Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 18. tammikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Ehdotus unionin säädökseksi: ks. pöytäkirja
 9.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 15.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä (keskustelu)
 16.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) (keskustelu)
 17.Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä (keskustelu)
 18.Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla (keskustelu)
 19.Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät (lyhyt esittely)
 20.Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (569 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2397 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö