Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Luksemburgi eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)
 4.Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Parlamendiliikme Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (hääletus)
  5.2.Parlamendiliikme Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (hääletus)
  5.3.Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (hääletus)
  5.4.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0368/2015 - Werner Langen) (hääletus)
  5.5.Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (A8-0373/2015 - Julie Ward) (hääletus)
  5.6.ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (hääletus)
  5.7.Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (hääletus)
  5.8.Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks (A8-0366/2015 - Marek Plura) (hääletus)
  5.9.Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Parlamendiliikme Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlu (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Parlamendiliikme Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Euroopa Ülemkogu järeldused (17.-18. detsember 2015) (arutelu)
 10.Olukord Poolas (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 12.Colombia rahuprotsess (arutelu)
 13.Olukord Süürias (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 15.Olukord Saudi Araabias ja Iraanis (arutelu)
 16.Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses (arutelu)
 17.Küttegaasiseadmed - Köisteed - Isikukaitsevahendid (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3264 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (13170 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika