όπως και στη μάχη κατά της διαφθοράς και άπτεται ζητημάτων όπως είναι η πρόοδος σε ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τους ανωτέρω λόγους ψήφισα υπέρ του πρωτοκόλλου για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Kροατίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ L'enjeu de ce texte est minime puisqu'il s'agit ici de codifier des textes. J'ai cependant voté contre car je ne reconnais pas à l'Union européenne la légitimité de négocier des contrats commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I oppose this agreement in the first place, as it takes something which should be the responsibility of Member States and gives it to the European Union.

I believed it therefore to be consistent with these principles to oppose the update which takes account of the accession of Croatia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolu atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą. Todėl pritariu šio protokolo sudarymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Bien qu'il ne s'agisse que de codification, je réitère mon opposition à la prétention des bureaucrates bruxellois à négocier des contrats commerciaux: ce sont les États membres qui doivent être à la manœuvre dans de pareilles négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé cette recommandation qui vise à approuver un protocole à l'accord-cadre global UE-Viêt Nam afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette recommandation concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ In seguito all'adesione della Croazia all'UE si è reso necessario negoziare la modifica di alcuni accordi con paesi terzi fra i quali il Vietnam. Ritengo che in questo testo non si siano tenute nel debito conto le istanze dei nostri territori che hanno subito ingenti danni economici in seguito agli ultimi accordi siglati fra UE e Vietnam, per questo motivo non ho sostenuto con il mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą sudarymui. Tai yra grynai teisinis techninis dokumentas, kuriuo siekiama įtraukti Kroatiją į visus ES pasirašytus tarptautinius susitarimus, šiai įstojus į Europos Sąjungą.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ È corretto che anche la Repubblica di Croazia, in quanto Stato membro dell’Unione europea, partecipi degli accordi globali di partenariato e cooperazione fra la UE e gli Stati esteri. Lo riteniamo un atto dovuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam are ca scop stabilirea unui parteneriat bazat pe interese comune și pe principii precum egalitatea, respectul reciproc, statul de drept și drepturile omului. Republica Socialistă Vietnam s-a dovedit un partener sigur, stabil, care a dat dovadă în ultimele decenii de o orientare pro-europeană, angajându-se într—un mod activ la sprijinirea statelor membre.

Obiectivele acestui Acord au în vedere promovarea dezvoltării umane și sociale, promovarea reformelor instituționale și a dezvoltării sustenabile, promovarea gestionării durabile și a regenerării mediului, precum și a celor mai bune practici în acest domeniu și a conservării resurselor naturale, prevenirea și abordarea consecințelor schimbărilor climatice, sprijinirea politicilor și instrumentelor care urmăresc integrarea progresivă în economia și comerțul mondial.

Includerea Croației ca parte contractantă la acord reafirmă importanța strategică majoră pe care o are Republica Vietnam în calitate de partener al Uniunii și impactul pozitiv pe care un astfel de acord îl aduce pe plan economic și social, dar și în domenii precum comerțul, drepturile omului, migrația, securitatea regională, energia, știința și tehnologia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Con l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è necessario negoziare la modifica di alcuni accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi od organizzazioni internazionali. Voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I agreed to give my consent to the conclusion of the Protocol to the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States and Vietnam to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union and therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole al protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam che tiene conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σήμερα για τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρότι οι σχέσεις της ΕΕ με το Βιετνάμ βρίσκονται σε θετική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα και το κράτος αυτό αποτελεί έναν εκ των βασικών εταίρων μας στην περιοχή της ΝΑ Ασίας, η συμφωνία-πλαίσιο αυτή περιλαμβάνει ζητήματα ενίσχυσης του ελεύθερου εμπορίου, νεοφιλελευθέρων πολιτικών αλλά και πολιτικών ισορροπιών, οι οποίες με βρίσκουν αντίθετο και για αυτό το λόγο αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole al provvedimento. Il protocollo incorpora la Repubblica di Croazia quale parte contraente dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e il Vietnam dall'altra, firmato il 27 giugno 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa raccomandazione perché è una mera formalità da eseguire vista l'adesione della Croazia all'Unione europea: gli accordi internazionali dell'UE si intendono firmati da ciascuno dei suoi Stati membri e quindi ad ogni allargamento tutto deve essere accettato anche da ciascun nuovo entrante.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA) between the European Union and its Member States, of the one part, and Vietnam, of the other part, was signed on 27 June 2012. The PCA provides the basis for more effective engagement by the EU and its Member States with Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Concordo con quanto detto nella raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – The importance attached to the traditional friendship and cooperation between Croatia and Vietnam on the basis of equality and mutual understanding, in line with its foreign policy of independence, diversification and multilateralisation and proactive integration is welcome. Earlier this year both leaders agreed that there is great potential for Vietnam and Croatia to expand their cooperation, and the signing of the economic cooperation agreement expected in this visit will facilitate cooperation in the oil and gas, infrastructure construction, tourism and food industries. It is beneficial for Croatia and also indirectly for other EU Member States to benefit from such friendship and cooperation with this growing economy, which will open up new opportunities for companies on both sides by increasing market access for goods and services.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Questo argomento è estremamente delicato. ci si chiede oggi di pronunciarci su una proposta di accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'UE e un paese che costituisce un regime a partito unico. Questo non può che – a prima vista – suscitare grandissime perplessità. Tuttavia, non possiamo che salutare positivamente la relazione nella misura in cui cerca di sfruttare l'accordo al fine di spingere il Vietnam a innalzare il livello di rispetto dei diritti umani. Su questo tema, infatti, la relazione è molto chiara e incisiva, in vari passaggi. Il mio voto è quindi favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido a la hora de dar el consentimiento al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, en este caso para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this procedural report aimed at taking account of the accession of the Republic of Croatia to the EU in the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose l'approbation par le Parlement européen du protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie, dans le cadre de la conclusion de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union et le Viêt Nam. Signé le 27 juin 2012, cet APC prévoit un certain nombre d'engagements mutuels entre l'Union et les États membres, d'une part, et le Viêt Nam, d'autre part.

Suite à l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013, ce protocole vise à inclure la Croatie parmi les parties contractantes à l'accord. Cette décision purement juridique ne posant pas de problème, j'ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ La conclusion de cet accord de partenariat et de coopération va permettre un resserrement des liens politiques et économiques entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Il permettra une coopération plus intense sur de nombreux sujets d'intérêt commun, comme la lutte contre la corruption, l'innovation, notamment les nouvelles technologies, le développement durable, le désarmement et la lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement vietnamien a entamé de nombreuses réformes pour moderniser son modèle économique et l'intégrer à l'économie mondiale. En moins de 10 ans, le PIB par habitant a doublé et de nombreuses entreprises étrangères ont multiplié les investissements.

Des progrès restent cependant à faire sur le plan politique. Les normes sociales et de travail demeurent trop faibles, et certaines libertés, comme la liberté d'association et les droits syndicaux, pas suffisamment garanties. Cet accord devra permettre des améliorations dans ces domaines.

Ce partenariat, qui intervient au même moment que la conclusion de l'accord de libre-échange UE-Viêt Nam, permettra à l'Union européenne d'accroître sa présence en Asie et son influence au sein d'ensembles régionaux de la zone, comme l'ANASE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, защото такъв е редът след сключеното споразумение между ЕС и Социалистическа република Виетнам споразумение за партньорство и сътрудничество от 2010 година.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται η καταψήφιση της έκθεσης καθώς, αποδεδειγμένα, η αύξηση του αριθμού των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos perante um procedimento jurídico meramente formal, com vista à conclusão do acordo de parceria e cooperação entre a UE e a República Socialista do Vietname, para ter em conta a adesão da Croácia à UE.

Este é um acordo de parceria e cooperação. Normalmente, não objetamos a acordos deste tipo, sempre que o conteúdo dos acordos tenha uma correspondência efetiva com as palavras que o designam – parceria e cooperação. Todavia, o acordo em apreço enquadra-se na estratégia da UE de materializar, na sua política comercial, a sua política externa, e visa consagrar, na prática, um acordo de comércio livre, que rejeitamos por variadas razões, que se prendem quer com a posição de princípio que temos relativamente à liberalização e à desregulação do comércio internacional, quer com os impactos que o acordo pode ter em sectores produtivos nacionais já hoje enfrentando sérias dificuldades, como é o caso da orizicultura.

No nosso voto final, pesam tanto estas considerações, como o carácter eminentemente técnico e formal da proposta em apreço.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. – Considering the free trade deal among other concerns I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ, διότι αποδεδειγμένα η διεύρυνση των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam, drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption; economic, social & environmental progress must take into account the principle of sustainable development. It will be a major pillar for regional stability, progress in implementing international norms, and socio-economic development.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor teniendo en cuenta que hay que tener presente la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea en referencia a la propuesta de Protocolo al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für das Rahmenabkommen EU/Vietnam über umfassende Partnerschaft und Zusammenarbeit (Protokoll anlässlich des Beitritts Kroatiens) gestimmt, da ich den technischen Ansatz dieses Berichts unterstütze.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the protocol to the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation, a technical measure to take account of the accession of Croatia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation. This protocol takes into account the accession of Croatia to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η στάση μας απέναντι στις συμφωνίες συνεργασίας παραμένει σταθερή: εφόσον η συμφωνία είναι προϊόν κοινής επιθυμίας τόσο της ΕΕ, όσο και του κράτους με το οποίο γίνεται η συμφωνία, τότε είναι αποδεκτή. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα κριτικής στο περιεχόμενο, εάν έτσι επιδιώκεται να επιβληθεί η πολιτική της ΕΕ στο κάθε κράτος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ ως προς την συμπερίληψη σε αυτή τη συμφωνία της Κροατίας και με βάση τις θέσεις μας, θεωρούμε ότι πλέον ενδεδειγμένη στάση είναι αυτή της αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I oppose this agreement in the first place as it takes something which should be the responsibility of Member States and gives it to the European Union.

I believed it therefore to be consistent with these principles to oppose the update which takes account of the accession of Croatia.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted to support this report, as I agree with what the proposed Protocol says, namely that it incorporates the Republic of Croatia as contracting party to the Agreement and commits the EU to providing the authentic version of the Agreement in the Croatian language.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se u uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji jer se time omogućuje punopravno sudjelovanje Hrvatske u dotičnom Okvirnom sporazumu.

Vjerujem da Hrvatska može imati koristi od intenzivnijeg uključenja, u okviru djelovanja Europske unije na području jugoistočne Azije te samim time doprinijeti razvoju vlastitih prioriteta, ali i strateškim ciljevima koji su predviđeni sporazumom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – I voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. UKIP are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette recommandation qui visait simplement à inclure la Croatie, nouvel entrant dans l'Union européenne, à la conclusion d'un accord global de partenariat et de coopération entre l'Union et le Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dieses Protokoll ist rein technischer Natur, da Kroatien zum Zeitpunkt des Beginns der Verhandlungen noch nicht Teil der Verhandlungen war. Ich stimme dem Protokoll daher zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – L'accordo di partenariato e cooperazione, di cui siamo chiamati a discutere, rappresenta un altro passo in avanti nei rapporti tra UE e il Vietnam. Al suo interno è stata inclusa la Repubblica di Croazia, tra le parti contraenti, poiché l'atto di adesione prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea. Ho deciso di votare favorevolmente in quanto la collaborazione degli ultimi anni ha portato a dei risultati positivi per le imprese europee in territorio vietnamita. Ritengo che, attraverso tale accordo, vi sarà un ulteriore diffusione dei nostri prodotti, con effetti favorevoli sul commercio e con l'aumento del volume degli investimenti europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie dans le contexte de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam. Ce vote n'est pas dirigé contre la Croatie.

Même s'il ne s'agit ici que d'une codification, je tiens à réitérer mon opposition au fait que l'Union européenne conclut des accords commerciaux à la place des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte pour marquer mon opposition au fait que l'Union négocie des contrats commerciaux à la place des États européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama predstavlja okvir suradnje u političkom i gospodarskom smislu. Podržala sam preporuku za potpisivanje protokola o tehničkim prilagodbama Sporazuma zbog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν την θεωρώ πλήρη ή τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome the adjustment of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, on the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, on the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – J'ai voté contre cet accord-cadre. Bien qu'il s'agisse ici d'une simple mise à jour du traité pour inclure la Croatie dans le partenariat avec le Viêt Nam, qui n'a donc que peu d'impact, nous nous opposons à cette manie de l'Union de négocier des accords dans le dos des États qui la composent.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho sostenuto la raccomandazione sul protocollo dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam (per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea). L'accordo ha come obiettivo quello di avviare la cooperazione in vari settori, quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani e di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica, costituisce la base di un impegno più efficace dell'UE e dei suoi Stati membri nei confronti del Vietnam e, rappresenta un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nel sud-est asiatico. Sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia all'accordo globale di partenariato e cooperazione UE - Vietnam, si stabilisce che la Croazia possa aderire agli accordi internazionali firmati e conclusi dall'UE e dai sui Stati membri mediante protocollo allegato agli accordi stessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um eine rein technische Abstimmung, da Kroatien bei Beginn der Verhandlungen über das PKA nicht Teil der EU war. Es gibt dagegen keine Einwände, daher stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce texte demande de modifier l'accord de coopération avec le Viêt Nam afin d'y intégrer la Croatie, désormais membre de l'Union européenne. Cet accord est lié à celui sur le libre-échange qui devrait bientôt entrer en vigueur.

Je suis, sur le principe, opposé à l'élargissement de cette Union, au service des intérêts du productivisme et de la finance, et non de l'ensemble des citoyens amenés à la composer. Je vote donc contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Este acordo traduz-se num ganho económico real para as duas partes. A UE poderá ser um parceiro importante no desenvolvimento económico e de paz de um país que tem feito esforços no sentido de implementar o respeito pelos direitos humanos e a luta conta a corrupção.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported this technical measure, as Parliament must give its consent before new Member States can be recognised by signatories of the Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation. In this case Parliament had to give its consent to the agreement being amended to take into account the Treaty of Accession of Croatia.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Het is een goede zaak dat de EU en haar partners met de goedkeuring van dit verslag anticiperen op de toekomstige evoluties in het Europees integratieproces.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Aj keď je dôležité nadviazať na to, že Vietnam dosiahol v posledných dvoch desaťročiach veľký pokrok v oblasti plnenia miléniových rozvojových cieľov, znižovania chudoby, hospodárskeho rozvoja, sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, je v rámci dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom dôležité trvať na dodržiavaní slobody tlače a médií, prístupu k informáciám, slobody zhromažďovania a združovania, ako aj slobody náboženského vyznania, ako vyplýva zo správ osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption, whilst taking into account economic, social and environmental progress and the principle of sustainable development, therefore I have voted in favour of the Kalniete report on the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (protocol to take account of the accession of Croatia).

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e o Vietname estabelece uma parceria fundamental no que diz respeito a interesses e políticas comuns, fornecendo uma cooperação essencial entre a União Europeia e o Sudeste Asiático. Como tal, o Protocolo aqui em consideração pretende incorporar a República da Croácia como uma das partes contratantes do Acordo, a fim de ter em conta a adesão deste país à União Europeia. A União Europeia fica vinculada a fornecer o respetivo Acordo num documento autêntico em linguagem croata.

Voto a favor desta recomendação, no sentido de ser aprovada a celebração do Protocolo aqui referido.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce vote a pour objet un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. This is a well-balanced report which welcomes broader and deeper cooperation with Vietnam, helping it to fight corruption, respect human rights and make sustainable economic, social and environmental progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport purement technique qui vise à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, dans le cadre de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et le Viêt Nam. L'Union européenne est le plus grand marché d'exportation ainsi que le plus grand fournisseur d'aide publique au développement au Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Da sich Kroatien bei der Unterzeichnung des ursprünglichen Abkommens noch nicht in der EU befand, handelt es sich bei dieser Abstimmung um eine rein technische Formalie, weswegen ich auch dem Bericht zugestimmt hätte.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Protokoll on vajalik, et võtta arvesse Horvaatia ühinemine ELiga.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam protokol za Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u srpnju 2013. godine. Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vijetnama, s druge strane, potpisan je 27. lipnja 2012. Predloženi protokol uključuje Republiku Hrvatsku kao ugovornu stranku Sporazuma i obvezuje EU na pružanje izvorne verzije Ugovora na hrvatskom jeziku.

Hrvatska se u pristupnim pregovorima obvezala preuzeti sve obveze koje Europska unija ima prema trećim zemljama, a samim članstvom u Europskoj uniji preuzima na sebe obvezu prihvaćanja postojećih međunarodnih ugovora koje je Unija sklopila. Podržavam uključivanje Hrvatske u sve međunarodne ugovore EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce texte a pour objet un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'UE négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Uzimajući u obzir nacrt protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (13078/2014, zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. i 209. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0282/2014) kao i preporuku Odbora za vanjske poslove, slažem se s usvajanjem ovog sporazuma kako bi se nakon više od dvije godine u odnosima Vijetnama i EU-a uzelo u obzir članstvo Hrvatske.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Slažem se s preporukom o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, zastupnice Kalniete.

Republika Hrvatska je pristupila članstvu u Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine. U skladu sa svojim Aktom o pristupanju, Hrvatska pristupa međunarodnim sporazumima koje su potpisale ili sklopile Europska unija i njezine države članice putem protokola uz te sporazume. Spomenuti sporazum potpisan je u Bruxellesu 27. lipnja 2012. te iako još nije ratificiran od strane država članica, potaknut će suradnju na brojnim gospodarskim i socijalnim pitanjima.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e il Vietnam, di altra parte, è stato firmato il 27 giugno 2012. Il protocollo proposto incorpora la Repubblica di Croazia, quale parte contraente dell'accordo e impegna l'UE a fornire la versione autentica dell'accordo in lingua croata. Voto a favore dell'approvazione del protocollo da parte del Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour le protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie dans l'Accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam. C'est une modification mineure ne posant pas de problème.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Viêt Nam, d'autre part, a été signé le 27 juin 2012. Par le protocole proposé, la République de Croatie est intégrée dans l'accord en tant que partie contractante et l'Union s'engage à fournir la version faisant foi de l'accord en langue croate.

Le Conseil ne peut adopter l'acte qu'après avis favorable du Parlement européen. Ce que le Parlement a fait aujourd'hui en votant en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Devido ao facto de o Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados—Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro, ter sido assinado em 2012 e de a adesão da Croácia à União Europeia ter ocorrido em 2013, o Conselho Europeu decidiu apresentar para aprovação ao Parlamento Europeu o presente Protocolo ao Acordo-Quadro Global, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia.

Por praticamente se tratar de uma questão meramente técnica, obviamente que votei a favor desta recomendação de aprovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione del Parlamento europeo al fine di consentire alla Croazia di aderire all'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this as I do not believe the EU should be managing the foreign affairs of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This is a technical document which accompanies the European Parliament’s consent on this matter. This small document advances the draft Protocol to the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the EU and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, on the other, to take account of the Republic of Croatia to the EU in 2013. It’s a reasonable addition to the agreement, and I supported it today.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietname na druhej strane bola podpísaná v Bruseli 27. júna 2012. Po rozhodnutí Rady o podpísaní Protokolu k rámcovej zmluve o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietname na druhej strane je potrebné zohľadnenie pristúpenia chorvátska do Európskej únie. Preto schválenie navrhovaného protokolu zahŕňa Chorvátsko ako zmluvnú stranu a zaväzuje EÚ k poskytnutiu autentickej verzie dohody v chorvátskom jazyku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Je dôležité, aby v rámcovej dohode bolo zohľadnené pristúpenie Chorvátskej republiky, a tým predstavovala dohodu uzavretú medzi celou EU a Vietnamom.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržao sam okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, uzimajući u obzir novonastalu situaciju i preporuku Odbora za vanjske poslove.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Hrvatska pristupa međunarodnim sporazumima koje su potpisale ili sklopile Europska unija i njezine države članice putem protokola uz te sporazume. Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, potpisan je u Bruxellesu 27. lipnja 2012. godine. Sporazum je trenutačno u postupku ratifikacije i još nije stupio na snagu. Predloženim protokolom Republika Hrvatska se uključuje kao ugovorna stranka Sporazuma, a EU se obvezuje osigurati vjerodostojnu inačicu Sporazuma na hrvatskom jeziku.

Podržavam ovaj prijedlog jer smatram da je Vijetnam vitalno gospodarstvo s više od 90 milijuna potrošača i s rastućom radnom snagom. Njegovo tržište ima veliki potencijal te nudi brojne mogućnosti za europski izvoz u područjima poljoprivrede, industrije i usluga.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani. Ta sporazum bo zagotovil sodoben in celovit okvir za odnose med Evropsko unijo in Vietnamom, ki so se v zadnjih letih še razširili in poglobili. Po 25 letih vzpostavitve diplomatskih odnosov med EU in Vietnamom smo sedaj glasovali o sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju, ki nam bo skupaj s sporazumom o trgovini omogočil, da naše odnose še poglobimo in nadgradimo. Seveda pa ne smemo pri tem pozabiti, da ima ta država še veliko izzivov, predvsem na področju človekovih pravic. Vietnam potrebuje reforme, zlasti na področju spoštovanja pravic manjšin, boja proti korupciji in pravosodja.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Τηρήσαμε αποχή στις 3 εκθέσεις που αφορούν το πλαίσιο συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ, επιδεικνύοντας, από τη μια μεριά, σεβασμό στην βούληση του κράτους να συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες και διατηρώντας, από την άλλη, την κριτική μας στάση έναντι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο και τους στόχους τέτοιων συμφωνιών. Η υποκριτική στάση της ΕΕ να εφαρμόζει κατά το δοκούν τις αρχές και τις αξίες της, καθώς και η προώθηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στις τρίτες χώρες μέσω των εμπορικών συμφωνιών που δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης και λειτουργούν εις βάρος των συμφερόντων των λαών, μας βρίσκoυν κάθετα αντίθετους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η διεύρυνση των συμφωνιών ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. – Cooperarea internațională constituie unul dintre obiectivele pe care UE și le-a propus cu prioritate în ultimii ani. Este vizată cooperarea cu orice stat terț cu care se poate încheia un acord în condițiile respectării anumitor norme europene din domeniile vizate.

Relațiile dintre UE și Vietnam au cunoscut un progres semnificativ în ultimii ani, dezvoltându-se de la un cadru preponderent economic la o relație mai cuprinzătoare. La aceasta au contribuit ridicarea interdicțiilor privind investițiile străine directe în mai multe sectoare ale economiei vietnameze, progresele în domeniul reducerii sărăciei, al securității sociale, educației și asistenței medicale. De asemenea, Vietnamul constituie unul din statele în plină ascensiune la nivel mondial, atât din punct de vedere economic, cât și al relațiilor internaționale în zona Asiei de Sud-Est și a Pacificului extins.

În același timp, în Vietnam, persistă o serie de restricții îngrijorătoare asupra libertății de exprimare, libertății presei, accesului la informații, libertății de întrunire și asociere și libertății religioase. Încheierea acordului global de parteneriat și cooperare cu Vietnamul confirmă angajamentul față de principiile generale ale dreptului internațional și respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului. În aceste condiții, acordul constituie un pas important înainte pentru ambele părți.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis exprimé en faveur du projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union.

With this vote, the Parliament gave its consent to the conclusion of the protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Cilj predložene odluke Vijeća je usvajanje Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Kao hrvatska zastupnica podržavam ovu preporuku budući da je Republika Hrvatska svojim ulaskom u Uniju prihvatila sva prava i obaveze koje su predviđene Ugovorom, a usvajanje Protokola u ovom slučaju unosi promjene koje se odnose na jezičnu prilagodbu kao i obaveze tehničke prirode.

Sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, te Vijetnama s druge strane, potpisan je u Bruxellesu 2012., a ovim Protokolom omogućuje i Republici Hrvatskoj da kao ugovorna strana, ravnopravno s ostalim državama članicama, razmatra izmjene Sporazuma i tekstove vezane za Sporazum na hrvatskom jeziku. Stoga sam glasovala pozitivno.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji sem podprla, saj menim, da je potrebno zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji ta sporazum obnoviti.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution hoping that the situation will evolve positively. This text has important reminders referring to the fact that the democratic situation in Cambodia is not acceptable today.

Let me remind people that the Human Rights Watch annual report has flagged the violent efforts of Hun Sen and his Cambodian People’s Party (CPP) to suppress the mass protests against the deeply flawed elections of July 2013 and force the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP) to accept the election results. The Cambodian Government violently beats up opposition parliamentarians and will not recognise the legitimate role played by the political opposition in contributing to Cambodia’s overall economic and political development. The Cambodian authorities have issued arrest warrants, charges and sentences against the CNRP leaders Sam Rainsy and Kem Sokha, CNRP members of the National Assembly and the Senate and CNRP activists and organisers.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A jelentés előadója, többek között a Külügyi Bizottság ajánlására hivatkozva egyetértett a jegyzőkönyv megkötésével, amelyet magam is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante este Protocolo se incorpora a la República de Croacia como parte contratante del Acuerdo y la UE se compromete a incorporar la versión original del Acuerdo en lengua croata. Hablamos por tanto de un trámite necesario para incorporar a este nuevo Estado miembro en dicho Acuerdo, por lo que considero necesario votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde logischerwijze voor het protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië. Met deze stemming gaf het Europees Parlement zijn toestemming om dit protocol te sluiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estes Acordos Globais de Parceria e Cooperação deveriam ter como objetivo estabelecer uma parceria moderna, abrangente e mutuamente benéfica, baseada em interesses e princípios comuns, como a igualdade, o respeito mútuo, o Estado de Direito e os direitos humanos.

Contudo, a realidade e o próprio tom das resoluções apontam em sentidos contrários. A questão do respeito pelos direitos humanos constitui apenas um adorno que se omite quando se trata de comerciar com Israel, mas que logo assume um tom imperial de clara ingerência quando falamos de países que, de forma legítima, optaram por vias diferentes de desenvolvimento.

Por outro lado, estes acordos assentam nas leis do comércio livre e de uma suposta concorrência sã e leal que, na prática, garante o domínio das grandes empresas multinacionais, que acabam por arrasar as economias locais, de onde sai o exército de reserva que irá fornecer a mão de obra barata e dócil que o capital tanto aprecia.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um eine rein technische Abstimmung, da Kroatien bei Beginn der Verhandlungen über das PKA nicht Teil der EU war. Es gibt dagegen keine Einwände, daher stimme ich diesem Bericht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Trata-se de um procedimento meramente jurídico com vista à conclusão do acordo de parceria e cooperação entre a UE e a República Socialista do Vietname, para ter em conta a adesão da Croácia à UE.

Tratando-se de um acordo de parceria e cooperação a que, por norma, não tendemos a objetar, o acordo a que se refere especificamente enquadra-se na estratégia da União Europeia para materializar, na sua política comercial, a sua política externa, e visa consagrar um acordo de comércio livre, que rejeitamos.

Pelas razões expostas, abstivemo-nos.

 

10.3. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido a la hora de dar el consentimiento al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras en el país.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία με το Βιετνάμ ενισχύει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθώντας τη χώρα στην πορεία για καλύτερη διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όπως και στη μάχη κατά της διαφθοράς και άπτεται ζητημάτων όπως είναι η πρόοδος σε ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τους ανωτέρω λόγους ψήφισα υπέρ της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ De la même manière que je me suis opposée à la conclusion du protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie et relatif à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération Union – Viêt Nam, je ne soutiens pas l'approbation de cet accord au motif que l'Union européenne ne devrait pas être admise à conclure des accords commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I oppose this agreement in the first place, as it takes something which should be the responsibility of Member States and gives it to the European Union.

I believed it therefore to be consistent with these principles to oppose consent to this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Bien qu'il ne s'agisse que de codification, je réitère mon opposition à la prétention des bureaucrates bruxellois à négocier des contrats commerciaux: ce sont les États membres qui doivent être à la manœuvre dans de pareilles négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport qui approuve l'accord-cadre global de partenariat conclu entre l'UE et le Viêt Nam.

Sur le plan de la politique étrangère, le projet couvre des domaines particuliers, comme la coopération sur les droits de l'homme et l'état de droit, les débris de guerre et la prévention des catastrophes naturelles. Il permettra aussi une meilleure coopération en matière de développement (l'Union est le premier soutien du Viêt Nam en matière d'aide au développement).

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette recommandation concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (approbation). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Considerato che non si sono tenute nel debito conto le istanze dei nostri territori che dagli ultimi accordi fra UE e Vietnam hanno subito ingenti danni economici, basti pensare a settori quali quello della produzione del riso, non ho inteso sostenere con il mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymui. Susitarimas apima tokias bendradarbiavimo sritis, kaip principų, normų ir standartų kūrimas, žaliavos, migracija, kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, pramonės politika, MVI, turizmas, energetika, švietimas ir kultūra, aplinka, klimato kaita ir gamtos ištekliai, žemės ūkis, sveikata, pilietinė visuomenė, valstybės bei viešojo administravimo modernizavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'anticipazione della chiusura positiva dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra UE e Repubblica socialista del Vietnam è un segnale della volontà di quel paese di procedere nel cammino di apertura, di modernizzazione e di normalizzazione dei rapporti che ha iniziato con il ruolo che ha assunto nell'ASEAN negli ultimi anni. Sebbene vi siano ancora numerosi passi da compiere, tale processo va incoraggiato e l'accordo quadro deve essere approvato in quanto è coerente con gli interessi culturali, economici e politici di entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam are ca scop stabilirea unui parteneriat bazat pe interese comune și pe principii precum egalitatea, respectul reciproc, statul de drept și drepturile omului. Relațiile dintre Uniune și Republica Socialistă Vietnam au la bază legături istorice, politice și economice strânse, dar, nu în ultimul rând, se bazează pe ideea de cooperare și ajutor reciproc.

Obiectivele acestui acord au în vedere promovarea dezvoltării umane și sociale, promovarea reformelor instituționale și a dezvoltării sustenabile, promovarea gestionării durabile și a regenerării mediului, precum și a celor mai bune practici în acest domeniu și a conservării resurselor naturale, prevenirea și abordarea consecințelor schimbărilor climatice, precum și sprijinirea politicilor și instrumentelor care urmăresc integrarea progresivă în economia și comerțul mondial.

Achiesez la obiectivele acestui acord și consider că reprezintă premisele formării unui cadru economic și politic cuprinzător și coerent și, de asemenea, un instrument care va furniza răspunsuri pentru o serie de probleme cu care ne confruntăm la ora actuală, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. Il settore produttivo italiano deve anzi rafforzare i dazi e le barriere verso un concorrente sleale e privo delle normative cui sono invece soggette le imprese europee. Dobbiamo tutelare i nostri agricoltori e imprenditori.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I agree to give my consent to the conclusion of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States and Vietnam and therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'approvazione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζουμε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σήμερα για τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου. Παρότι οι σχέσεις της ΕΕ με το Βιετνάμ βρίσκονται σε θετική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα και το κράτος αυτό αποτελεί έναν εκ των βασικών εταίρων μας στην περιοχή της ΝΑ Ασίας, η συμφωνία-πλαίσιο αυτή περιλαμβάνει ζητήματα ενίσχυσης του ελεύθερου εμπορίου, νεοφιλελευθέρων πολιτικών αλλά και πολιτικών ισορροπιών οι οποίες με βρίσκουν αντίθετο και για αυτό το λόγο αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente il provvedimento. La raccomandazione concerne il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. L'accordo rafforza la cooperazione settoriale in una vasta gamma di settori. In particolare l'accordo copre clausole politiche standard dell´UE sui diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché antiterrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa raccomandazione poiché ritengo fondamentale la cooperazione con i paesi terzi all'Unione europea. È importante mantenere e gestire al meglio i rapporti con Stati extra UE, anche per elevare l'immagine dell'Europa come un insieme di Stati con una valenza importante nella solidarietà e nella cooperazione a livello mondiale. Per questi motivi voto a favore dell'approvazione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Concordo con quanto detto nella raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – For me it is positive having the EU finally reaching an agreement on trade with one of Asia’s most dynamic economies which establishes a good standard for the trade relationship between the EU and South East Asia as a whole. For this reason I see no reason for not voting in favour to further deepen our partnership and cooperation with Vietnam. There is EU interest in a growing economy and this agreement will provide significant new opportunities for companies on both sides, by increasing market access for goods and services – noting that over 31 million jobs in Europe depend on exports – so having easier access to a growing and fast developing market like Vietnam, with its 90 million consumers, is great news.

Until 2014, the EU was the second trading partner for Vietnam after China (not including trade within ASEAN), representing 10% of total Vietnamese trade. The EU was Vietnam’s second export destination (after the US), with the EU purchasing as much as 18% of Vietnam’s global exports. EU-Vietnam trade in goods was worth over EUR 28.2 billion, with EUR 22.1 billion of imports from Vietnam into the EU and EUR 6.2 billion of exports from the EU to Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Questo argomento è estremamente delicato. Ci si chiede oggi di pronunciarci su una proposta di accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'UE e un paese che costituisce un regime a partito unico. Questo non può che – a prima vista – suscitare grandissime perplessità. Tuttavia, non possiamo che salutare positivamente la relazione nella misura in cui cerca di sfruttare l'accordo al fine di spingere il Vietnam a innalzare il livello di rispetto dei diritti umani. Su questo tema, infatti, la relazione è molto chiara e incisiva, in vari passaggi. Il mio voto è quindi favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido a la hora de dar el consentimiento al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras en el país.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This is a procedural vote on the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union. Its aim is to update the framework agreement in order for it to apply also for Croatia. The vote gives consent to the conclusion of the agreement. Hence I have voted in favour of this procedural report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose l'approbation du Parlement européen à la décision de l'Union européenne sur l'accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union et le Viêt Nam. Signé le 27 juin 2012, cet APC prévoit un certain nombre d'engagements mutuels entre l'Union et les États membres, d'une part, et le Viêt Nam, d'autre part. Il couvre les prérogatives européennes classiques sur les droits humains, la Cour pénale internationale, les armes de destruction massive, les armes légères et l'anti-terrorisme. Il vise notamment à renforcer la coopération entre les deux parties sur une série de domaines politiques, telle que la fiscalité, la migration, la santé, l'environnement, les affaires sociales ou les technologies. Soutenant ces objectifs, j'ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par ce vote, nous avons approuvé la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et le Viêt Nam. En plus du Viêt Nam, cet APC permettra à l'Union européenne d'accroître son engagement politique et économique en Asie du Sud-est.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ La conclusion de cet accord de partenariat et de coopération va permettre un resserrement des liens politiques et économiques entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Il permettra une coopération plus intense sur de nombreux sujets d'intérêt commun, comme la lutte contre la corruption, l'innovation, notamment les nouvelles technologies, le développement durable, le désarmement et la lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement vietnamien a entamé de nombreuses réformes pour moderniser son modèle économique et l'intégrer à l'économie mondiale. En moins de dix ans, le PIB par habitant a doublé et de nombreuses entreprises étrangères ont multiplié les investissements.

Des progrès restent cependant à faire sur le plan politique. Les normes sociales et de travail demeurent trop faibles, et certaines libertés, comme la liberté d'association et les droits syndicaux, pas suffisamment garanties. Cet accord devra permettre des améliorations dans ces domaines.

Ce partenariat, qui intervient au même moment que la conclusion de l'accord de libre-échange UE-Viêt Nam, permettra à l'Union européenne d'accroître sa présence en Asie et son influence au sein d'ensembles régionaux dans la zone, comme l'ANASE.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution donnant l'approbation du Parlement européen à la conclusion par le Conseil au nom de l'Union, de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres et la République socialiste du Viêt Nam. Il me semble opportun de renforcer les relations existantes entre les parties et de mettre en place une coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Je songe en particulier au tourisme, aux services financiers, à la société de l'information, à l'environnement et aux ressources naturelles, à la coopération dans le domaine maritime et de la pêche et, last but not least, aux droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС, тъй като смятам това за начин на отговорно водене на външната политика на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται η καταψήφιση της έκθεσης καθώς, αποδεδειγμένα, η διεύρυνση ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente acordo sucede aos anteriores acordos de cooperação já celebrados entre a UE e a República Socialista do Vietname. Faz parte da política externa e das orientações da UE envolver-se política e economicamente com países e blocos regionais do Sudeste asiático. Os termos em que se celebra este acordo consagram no seu texto o caminho para a celebração de um acordo de comércio livre entre as duas partes, que condicionará as relações bilaterais dos Estados-Membros, e que rejeitamos.

Precedendo esse acordo, que está também já a ser preparado, o presente acordo remete para a facilitação do comércio de plantas e animais e respetivos produtos, situação que nos preocupa, em particular no que se refere aos impactos no arrozal nacional, quando sabemos que o Vietname está entre os três principais produtores de arroz do mundo.

São muitas as áreas em que o acordo prevê colaboração. Olhamos com atenção e preocupação a introdução de cláusulas que visam promover o alinhamento das políticas económicas do Vietname com as da UE, por via de reformas económicas e de integração económica.

Atendendo ao âmbito e aos objetivos do presente acordo, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Vítam širšiu a hlbšiu spoluprácu s Vietnamom, ktorá ho v budúcnosti užšie spojí a priblíži k Európskej únii a pomôže mu na ceste reforiem smerom k dobrej správe vecí verejných, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj v boji proti korupcii a nasmeruje krajinu k hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnu pokroku vzhľadom na princíp trvalo udržateľného rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έγκριση της συμφωνίας-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ, διότι αποδεδειγμένα η διεύρυνση των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam, drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption; economic, social and environmental progress must take into account the principle of sustainable development. It will be a major pillar for regional stability, progress in implementing international norms, and socio-economic development.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este importante Acuerdo convencido de que una mayor colaboración y cooperación entre la UE y Vietnam puede comportar importantes beneficios para ambas partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Eine engere Zusammenarbeit zwischen Staaten Europas und der Sozialistischen Republik Vietnam ist für beide Seiten von Vorteil. Deshalb begrüße ich, dass die aktuellen Beziehungen intensiviert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation given I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption; economic, social and environmental progress taking into account the principle of sustainable development.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the Recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part showing my consent to the conclusion of the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η στάση μας απέναντι στις συμφωνίες συνεργασίας παραμένει σταθερή: εφόσον η συμφωνία είναι προϊόν κοινής επιθυμίας τόσο της ΕΕ, όσο και του κράτους με το οποίο γίνεται η συμφωνία, τότε συμφωνούμε. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα κριτικής στο περιεχόμενο, εάν με αυτό επιδιώκεται να επιβληθεί η πολιτική της ΕΕ στο κάθε κράτος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ και με βάση τις θέσεις μας θεωρούμε ότι πλέον ενδεδειγμένη στάση είναι αυτή της αποχής

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I oppose this agreement in the first place as it takes something which should be the responsibility of Member States and gives it to the European Union.

I believed it therefore to be consistent with these principles to oppose consent to this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted to support this report as the PCA provides the basis for more effective engagement by the EU and its Member States with Vietnam. The agreement covers the EU’s standard political clauses on human rights, the International Criminal Court, weapons of mass destruction, small arms and lights weapons, and counter terrorism. Lastly the PCA strengthens the sectoral cooperation across a wide range of policy fields, such as taxation, migration, health, environment, climate change, energy, education and culture, labour, employment and social affairs, science and technology, and transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane jer se time daje suglasnost za sklapanje sporazuma.

Implementacijom ovog sporazuma doprinosi se obostranoj koristi i strateškoj suradnji u raznim područjima te u međunarodnim forumima u području gospodarstva. Povrh toga, osnažuje se suradnja EU-a i ASEAN-a što dodatno može ojačati ulogu Europske unije u toj regiji. Jasno je da kako bi se ostvarili konkretni rezultati i poduzele ozbiljne mjere potrebno je uspostaviti redovni mehanizam komunikacije kako bi se osiguralo učinkovito sinergično djelovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – I voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. UKIP are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette recommandation du Parlement européen qui approuve la conclusion d'un accord global de partenariat et de coopération entre l'Union et le Viêt Nam, qui va permettre une intensification des échanges avec ce pays important tout en soumettant cette coopération au respect des droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme diesem Bericht zu. Das Abkommen mit Vietnam wird für Europas Industrie viele neue Chancen insbesondere im Bereich des Waren- und Güterverkehrs bringen. Vietnam ist eine der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Wirtschaften in Asien und bietet für Europas Wirtschaft und Politik viele Vorteile.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – L'accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con il Vietnam costituisce un notevole passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'UE nel sud-est asiatico. La collaborazione con il Vietnam s'inserisce nel più ampio contesto di collaborazione con i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Ho deciso di dare il mio voto favorevole, non solo per ragioni di natura economica, ma anche perché l'APC con il Vietnam contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, nonché lotta al terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Les députés du Front National ont voté contre l'accord cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Ce vote n'est pas dirigé contre le Viêt Nam. Je tiens à réitérer mon opposition au fait que l'Union européenne conclut des accords de partenariat et de coopération à la place des États membres. En outre, le libre-échange n'est en rien un remède aux problèmes de la France et n'aidera pas nécessairement le Viêt Nam à se développer de manière équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte pour marquer mon opposition au fait que l'Union négocie des contrats commerciaux à la place des États européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržala sam preporuku zastupnice Barbare Lochbihler koja daje suglasnost Okvirnom sporazumu o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Vijetnama potpisanog 27. lipnja 2012., jer Sporazum otvara vrata za bolje političke i gospodarske odnose država članica i Vijetnama i uključenost EU-a u jugoistočnoj Aziji.

Sporazumom se definira partnerstvo po pitanju ekonomske i trgovinske suradnje s krajnjim ciljem potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini, ali i suradnje u području ljudskih prava, klimatskih promjena te borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, διότι δεν είναι πλήρης ή τεκμηριωμένη και παραπέμπω περαιτέρω στους λόγους που εξέθεσα αναλυτικά στην ομιλία μου στις 16/12/2015 προς την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted to give my assent to the PCA between Vietnam and the EU. This should lead to a further deepening of our partnership.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – Dominique Martin a voté contre cet accord-cadre. Comme pour le vote précédent, nous nous opposons par principe à cette manie de l'Union de négocier des accords dans le dos des États qui la composent, en particulier des accords commerciaux qui vont grandement impacter nos producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole all'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam (risoluzione). L'accordo di partenariato e cooperazione ha come obiettivo quello di creare un partenariato moderno sulla base di interessi e principi condivisi, quali l'uguaglianza , il rispetto reciproco, lo Stato di diritto e i diritti umani. Il Vietnam è un partner prezioso per l'Unione europea, soprattutto in ambito di cambiamento climatico. Un accordo di partenariato con il Vietnam può definire le relazioni future e rafforzare la cooperazione di fronte a sfide globali, come la lotta al terrorismo. Inoltre un accordo globale di partenariato e cooperazione potrà avere effetti positivi sulla creazione di occupazione e di conseguenza ridurre la povertà, effetti positivi nel settore del turismo, economico e sociale, e in quelli dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Das Abkommen ist sehr lange verhandelt worden, Europas Wirtschaft hatte daran ein besonders großes Interesse. Zuletzt ging es hauptsächlich um die Umsetzung von Urheberrechtsschutz, Korruption und Menschenrechte. Der gefundene Kompromiss ist nicht wirklich zufriedenstellend. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce texte valide l'accord de coopération et l'accord de libre-échange à venir avec le Viêt Nam. Il vante les bienfaits supposés de la "coordination des politiques macro-économiques" sur le modèle pourtant totalement défaillant de l'Union dans ce domaine. Je vote contre, comme pour tous les autres accords de libre-échange de l'Union, qui ne sont motivés que par les intérêts mercantiles des firmes multinationales, alors qu'il faudrait promouvoir le protectionnisme solidaire et la planification écologique dans le commerce.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Este acordo traduz-se num ganho económico real para as duas partes. A UE poderá ser um parceiro importante no desenvolvimento económico e de paz de um país que tem feito esforços no sentido de implementar o respeito pelos direitos humanos e a luta conta a corrupção.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported the conclusion of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the EU and the Socialist Republic of Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Met de goedkeuring van dit verslag wordt het objectief dat de EU en Vietnam in economisch opzicht baat kunnen hebben bij de ratificatie van de overeenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking bevestigd. Deze overeenkomst bevat de kiemen voor meer tewerkstelling en het bestrijden van de armoede. Op basis van dit akkoord kan de verdere integratie van Vietnam in de wereldeconomie worden gestimuleerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Aj keď v súvislosti so schvaľovaním rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej treba oceniť, že Vietnam v posledných desaťročiach systematicky zastával výrazne proeurópsky postoj, sme povinní dôrazne žiadať dodržiavanie ľudských práv a náboženských slobôd. Je nevyhnutné trvať na tom, aby sa skoncovalo s diskrimináciou a utláčaním etnických a náboženských menšín vrátane obťažovania, sledovania, zastrašovania, zadržiavania, domáceho väzenia, fyzických útokov a zákazu cestovania, rovnako pokiaľ ide o kresťanov, budhistov či stúpencov ďalších náboženstiev. Zároveň sa pripájam k ostrému odsúdeniu faktu, že vo Vietname je podľa odhadov viac ako 500 väzňov odsúdených na smrť, a k výzve, aby vietnamská vláda zaviedla okamžité moratórium na popravy a prijala vhodné právne predpisy na zrušenie trestu smrti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption, whilst taking into account economic, social and environmental progress and the principle of sustainable development, therefore I have voted in favour of the Lochbihler report on EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (consent).

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A Recomendação aqui em causa sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União Europeia e dos seus Estados-Membros, do Protocolo relativo ao Acordo—Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro, pretende aprovar a celebração do respetivo Acordo-Quadro através do consentimento dado pelo Parlamento Europeu.

Diversas questões são abordadas neste Acordo-Quadro, nomeadamente políticas da União Europeia relativamente a direitos humanos, o Tribunal Penal Internacional, as armas de destruição em massa, as armas de pequeno calibre e as armas ligeiras e a luta contra o terrorismo, fortalecendo, assim, a cooperação bilateral em setores importantes, como a saúde, o ambiente, a energia ou a educação.

Voto a favor do presente ato, na medida em que o Acordo-Quadro em questão pretende fornecer uma ligação mais eficaz entre a União Europeia e a República Socialista do Vietname, no domínio de diversas políticas de interesses comuns.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Cette recommandation concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (approbation). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif aux relations entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Il s'agissait d'approuver la décision du Conseil de conclure un accord-cadre de partenariat et de coopération avec ce pays. L'Union européenne est le plus grand marché d'exportation ainsi que le plus grand fournisseur d'aide publique au développement au Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Zwar hat das Abkommen inhaltlich einige gute Anhaltspunkte, die vor allem der europäischen Wirtschaft zugutekommen würden und die Menschenrechte sichern sollten, leider wurden aber einige Kompromisse eingegangen, die nicht wirklich zufriedenstellend sind. Ich hätte mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Leping tugevdab EL ja Vietnami vahelisi majanduslikke ja poliitilisi suhteid, adresseerides muu hulgas ka murekohti, näiteks inimõiguste järgimist ning terrorismivastast võitlust.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. Podržavam suglasnost za Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama jer sadrži dvije temeljne odrednice. Prvo, uspostavlja jače gospodarske veze Europske unije i Vijetnama te otvara Europskoj uniji nova tržišta na istoku. S druge strane, omogućava da Europska unija financijski pomogne Vijetnamu u okviru programa za razvojnu pomoć.

Ključno je da Europska unija nastavi inzistirati na doslovnom provođenju međunarodnih ugovora i konvencija kojima se osigurava poštivanje ljudskih prava i sloboda. Borba protiv ostalih vidova ugroze funkcioniranja države, a samim time i njenih građana, a to su terorizam, korupcija, kriminal, prirodne katastrofe i slično, ostaje i dalje glavni prioritet.

Pomoć Vijetnamu treba osigurati u brojnim područjima, pogotovo u politikama oporezivanja, rada, zapošljavanja i socijalnih transfera, zdravlja, okoliša, prilagodbe klimatskim promjenama te znanosti i tehnologiji. Kvalitetna sektorska suradnja ključ je razvoja Vijetnama.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cette recommandation concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (approbation). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Uzimajući u obzir nacrt Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (18204/2010), zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. i 209. te člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0062/2015) i preporuku Odbora za vanjske poslove, suglasan sam i podržavam odluku o sklapanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Slažem se s prijedlogom odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, zastupnice Lochbihler. Europska unija i Socijalistička Republika Vijetnam u zadnjih 30 godina potpisali su niz sporazuma kojima su uređivali svoj odnos.

Ovim sporazumom zamjenit će se postojeći pravni okvir koji je uređen sporazumom iz 1995. između EU-a i Vijetnama te iz 1980. o suradnji između Europske ekonomske zajednice i država članica Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN-a)., dio kojeg je 1999. postao i Vijetnam. Smatram da će ovaj sporazum doprinijeti većem gospodarskom i političkom sudjelovanju Europske unije u jugoistočnoj Aziji.

Sporazumom će se povećati suradnja s Vijetnamom na mnogim političkim pitanjima, poput oporezivanja, migracije, zdravlja, okoliša, klimatskih promjena, energetike, obrazovanja i kulture, rada, zapošljavanja i socijalne politike, znanosti i tehnologije te prometa. Vjerujem da je ovo sljedeći korak u povećanju aktivnosti Europske unije u jugoistočnoj Aziji te intenziviranje suradnje s državama ASEAN-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con il Vietnam, è stato siglato dalle parti il 4 ottobre 2010, a Bruxelles, e firmato il 27 giugno 2012. L'APC con il Vietnam costituisce un notevole passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'UE nel sud-est asiatico, rafforza la cooperazione settoriale in una vasta gamma di settori strategici e agevola la conclusione di un accordo di libero scambio con il paese. Per tutto ciò, voto a favore dell'approvazione, da parte del Parlamento europeo, della conclusione di tale accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu l'approbation pour l'accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam. C'est une étape nécessaire et importante pour le Parlement européen dans la conclusion de l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Viêt Nam, d'autre part, a été signé le 27 juin 2012. Par le protocole proposé, la République de Croatie est intégrée dans l'accord en tant que partie contractante et l'Union s'engage à fournir la version faisant foi de l'accord en langue croate.

Le Conseil ne peut adopter l'acte qu'après avis favorable du Parlement européen. Ce que le Parlement a fait aujourd'hui en votant en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Com o assinalar, em 2015, dos 25 anos das relações diplomáticas entre a UE e o Vietname, o Acordo de Parceria estabelecido é dotado de um enorme significado para ambos os signatários.

A UE é, atualmente, o maior mercado de exportação do Vietname, pelo que a ratificação do acordo de parceria deverá também ter em linha de conta a realização de reformas económicas e financeiras que ajudem a impulsionar a entrada do Vietname no quadro económico mundial.

Este país já assegurou estar disposto a traçar um plano que seja capaz de implementar as recomendações da Revisão Periódica Universal do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, comprometendo-se também a dar continuidade aos seus esforços na implementação da Reforma Judicial até 2020.

Assim, a UE deverá continuar a apoiar o Vietname no seu desenvolvimento económico e a promover a boa governação, o Estado de Direito e a aplicação de princípios democráticos.

Parece-me, assim, fundamental apoiar este Acordo, que prevê não só fortalecer a parceria estratégica entre a UE e o Vietname, no seguimento do Acordo Quadro para a Cooperação de 1995, como também contribuir para o desenvolvimento de um país que se encontra por mérito próprio na rota da sustentabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione del Parlamento europeo con la quale si autorizza il Consiglio a concludere a nome dell'UE l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione con la Repubblica socialista del Vietnam. Tale accordo costituisce la base per rafforzare la cooperazione reciproca in molti settori di importanza strategica quali, ad esempio, il commercio e gli investimenti, la lotta ai cambiamenti climatici, la scienza e la tecnologia, l'energia, la migrazione e il lavoro. Ricordo infine che questa nuova forma di partenariato rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un coinvolgimento politico ed economico dell'UE più efficace ed incisivo nel Sud-est asiatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against, as I do not believe the EU should be managing the foreign affairs of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Overwhelmingly supported in the committee, I have voted in favour of this AFET Resolution on the Framework Agreement in plenary to give my consent to it. I welcome broader and deeper cooperation in Vietnam, which will help it on the road to reform and towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms in addition to the fight against corruption, economic, social and environmental progress, while taking into account the principle of sustainable development.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Vietnamská ekonomika preukázala v roku 2014 viaceré pozitívne signály zlepšenia výkonnosti. V rebríčku Doing Business 2014 od Svetovej Banky sa v porovnaní podnikateľského prostredia v rámci 189 ekonomík sveta umiestnil Vietnam na 78. mieste, čo z pohľadu rozvojovej krajiny považujem za veľmi dobrý výsledok. Keďže EÚ je pre Vietnam po Číne druhým najväčším obchodným partnerom, považujem za úspech, že dochádza k rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej. Je to dobrá správa a verím, že rámcová dohoda vytvorí dobrý štandard pre obchodné vzťahy medzi EÚ a juhovýchodnou Áziou ako celku. Očakávam, že Vietnam bude naďalej úspešne pokračovať v stabilizácii makroekonomickej situácie, zrýchľovaní procesu reštrukturalizácie štátom vlastnených podnikov formou privatizácie, zlepšení podmienok pre podnikanie v krajine, zvyšovaní efektívnosti a modernizácií poľnohospodárskeho sektora, zlepšovaní rozvoja vedy, boja s korupciou a doriešení administratívnej a súdnej reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Považujem za dôležité, aby sa EÚ snažila pokračovať a strategicky rozvíjať svoje obchodné vzťahy mimo EÚ. Dohodu s Vietnamom podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća i preporuku Odbora za vanjske poslove. Pridružujem se apelu izvjestitelja da nacionalni parlamenti zemalja članica Europske unije što prije ratificiraju sporazum sa Socijalističkom Republikom Vijetnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ This is a well-balanced report which welcomes broader and deeper cooperation with Vietnam, helping the country to fight corruption, respect human rights and make sustainable economic, social and environmental progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ 5.listopada 2015. godine finaliziran je Sporazum o transpacifičkom partnerstvu (TPP) dvanaest zemalja pacifičkog prstena, uključujući Vijetnam, čime je stvoren novi trgovinski blok koji čini 36 % svjetskog BDP-a i koji bi mogao imati dalekosežne učinke na svjetsku trgovinu. U 2015. obilježava se 25. obljetnica odnosa između EU-a i Vijetnama. Ti odnosi brzo su se proširili s područja trgovine i pomoći i postali sveobuhvatniji.

Sporazumom se utvrđuje širok raspon budućih odnosa kako bi se dodatno poboljšala suradnja u suočavanju s globalnim i regionalnim izazovima, kao što su dobro upravljanje i borba protiv korupcije te gospodarski i socijalni napredak, pri čemu bi se vodilo računa o načelu održivog razvoja, razoružanju i oružju za masovno uništenje te borbi protiv terorizma. EU je najveće izvozno tržište Vijetnama te je zajedno sa svojim državama članicama najveći pružatelj službene razvojne pomoći Vijetnamu.

Podržavam zakonodavnu rezoluciju Europskog parlamenta o odluci Vijeća o sklapanju u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica i Socijalističke Republike Vijetnama, radi velike strateške važnosti Vijetnama kao ključnog partnera EU-a u jugoistočnoj Aziji i u ASEAN-u te radi sveobuhvatnosti Sporazuma i suradnje koju predviđa.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Τηρήσαμε αποχή στις 3 εκθέσεις που αφορούν το πλαίσιο συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ, επιδεικνύοντας, από τη μια μεριά, σεβασμό στην βούληση του κράτους να συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες και διατηρώντας, από την άλλη, την κριτική μας στάση έναντι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο και τους στόχους τέτοιων συμφωνιών. Η υποκριτική στάση της ΕΕ να εφαρμόζει κατά το δοκούν τις αρχές και τις αξίες της, καθώς και η προώθηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στις τρίτες χώρες μέσω των εμπορικών συμφωνιών που δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης και λειτουργούν εις βάρος των συμφερόντων των λαών, μας βρίσκoυν κάθετα αντίθετους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η αύξηση του αριθμού των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of a legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part.

With this vote, the Parliament gave its consent to the conclusion of the protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Dala sam svoju suglasnost Okvirnom sporazumu o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama jer smatram da se ovo partnerstvo temelji na interesima za obje strane. Naime, obje strane mogu ostvariti veliku gospodarsku korist ovim sporazumom na područjima trgovine, ulaganjima na otvaranju radnih mjesta te smanjenju siromaštva, razvoju i ekonomiji.

S druge strane, ne možemo zanemariti stanje temeljnih ljudskih prava u Vijetnamu te činjenicu da više od 500 zatvorenika čeka na izvršenje smrtne kazne. Zbog toga smatram izrazito bitnim dijelom ove ratifikacije poziv Vijetnamu da dosljedno poštuje ljudska prava te ukine smrtnu kaznu.

Kako je u posljednja dva desetljeća Vijetnam ostvario značajan napredak u ispunjenju milenijskih razvojnih ciljeva, smanjenju siromaštva, gospodarskom razvoju, socijalnoj sigurnosti, zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvu, smatram da će za Europsku uniju ovaj sporazum značiti dugoročnu korist, stoga sam glasovala za njega.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije sem podprla, ker menim, da je sodelovanje EU in Socialistične republike Vietnam pomembno predvsem na področju trgovinske politike, saj je EU največja izvoznica za Vietnam.

EU mora vzpostaviti z Vietnamom korektno sodelovanje in koristno partnerstvo, ki bo okrepilo skupne interese in imelo pozitivne učinke na gospodarstvo, trgovino, naložbe, nove tehnologije, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje revščine.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution hoping that the situation will evolve positively. This text has important reminders referring to the fact that the Democratic situation in Cambodia is not acceptable today.

Let me remind people that the Human Rights Watch annual report has flagged the violent efforts of Hun Sen and his Cambodian People’s Party (CPP) to suppress the mass protests against the deeply flawed elections of July 2013 and force the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP) to accept the election results. The Cambodian Government violently beats up opposition parliamentarians and will not recognise the legitimate role played by the political opposition in contributing to Cambodia’s overall economic and political development. The Cambodian authorities have issued arrest warrants, charges and sentences against the CNRP leaders Sam Rainsy and Kem Sokha, CNRP members of the National Assembly and the Senate and CNRP activists and organisers.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A jelentés előadója, többek között a Külügyi Bizottság ajánlására hivatkozva egyetértett a jegyzőkönyv megkötésével, amelyet magam is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un Acuerdo que fue firmado el 27 de junio de 2012 y que solo puede ser adoptado si el Parlamento Europeo da su consentimiento. El Acuerdo sienta las bases de un mayor compromiso por parte de la UE y sus Estados miembros con Vietnam, y cubre las cláusulas europeas relativas a los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, las armas de destrucción masiva, las armas pequeñas y ligeras y la lucha contra el terrorismo. El Acuerdo refuerza la cooperación sectorial en áreas como la tributación, la migración, la salud, el medio ambiente, el cambio climático, la energía, la educación y la cultura, el trabajo, el empleo y los asuntos sociales, la ciencia y la tecnología y el transporte. Por todo ello considero necesario votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor deze kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en Vietnam. Het lijkt mij opportuun om de bestaande handelsbetrekkingen tussen Vietnam en de Europese Unie te versterken in de sectoren die voor ons van gemeenschappelijk belang zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estes Acordos Globais de Parceria e Cooperação deveriam ter como objetivo estabelecer uma parceria moderna, abrangente e mutuamente benéfica, baseada em interesses e princípios comuns, como a igualdade, o respeito mútuo, o Estado de Direito e os direitos humanos.

Contudo, a realidade e o próprio tom das resoluções apontam para sentidos contrários. A questão do respeito pelos direitos humanos constitui apenas um adorno que se omite quando se trata de comerciar com Israel, mas que logo assume um tom imperial de clara ingerência quando falamos de países que, de forma legítima, optaram por vias diferentes de desenvolvimento.

Por outro lado, estes acordos assentam nas leis do comércio livre e de uma suposta concorrência sã e leal que, na prática, garante o domínio das grandes empresas multinacionais, que acabam por arrasar as economias locais, de onde sai o exército de reserva que irá fornecer a mão de obra barata e dócil que o capital tanto aprecia.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Das Abkommen ist sehr lange verhandelt worden, Europas Wirtschaft hatte daran ein besonders großes Interesse. Zuletzt ging es hauptsächlich um die Umsetzung von Urheberrechtsschutz, Korruption und Menschenrechte. Der gefundene Kompromiss ist nicht wirklich zufriedenstellend. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ V hlasovaní o správe poslankyne Lochbihler týkajúcej sa uzavretia rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci s Vietnamom som sa zdržala. Súhlasím síce s tým, že partnerstvo a spolupráca s Vietnamom, ktorý patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky, by sa mala posilňovať, na druhej strane však nesúhlasím s niektorými časťami, ktoré boli do správy zahrnuté. K tým najzásadnejším patrili články, ktoré hovorili o manželstvách osôb rovnakého pohlavia či o vo Vietname ešte stále legálnom treste smrti. Napriek tomu, že som sa v záverečnom hlasovaní zdržala, si však myslím, že Vietnam je na dobrej ceste, keď sa snaží zlepšovať situáciu v oblasti ľudských práv a spolupráca s Európskou úniou, ktorá trvá už 25 rokov, by sa mala podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente acordo sucede aos anteriores acordos de cooperação já celebrados entre a UE e a República Socialista do Vietname e faz parte da política da UE para influenciar política e economicamente o Sudeste asiático.

Os termos atuais em que se celebra consagram no seu texto o caminho para a celebração de um acordo de livre comércio entre as duas partes, que condicionará as relações bilaterais dos Estados-Membros, e que rejeitamos. Precedendo esse acordo, que está também já a ser preparado, o presente remete para a facilitação do comércio de plantas e animais e respetivos produtos, situação que nos preocupa, em particular para a do arrozal nacional, quando sabemos que o Vietname está entre os três principais produtores de arroz no mundo.

São muitas as áreas em que o acordo prevê colaboração. Olhamos com atenção e preocupação a introdução de cláusulas que visam promover o alinhamento das políticas económicas do Vietname às da UE, por via de reformas económicas e de integração económica.

Pelo âmbito e objetivos do presente acordo, votámos contra.

 

10.4. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (A8-0342/2015 - Barbara Lochbihler)
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs! Gribu teikt, ka Eiropas Savienības un Vjetnamas pamatnolīguma par visaptverošu partnerību un sadarbību galvenais mērķis ir sekmēt tālāko abpusējo attiecību attīstības dinamiku visdažādākajās jomās.

Ekonomisko un tirdzniecības kontaktu stimulēšana, investīciju un aktīvāka abpusēja tūrisma veicināšana, savstarpējā cieņa pret otras puses vērtībām un tradīcijām, kā arī cilvēktiesībām — šie un vairāki citi aspekti veido gan šī pamatnolīguma fundamentu, gan arī fundamentu mūsu tālākām attiecībām.

Vjetnama ir viena no valstīm ar visstraujāko attīstību gan Dienvidaustrumāzijas reģionā, gan Klusā okeāna reģionā. Līdz ar to sadarbības veicināšana pamatā ir vienam otra interešu ņemšana vērā, tā ir pilnīgi loģiska un perspektīvā visai auglīga. Paldies, atbalstu!

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, in this Chamber we have got to stop lecturing third countries on how they should or should not behave. I refer in particular to the original text of paragraph 33 in this report, which was talking to Vietnam about its visa arrangements and where signs should be displayed in embassies. This sort of thing is absolute nonsense. We need to recognise that third countries actually have their own democratic rights and their own sovereignty.

I am making this as a general point, not just on that specific issue. This is something that happens far too often in this place, and we need to stop imposing our mindset upon other peoples across the world.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já jsem se včera té diskuse, která se týkala Vietnamu, účastnil a musím se přiznat, že jsem neznal úplně dopodrobna ty inkriminované články 33 až 35. Já jsem si je nastudoval a opravdu zde nevidím žádný důvod pro to, abychom nepodpořili tu dohodu.

Já myslím, že požadavky, které jsem nastolovali, byly rozumné a články 33 až 35 v té inkriminované rámcové dohodě já nepokládám za žádné přílišné vybočení. Z tohoto důvodu já jsem tuto dohodu podpořil a zároveň se tedy hlásím k tomu, že by Evropská unie měla nadále podporovat růst strategických vztahů se zeměmi jihovýchodní Asie. Je to pro naši bezpečnost, pro další rozvíjení obchodních vztahů velmi důležité.

 
  
 

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de esta Resolución sobre el Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras en el país.

Además, el texto del Parlamento realiza consideraciones injerencistas sobre la política interna vietnamita, como el llamamiento al país a proseguir el proceso de reformas hacia el establecimiento de una economía de mercado. Por estos motivos no he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding report on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission. The EU has no right to interfere in the domestic affairs of non-EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία με το Βιετνάμ ενισχύει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθώντας τη χώρα στην πορεία για καλύτερη διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όπως και στη μάχη κατά της διαφθοράς και άπτεται ζητημάτων όπως είναι η πρόοδος σε ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τους ανωτέρω λόγους ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος που συνοδεύει την Συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cet accord est une fois de plus fondé sur le dogme du libre-échange à tout crin promu par l'Union européenne. Plusieurs aspects de ce texte constituent une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Nous estimons, au Front national, que le libre-échange n'est pas nécessairement une panacée. Il ne résoudra pas les maux français, ni n'aidera le Viêt Nam à se développer de façon équilibrée. C'est pourquoi, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pasiūlymą dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo. Sudarytas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Vietnamu pabrėžia didelę strateginę svarbą, kuri tenka Vietnamui kaip itin svarbiam ES partneriui Pietryčių Azijoje. Susitarime apibrėžti būsimi plataus masto santykiai siekiant stiprinti tolesnį bendradarbiavimą ir įveikti pasaulinius ir regioninius sunkumus, pvz., gero valdymo ir kovos su korupcija, ekonominės ir socialinės pažangos vadovaujantis tvarios plėtros principu, nusiginklavimo ir masinio naikinimo ginklų, taip pat kovos su terorizmu srityse. Pritariu raginimams valstybių narių vyriausybes ir parlamentus paspartinti ratifikavimo procesą siekiant užtikrinti, kad susitarimas įsigaliotų.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Contrairement à ce que semblent penser les eurocrates, le libre-échangisme n'est en rien un remède aux problèmes de la France et n'aidera pas non plus le Viêt Nam à se développer de manière équilibrée. Voilà pourquoi j'ai voté contre cette proposition de résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai soutenu cette résolution dans laquelle le Parlement se félicite de l'accord-cadre global de partenariat conclu avec le Viêt Nam. Si l'essor économique ne fait aucun doute avec la mise en œuvre de l'accord, le Parlement espère aussi qu'il aura un impact favorable sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.

À cet égard, les députés exhortent le gouvernement vietnamien à imposer un moratoire immédiat sur les exécutions alors que plus de 500 personnes sont actuellement dans les couloirs de la mort.

De même, ils invitent l'Union et le Viêt Nam à œuvrer à la création d'un instrument de surveillance des évolutions relatives aux droits de l'homme dans le cadre des négociations ultérieures sur l'accord de libre-échange.

En matière de défense des travailleurs, la résolution appelle les autorités vietnamiennes à ratifier les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux et sur le droit d'organisation et de négociation collective.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque el lenguaje utilizado en los párrafos referentes al respeto de los derechos humanos es demasiado débil para justificar un voto a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de la celebración del Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación con Vietnam, que destaca la gran importancia estratégica del país como socio fundamental de la Unión en el Sudeste Asiático y la ASEAN. Este Acuerdo, además, define futuras relaciones en un amplio espectro para reforzar en mayor medida la cooperación ante los retos regionales y mundiales, como la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción, el progreso económico y social teniendo en cuenta el principio del desarrollo sostenible, el desarme y las armas de destrucción masiva o la lucha contra el terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (résolution). J'ai voté contre puisque je reste persuadée que le libre-échange n'est en rien un remède aux problèmes de la France et n'aidera pas nécessairement le Vietnam à se développer de manière équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Sono sempre stata contraria a questo accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica socialista del Vietnam, nel quale non si sono tenute assolutamente in considerazione le istanze dei nostri territori e delle nostre realtà produttive, fortemente colpite da precedenti accordi con questo paese soprattutto nel settore tessile e in quello della produzione di riso e cereali in genere. L'UE dovrebbe fare prima gli interessi dei nostri cittadini e dei nostri imprenditori, non l'esatto opposto, per questo motivo non ho sostenuto con il mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ned rösten.

Det är positivt med skrivningarna gällande mänskliga rättigheter, bl.a. moratorium på dödsstraff och kontrollmekanismer i avtalet vad gäller MR-frågor. Liksom betonandet av ILO-konventioner, kvinnors rättigheter och LGBT-frågor. I den delen kan avtalet vara ett föredöme för många andra framtida EU-handelsavtal.

Men den ideologiska grundtonen i avtalet är nyliberalt marknadsekonomisk, utan någon reell hänsyn till frågor om social rättvisa och hållbar utveckling. Därför lägger jag ned rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rezoliucijos, nes ja Parlamentas pasisakė apie ES, jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos santykių vystymą. ES yra didžiausia Vietnamo eksporto rinka, o ES kartu su savo valstybėmis narėmis yra didžiausia oficialios paramos vystymuisi teikėja Vietnamui. Parlamentas palankiai įvertino tai, kad sudarytas išsamus partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Vietnamu ir pabrėžė, kad Vietnamui, kaip itin svarbiam ES partneriui Pietryčių Azijoje ir ASEAN, tenka didelė strateginė svarba. Šiame susitarime apibrėžti būsimi plataus masto santykiai siekiant stiprinti tolesnį bendradarbiavimą ir įveikti pasaulinius ir regioninius sunkumus, pvz., gero valdymo ir kovos su korupcija, ekonominės ir socialinės pažangos, vadovaujantis tvarios plėtros principu, nusiginklavimo ir masinio naikinimo ginklų, taip pat kovos su terorizmu srityse. Todėl Parlamentas ragina valstybių narių vyriausybes ir parlamentus paspartinti ratifikavimo procesą siekiant užtikrinti, kad susitarimas įsigaliotų.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il Vietnam sta facendo dei passi in avanti verso la normalizzazione dei rapporti regionali e il riconoscimento di alcuni diritti civili. Tali miglioramenti vanno incoraggiati e promossi, allo scopo di veder riconosciuti i diritti civili nella loro interezza e garantito il rispetto dei diritti umani. A tal proposito non si può tacere la ancora grave situazione di povertà diffusa e di precarie condizioni igienico-sanitarie in cui vive ancora una quota rilevante di popolazione (con un numero ingente di donne e di bambini): il Vietnam va sostenuto nel suo processo di modernizzazione e di lotta alla povertà. Anche in questo settore sono importanti gli accordi globali di partenariato e cooperazione nelle relazioni UE-ASEAN. La cooperazione UE-ASEAN potrebbe essere rafforzata ulteriormente nello sviluppo del settore finanziario, nella trasparenza e nel coordinamento delle politiche macroeconomiche oltreché nel percorso di distensione interregionale che le Nazioni Unite hanno raccomandato per il sud-ovest asiatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam are ca scop stabilirea unui parteneriat bazat pe interese comune și pe principii precum egalitatea, respectul reciproc, statul de drept și drepturile omului. Republica Socialistă Vietnam s-a dovedit un partener sigur, stabil, care a dat dovadă în ultimele decenii de o orientare pro-europeană, angajându-se în mod activ în sprijinirea statelor membre.

Uniunea reprezintă piața de export cea mai importantă pentru Vietnam, atât Uniunea, cât și Vietnamul beneficiind din punct de vedere economic în urma ratificării acordului. Republica Socialistă Vietnam a adoptat o serie de reforme economice și sociale pentru a stimula integrarea Vietnamului în economia mondială, efort pe care nu pot decât să-l salut, încurajez continuarea acestor reforme.

M-am exprimat în favoarea acestei rezoluții, deoarece cred cu tărie în importanța strategică majoră pe care o are Republica Vietnam, în calitate de partener al Uniunii. Consider că o consolidare a acestui parteneriat poate reprezenta un instrument valoros prin care putem răspunde provocărilor globale și regionale, prin care putem înregistra progrese pe plan economic și social, dar și în domenii precum comerțul, drepturile omului, migrația, securitatea regională, energia, știința și tehnologia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. Tuteliamo i settori produttivi italiani contro un concorrente sleale e privo della burocrazia cui sono invece costrette le nostre imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. L'accordo costituisce la base di un impegno più efficace dell'UE nei confronti del Vietnam, considerato che negli ultimi decenni il Vietnam ha sistematicamente adottato un approccio marcatamente proeuropeo. L'accordo mira a stabilire un partenariato moderno sulla base di interessi e principi condivisi come l'uguaglianza, il rispetto reciproco e lo Stato di diritto. Non dimentichiamo che il Vietnam ha riportato un grande risultato nel realizzare, negli ultimi due decenni, gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. È quindi importante approfondire e ampliare il dialogo politico e la cooperazione con la Repubblica socialista del Vietnam e continuare a sostenere lo sviluppo della capacità del Vietnam nel promuovere il rispetto per la buona governance.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding report on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission. The EU has no right to interfere in the domestic affairs of non-EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this Resolution which sets out the elements in the EU’s relationship with Vietnam and the concerns that still remain. The EU Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with Vietnam has moved rapidly from trade and aid to a more comprehensive relationship based on shared interests and principles such as equality, mutual respect, the rule of law and human rights. It should be noted that over the past decades Vietnam has consistently adopted a markedly pro-European approach and has been actively engaged with the EU. On the other hand, a number of concerns still remain like restrictions in Vietnam on freedom of expression both online and offline, freedom of the press and media, access to information, freedom of assembly and association as well as freedom of religion. Vietnam is also one of the major source countries for victims of human trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Nella relazione Lochbihler si rammenta come siano di fondamentale importanza il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e si invita il governo vietnamita a recepire le raccomandazioni dell'UNHCR, a favorire una maggior partecipazione politica nel paese, a garantire gli standard di tutela dei lavoratori, ad applicare una moratoria sulla pena di morte nei confronti di 500 detenuti in attesa di esecuzione capitale e a salvaguardare l'ambiente, stimolando iniziative quali l'investimento sull'energia solare e ripensare la scelta di investire sul nucleare. Non bisogna però dimenticare che il Vietnam è un regime a partito unico e lo Stato vietnamita è tenuto saldamente e in modo accentrato nelle mani del Partito comunista. Il pregio della relazione è che, nonostante ciò, non si rinuncia al tentativo di un dialogo con il paese, anzi si cerca di sfruttare l'accordo APC per tenere il governo vietnamita coinvolto, senza che possa avere derive che lo allontanino ancora di più dalla retta via. Il mio voto, pertanto, è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε το συγκεκριμένο ψήφισμα και ταυτόχρονα συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της βιετναμέζικης κυβέρνησης σχετικά με την αύξηση της διαφθοράς που αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας. Το ψήφισμα ζητεί να εξετάζονται προσεκτικότερα οι περιπτώσεις κατά τις οποίες στοχοποιούνται από τις αρχές πολίτες που καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να διερευνήσουν διεξοδικά τις αυθαίρετες διώξεις κατά δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων και καταγγελλόντων. Αποδοκιμάζει επίσης την καταχρηστική εφαρμογή από τη βιετναμέζικη κυβέρνηση του άρθρου 258 του ποινικού κώδικα σχετικά με την «κατάχρηση δημοκρατικών ελευθεριών» – που επισύρει ποινή φυλάκισης έως επτά ετών. Σημειώνει ότι ελάχιστες υποθέσεις μόνο έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με επιτυχία και τούτο παρά τον νόμο κατά της διαφθοράς και καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει την εφαρμογή του.

Ορθώς καλεί το ψήφισμα τις βιετναμέζικες αρχές να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες κατά της διαφθοράς, ώστε να στείλουν ένα θετικό μήνυμα στους ξένους επενδυτές και ορθώς επίσης επισημαίνει ότι οι ελλιπείς νομικές υποδομές και το σύστημα της διαφθοράς οδηγούν σε χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα και θέτουν σοβαρό εμπόδιο για τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σήμερα για τη έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου. Παρότι οι σχέσεις της ΕΕ με το Βιετνάμ βρίσκονται σε θετική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα και το κράτος αυτό αποτελεί έναν εκ των βασικών εταίρων μας στην περιοχή της ΝΑ Ασίας, η συμφωνία-πλαίσιο αυτή περιλαμβάνει ζητήματα ενίσχυσης του ελεύθερου εμπορίου, νεοφιλελευθέρων πολιτικών αλλά και πολιτικών ισορροπιών οι οποίες με βρίσκουν αντίθετο και για αυτό το λόγο αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho scelto di votare favorevolmente, poiché nel provvedimento il Parlamento accoglie con favore la conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione con il Vietnam sottolineando l'importanza strategica del Vietnam come un partner fondamentale dell'Unione europea in Asia sud-orientale e nell'ASEAN. L'accordo definisce le relazioni future in un ampio spettro di materie, al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione di fronte a sfide globali e regionali come la buona governance e la lotta alla corruzione, un progresso economico e sociale che tenga conto del principio dello sviluppo sostenibile, il disarmo e le armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo. Il Parlamento evidenzia l'impatto che un futuro accordo in materia di scambi e investimenti potrà avere sulla creazione di occupazione e la riduzione della povertà. Esprime inoltre l'auspicio che l'accordo reciproco sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani favorirà ulteriormente il dialogo da tempo avviato con il governo vietnamita sulla promozione della libertà di espressione, di riunione, di associazione e di religione sancita dalla stessa costituzione vietnamita e dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo. È accolto con favore l'aumento del bilancio dell'APS dell'UE destinato al Vietnam, pari a EUR 400 milioni nel periodo 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione e noto con piacere la coincidenza del 25esimo anniversario dell'avvio delle relazioni UE - Vietnam. Questo paese si è rivelato un'importante realtà e negli ultimi due decenni ha contribuito con forza a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM): riduzione della povertà, sviluppo economico, sicurezza sociale, occupazione, istruzione e sanità. Per questi motivi ritengo che sia importante implementare e migliorare, con nuovi progetti e accordi, i rapporti tra le due forze in causa, per continuare sulla strada dello sviluppo a livello mondiale su cui ci si è battuti finora.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Sono favorevole alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione con il Vietnam poiché tale paese rappresenta un partner fondamentale dell'UE nel sud-est Asiatico e l'ASEAN. Tale accordo infatti contribuirà a rafforzare ulteriormente la cooperazione UE - Vietnam per favorire un progresso economico e sociale che tenga conto del principio dello sviluppo sostenibile, oltre che ad affrontare importanti sfide globali come la lotta alla corruzione e al terrorismo, il disarmo e l'abolizione delle armi di distruzione di massa. Credo inoltre, che entrambe le parti beneficeranno economicamente dalla ratifica dell'accordo di partenariato e di cooperazione, in quanto le riforme economiche e finanziarie avviate dalle autorità vietnamite contribuiranno ulteriormente all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – The Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement aims to establish a modern, broad-based and mutually beneficial partnership, based on shared interests and principles such as equality, mutual respect, the rule of law and human rights. From a trade point of view, the EU is Vietnam’s biggest export market; whereas the EU together with its Member States is the largest ODA provider to Vietnam and there will be an EU budget increase for this purpose of 30 % to EUR 400 million in 2014-2020.

I also underline the concern about Vietnam being one of the major source countries for victims of human trafficking, and about reports of large numbers of children, especially boys who are not protected by the law against sexual abuse, falling victim to child prostitution, trafficking or maltreatment, urging Vietnam to develop strong and effective child protection laws that protect all children regardless of their gender.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Questo argomento è estremamente delicato. Ci si chiede oggi di pronunciarci su una proposta di accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'UE ed un paese che costituisce un regime a partito unico. Questo non può che – a prima vista – suscitare grandissime perplessità. Tuttavia, non possiamo che salutare positivamente la relazione nella misura in cui cerca di sfruttare l'accordo al fine di spingere il Vietnam a innalzare il livello di rispetto dei diritti umani. Su questo tema, infatti, la relazione è molto chiara e incisiva, in vari passaggi. Il mio voto è quindi favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de esta Resolución sobre el Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras en el país.

Además, el texto del Parlamento realiza consideraciones injerencistas sobre la política interna vietnamita, como el llamamiento al país a proseguir el proceso de reformas hacia el establecimiento de una economía de mercado. Por estos motivos no he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This Resolution forms part of a number of votes that need to be taken in conjunction on the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union. Its aim is to update the framework agreement in order for it to apply also for Croatia, and hence I supported it.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Cette résolution fait écho à la conclusion de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union et le Viêt Nam. Les députés européens accueillent favorablement les réformes du gouvernement pour intégrer le Viêt Nam dans l'économie de marché mondiale, ainsi que les engagements qu'il a pris pour mettre en œuvre les recommandations du Conseil des Nations unies sur les droits de l'Homme et réformer le système judiciaire d'ici à 2020. Enfin, le Parlement européen invite le Viêt Nam à intensifier les efforts pour améliorer les conditions socio-économiques des minorités religieuses et ethniques. Considérant l'importance stratégique de cet accord, sachant que le Viêt Nam est un partenaire essentiel de l'Union dans la zone de l'Asie du Sud-Est et dans l'ASEAN, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding report on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission. The EU has no right to interfere in the domestic affairs of non-EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette resolution. L'accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam permettra à l'Union d'accroître son engagement politique et économique en Asie du Sud-est, notamment à travers la création d'un instrument de surveillance des évolutions relatives aux droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ La conclusion de cet accord de partenariat et de coopération va permettre un resserrement des liens politiques et économiques entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Il permettra une coopération plus intense sur de nombreux sujets d'intérêt commun, comme la lutte contre la corruption, l'innovation, notamment les nouvelles technologies, le développement durable, le désarmement et la lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement vietnamien a entamé de nombreuses réformes pour moderniser son modèle économique et l'intégrer à l'économie mondiale. En moins de 10 ans, le PIB par habitant a doublé et de nombreuses entreprises étrangères ont multiplié les investissements.

Des progrès restent cependant à faire sur le plan politique. Les normes sociales et de travail demeurent trop faibles, et certaines libertés, comme la liberté d'association et les droits syndicaux, pas suffisamment garanties. Cet accord devra permettre des améliorations dans ces domaines.

Ce partenariat, qui intervient au même moment que la conclusion de l'accord de libre-échange UE-Viêt Nam, permettra à l'Union européenne d'accroître sa présence en Asie et son influence au sein d'ensembles régionaux dans la zone, comme l'ANASE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на резолюцията относно Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам. Причината за това е сключеното през 2010 споразумение за партньорство и сътрудничество и между ЕС и Виетнам.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται η καταψήφιση της έκθεσης καθώς, εκτός των άλλων, επικροτεί την αναγνώριση του γάμου των ομοφυλοφίλων.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Abordando o acordo de parceria e cooperação que será celebrado entre a UE e o Vietname, num enquadramento que antecipa a celebração de um acordo de livre comércio, a presente resolução avança, de forma inaceitável, um conjunto de recomendações e exigências, numa postura de despudorada ingerência nos assuntos internos daquele país. Estamos perante a conhecida faceta neocolonial deste projeto de integração capitalista europeu, de que as tradicionais críticas em torno dos direitos humanos, da liberdade e da democracia são hipócrita expressão.

Na prática, o relatório corrobora a visão da UE de materializar, na sua política comercial, a sua política externa, suportando a postura de, formulando pretensas políticas de cooperação, imporem de facto mudanças de fundo nos regimes políticos, que sirvam, em primeiro lugar, os interesses da UE e das potências, bem como dos seus grupos económicos e financeiros. Um espírito que contraria o princípio, reconhecido no próprio relatório e no acordo, de basear a relação em interesses e princípios comuns, como a igualdade e o respeito mútuo.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Vítam širšiu a hlbšiu spoluprácu s Vietnamom, ktorá ho v budúcnosti užšie spojí a priblíži k Európskej únii a pomôže mu na ceste reforiem smerom k dobrej správe vecí verejných, dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd, ako aj v boji proti korupcii a nasmeruje krajinu k hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnu pokroku vzhľadom na princíp trvalo udržateľného rozvoja. Musíme však apelovať na dodržiavanie slobody náboženského vyznania dozrieť na skoncovanie s diskrimináciou a utláčaním etnických a náboženských menšín vrátane obťažovania, sledovania, zastrašovania, zadržiavania, domáceho väzenia, fyzických útokov a zákazu cestovania, pokiaľ ide o kresťanov a budhistov. Zodpovedné orgány sa musia zdržať potláčania pokojného uplatňovania práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, διότι επικροτεί την αναγνώριση του γάμου των ομοφυλοφίλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome this well-balanced report that takes into account our opinion and underlines important considerations across a broad range of norms and rights, such as human rights, democracy, social, political, labour, the situation of women and children, environment and fair trade.

Vietnam has made a great achievement in attaining the MDGs, poverty reduction, economic development, social security, employment, education, and healthcare in the last two decades.

I believe we need a broader and deeper cooperation with Vietnam, drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption; I support economic, social and environmental progress taking into account the principle of sustainable development. Cooperation with Vietnam is a major pillar for regional stability, progress in implementing international norms, and socio-economic development.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la Resolución tras analizarla y comprobar que puede significar una mejora importante en la cooperación entre la UE y Vietnam, así como una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de Vietnam y un compromiso con los principios generales del Derecho internacional y el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos, como elemento esencial del Acuerdo. Estoy seguro de que tanto la UE como Vietnam se beneficiarán económicamente de la ratificación del Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación, que tendrá un impacto positivo sobre el comercio, la inversión, la creación de empleo y la reducción de la pobreza.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione non legislativa del PE sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. Ho sostenuto l'accordo, nonostante il Vietnam ancora oggi adotti la pena di morte, sia uno dei principali paesi d'origine delle vittime della tratta di esseri umani e non rispetti tutte le libertà d'espressione, di religione e di non discriminazione. Nondimeno ho ritenuto che l'accordo di partenariato e di cooperazione non solo favorirà l´approccio fortemente pro europeo che il governo vietnamita si sta impegnando a sviluppare, ma anche l'UE potrà trarre benefici economici indiretti attraverso l'incentivazione di condizioni di lavoro decenti e la riduzione della povertà in Vietnam. L'accordo con il Vietnam, infatti, da un lato permetterà l'attuazione di una nuova legislazione per la tutela e la libertà umana, dall'altro, sarà fonte di una grande opportunità per l'UE, perché essa potrà rafforzare il proprio posizionamento in Asia e avere un ruolo maggiore nella regione; infine, l'accordo di partenariato potrà essere lo strumento per promuovere gli obiettivi basilari di pace, di democrazia e di condivisione sovranazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Eine engere Zusammenarbeit zwischen Staaten Europas und der Sozialistischen Republik Vietnam ist für beide Seiten von Vorteil. Deshalb begrüße ich, dass die aktuellen Beziehungen intensiviert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of the report on the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation given I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption; economic, social and environmental progress taking into account the principle of sustainable development.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido porque el lenguaje utilizado en los párrafos referentes al respeto de los derechos humanos es demasiado débil para justificar un voto a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (resolution). I welcome the conclusion of the Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement with Vietnam underlining the major strategic importance held by Vietnam as a crucial partner of the EU in South East Asia and ASEAN. The Agreement defines the future relations in a broad spectrum, to further enhance the cooperation on global and regional challenges: good governance, the fight against corruption, economic and social progress taking into account the principle of sustainable development, disarmament and weapons of mass destruction.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αφορά τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ και Βιετνάμ. Στο βαθμό που αυτή είναι προϊόν κοινής επιθυμίας τόσο της ΕΕ όσο και του Βιετνάμ, τότε συμφωνώ. Ωστόσο, διατηρώ το δικαίωμα κριτικής στο περιεχόμενο, εάν έτσι επιδιώκεται να επιβληθεί η πολιτική της ΕΕ στο κάθε κράτος με το οποίο συνάπτει τέτοιες συμφωνίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς εκτιμώ ότι η σχετική έκθεση δεν είναι ισορροπημένη και για τον λόγο αυτό επιλέγω ως καταλληλότερη στάση αυτή της αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I oppose this agreement in the first place as it takes something which should be the responsibility of Member States and gives it to the European Union.

I believed it therefore to be consistent with these principles to oppose this resolution. Paragraph 33 took to the ultimate degree an EU desire to micromanage the affairs of third nations, to the extent of mentioning signage at embassies and fees for visas and passports. I naturally opposed this, and was glad to see that the original text – on this part at least – fell.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted to support this report, as Vietnam over the past decades has consistently adopted a markedly pro-European approach and has been actively engaged with the EU. Vietnam has made great achievements in attaining the MDGs, poverty reduction, economic development, social security, employment, education and healthcare in the last two decades. Vietnam is a valued partner for the EU in the climate change negotiations and has pledged to reduce emissions by 8 to 10 per cent, compared with 2010, and to reduce energy consumption per GDP by 1 to 1.5 per cent per year in the run-up to the UN Climate Change Conference in Paris in November 2015. I welcome the fact that that Vietnam has taken specific measures to develop knowledge and research on science and technology, to address the weaknesses in higher education, to attract overseas Vietnamese and to cooperate with European and US academic institutions to help in this process.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), in writing. ‒ The Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation which the EU signed with Vietnam in 2010 is based on principles such as equality and human rights, as well as on shared interests. The Resolution highlights the positive progress made in the country. However, it also points to the changes that still need to be made in areas such as freedom of religion and of expression, and calls for a moratorium on capital punishment, as well as for ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court. My group and I strongly believe in cooperation as a vehicle of human rights, which is why I have voted in favour of this report. By the way, I believe that the Euro must be abolished. It leads to dissension and discord in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog nezakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članice, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, jer se time dodatno osnažuje suradnja EU-a s Vijetnamom.

Vijetnam ima stratešku važnost za Europsku uniju obzirom da je njezin glavni partner u jugoistočnoj Aziji i u ASEAN-u, te će nastavno tome ovaj Sporazum dodatno osnažiti zajednički rad u području zaštite ljudskih prava, viznog režima, razvoja kapaciteta Vijetnama u promicanju vladavine prava te drugih. Međutim, potrebno je još uvijek veće sudjelovanje građana u demokratskom funkcioniranju države, omogućiti potpunu slobodu govora, reducirati sve vrste diskriminacije, stati na kraj korupciji, te provesti reformu pravosuđa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – My UKIP colleagues and I voted against this non-legislative and non-binding report on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission. The EU has no right to interfere in the domestic affairs of non-EU countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport car il salue la future conclusion d'un accord global de partenariat et de coopération entre l'Union et le Viêt Nam, tout en encourageant l'Union à supporter la mise en place de règles de bonne gouvernance et la promotion des droits de l'Homme dans ce pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Die Entschließung zeigt klar auf, worin Vietnam Fortschritte gemacht hat und wo es noch Nachholbedarf gibt. Der kritische Absatz zum Thema Visa- und Konsulargebühren, der jedwedes diplomatische Gespür vermissen lässt, ist gefallen. Aus diesem Grund stimme ich der Entschließung zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the proposal. It is a well-balanced report which welcomes broader and deeper cooperation with Vietnam, helping it to fight corruption, respect human rights and make sustainable economic, social and environmental progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The Comprehensive Partnership Cooperation Agreement (PCA) with Vietnam concerns science, migration, tourism and culture topics. Vietnam has undertaken some reforms in order to reach a socialist-oriented market economy status. At the same time, Vietnam and the European Union have reached a Trade Agreement in 2015, the Free Trade Agreement (FTA). Both agreements, FTA and PCA, have some positive impact regarding the justice system and fight against corruption. However, Vietnam should ratify the ILO Convention and implement gender equality and reforms in public administration. This is why I voted abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho deciso di votare favorevolmente, poiché l'accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con il Vietnam è coerente con l'obiettivo dell'UE di creare un quadro economico e politico stabile e coeso nelle relazioni tra l'UE e i paesi dell'ASEAN. Ritengo che l'APC rafforzerà la cooperazione commerciale in una vasta gamma di settori strategici, quali fiscalità, migrazione, sanità, ambiente, cambiamenti climatici, energia, istruzione e cultura, lavoro, occupazione e affari sociali, scienza e tecnologia, trasporti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport Lochbihler sur l'accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam. La Commission n'a pas à se substituer aux États membres en concluant des accords de partenariat et de coopération. Ce texte constitue une fois de plus une ingérence dans les affaires intérieures d'États souverains. En outre, le libre-échange n'est en rien un remède aux problèmes de la France et n'aidera pas nécessairement le Viêt Nam à se développer de manière équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport car le libre-échange n'est en rien un remède aux problèmes de la France et n'aidera pas nécessairement le Vietnam à se développer de manière équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Jsem pro spolupráci s Vietnamem, ovšem EU by neměla dávat do dohod výzvy, které zasahují do interní politiky dotčených států. Např. vyzývat Vietnam, aby zvážil otevření své jaderné elektrárny.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržala sam preporuku zastupnice Barbare Lochbihler koja daje suglasnost Okvirnom sporazumu o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Vijetnama potpisanog 27. lipnja 2012., jer Sporazum otvara vrata za bolje političke i gospodarske odnose država članica i Vijetnama i uključenost EU-a u jugoistočnu Aziju.

Sporazumom se definira partnerstvo po pitanju ekonomske i trgovinske suradnje s krajnjim ciljem potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini, ali i suradnje u području ljudskih prava, klimatskih promjena te borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση που περιέχει την πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, διότι δεν την θεωρώ πλήρη ή τεκμηριωμένη και παραπέμπω περαιτέρω στους λόγους που εξέθεσα αναλυτικά στην ομιλία μου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 προς την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this proposal, which stresses the importance of Comprehensive Partnership and Cooperation Agreements in EU-ASEAN relations and believes that EU-ASEAN cooperation could be strengthened in various areas such as financial sector development, transparency and the coordination of macro-economic policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – Dominique Martin a voté contre cette résolution. Comme pour les deux votes précédents, nous nous opposons par principe à cette manie de l'Union de négocier des accords dans le dos des États qui la composent. N'en déplaise à Bruxelles, le libre-échange n'est en rien un remède aux problèmes de la France, et n'aidera pas nécessairement le Vietnam à se dévelop