Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 18 ianuarie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 3.Declarația Președinției
 4.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 6.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 7.Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Propunere de act al Uniunii: consultaţi procesul-verbal
 9.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
 15.Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (dezbatere)
 16.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (dezbatere)
 17.Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE (dezbatere)
 18.Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare (dezbatere)
 19.Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene (prezentare succintă)
 20.Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (prezentare succintă)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (569 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2397 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate