Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 18 januari 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

7. Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid