Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 19 januari 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Balans van het Luxemburgse voorzitterschap (debat)
 4.Naar een akte voor een digitale interne markt (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (stemming)
  5.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (stemming)
  5.3.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (stemming)
  5.4.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (A8-0368/2015 - Werner Langen) (stemming)
  5.5.De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (A8-0373/2015 - Julie Ward) (stemming)
  5.6.Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (stemming)
  5.7.Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (stemming)
  5.8.Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (A8-0366/2015 - Marek Plura) (stemming)
  5.9.Naar een akte voor een digitale interne markt (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.Naar een akte voor een digitale interne markt (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (debat)
 10.Situatie in Polen (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 12.Vredesproces in Colombia (debat)
 13.Situatie in Syrië (debat)
 14.Samenstelling commissies: zie notulen
 15.Situatie in Saudi-Arabië en in Iran (debat)
 16.Het vermoeden van onschuld en het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (debat)
 17.Gastoestellen - Kabelbaaninstallaties - Persoonlijke beschermingsmiddelen (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3264 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (13170 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid