Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

5.1. Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (omröstning)
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy