Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург Редактирана версия

7. Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Правна информация - Политика за поверителност