Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 18 januari 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Utskottens sammansättning: se protokollet
 7.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Förslag till unionsrättsakt: se protokollet
 9.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (debatt)
 16.Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (debatt)
 17.Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (debatt)
 18.Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (debatt)
 19.Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (kortfattad redogörelse)
 20.Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (569 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2397 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy