Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 18 януари 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Декларация на председателството
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Състав на комисиите: вж. протокола
 7.Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Предложение за акт на Съюза: вж. протокола
 9.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протоколи
 13.Ред на работа
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (разискване)
 16.Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (разискване)
 17.Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (разискване)
 18.Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС (разискване)
 19.Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (кратко представяне)
 20.Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (569 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2397 kb)
Правна информация - Политика за поверителност