Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург Редактирана версия

Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, въпреки усилията, които полагаме, неравенството между половете на пазара на труда продължава да съществува. То се отразява както на възнагражденията и пенсионните плащания, така и на възможността жените да заемат ръководни позиции.

Средство за подобряването на тази картина е насърчаването на предприемачеството сред жените и дори превръщането им в работодатели. За целта са необходими програми за подкрепа, консултиране и улесняване на достъпа до финансиране за жените, желаещи да стартират свой бизнес. Важно е и осигуряването на достатъчно и достъпни заведения за детски грижи и грижи за възрастни хора, с оглед особената роля на жените в семейството.

Не на последно място, необходимо е и улесняването на достъпа до образователни и обучителни курсове за създаването и управлението на дружества, които да вдъхнат допълнителна увереност на жените в Европа.

 
Правна информация - Политика за поверителност