Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Podsumowanie prezydencji luksemburskiej (debata)
 4.W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  5.3.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  5.4.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A8-0368/2015 - Werner Langen) (głosowanie)
  5.5.Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (A8-0373/2015 - Julie Ward) (głosowanie)
  5.6.Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (głosowanie)
  5.7.Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (głosowanie)
  5.8.Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (A8-0366/2015 - Marek Plura) (głosowanie)
  5.9.W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (debata)
 10.Sytuacja w Polsce (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Proces pokojowy w Kolumbii (debata)
 13.Sytuacja w Syrii (debata)
 14.Skład komisji: Patrz protokól
 15.Sytuacja w Arabii Saudyjskiej i w Iranie (debata)
 16.Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (debata)
 17.Urządzenia spalające paliwa gazowe - Urządzenia kolei linowych - Środki ochrony indywidualnej (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3264 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (13170 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności