Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 19. januára 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Hodnotenie činnosti luxemburského predsedníctva (rozprava)
 4.Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  5.2.Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  5.3.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  5.4.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A8-0368/2015 - Werner Langen) (hlasovanie)
  5.5.Úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (A8-0373/2015 - Julie Ward) (hlasovanie)
  5.6.Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (hlasovanie)
  5.7.Vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (hlasovanie)
  5.8.Politiky zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (A8-0366/2015 - Marek Plura) (hlasovanie)
  5.9.Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Politiky zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a 18. decembra (rozprava)
 10.Situácia v Poľsku (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Mierový proces v Kolumbii (rozprava)
 13.Situácia v Sýrii (rozprava)
 14.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 15.Situácia v Saudskej Arábii a v Iráne (rozprava)
 16.Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (rozprava)
 17.Spotrebiče spaľujúce plynné palivá - Lanovkové zariadenia - Osobné ochranné prostriedky (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3264 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (13170 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia