Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 януари 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Преглед на люксембургското председателство (разискване)
 4.Към Акт за цифровия единен пазар (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (гласуване)
  5.2.Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (гласуване)
  5.3.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (гласуване)
  5.4.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A8-0368/2015 - Werner Langen) (гласуване)
  5.5.Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (A8-0373/2015 - Julie Ward) (гласуване)
  5.6.Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (гласуване)
  5.7.Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (гласуване)
  5.8.Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (A8-0366/2015 - Marek Plura) (гласуване)
  5.9.Към Акт за цифровия единен пазар (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.Към Акт за цифровия единен пазар (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 декември 2015 г. (разискване)
 10.Положението в Полша (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Мирният процес в Колумбия (разискване)
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Състав на комисиите: вж. протокола
 15.Положението в Саудитска Арабия и Иран (разискване)
 16.Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (разискване)
 17.Газови уреди - Въжени линии - Лични предпазни средства (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3264 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (13170 kb)
Правна информация - Политика за поверителност