Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 18 januari 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Samenstelling commissies: zie notulen
 7.Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement): zie notulen
 8.Voorstel voor een besluit van de Unie: zie notulen
 9.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 15.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (debat)
 16.Bezwaar op grond van artikel 106: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (debat)
 17.De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (debat)
 18.Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (debat)
 19.Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (korte presentatie)
 20.Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (569 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2397 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid