Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 19. tammikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Katsaus Luxemburgin puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 4.Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (äänestys)
  5.2.Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (äänestys)
  5.3.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (äänestys)
  5.4.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A8-0368/2015 - Werner Langen) (äänestys)
  5.5.Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä (A8-0373/2015 - Julie Ward) (äänestys)
  5.6.Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (äänestys)
  5.7.Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (äänestys)
  5.8.Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (A8-0366/2015 - Marek Plura) (äänestys)
  5.9.Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyynt (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta 2015 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 10.Puolan tilanne (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Kolumbian rauhanprosessi (keskustelu)
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 15.Saudi-Arabian ja Iranin tilanne (keskustelu)
 16.Syyttömyysolettama ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskeva oikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä (keskustelu)
 17.Kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet - Köysiratalaitteistot - Henkilönsuojaimet (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3264 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (13170 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö