Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 19 januari 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Sammanfattning av Luxemburgs rådsordförandeskap (debatt)
 4.Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0004/2016 - Heidi Hautala) (omröstning)
  5.2.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0005/2016 - Heidi Hautala) (omröstning)
  5.3.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (A8-0367/2015 - Gabriel Mato) (omröstning)
  5.4.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0368/2015 - Werner Langen) (omröstning)
  5.5.Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (A8-0373/2015 - Julie Ward) (omröstning)
  5.6.Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (A8-0360/2015 - Burkhard Balz) (omröstning)
  5.7.Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (A8-0369/2015 - Barbara Matera) (omröstning)
  5.8.Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (A8-0366/2015 - Marek Plura) (omröstning)
  5.9.Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunite (A8-0004/2016 - Heidi Hautala)
  6.2.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (A8-0005/2016 - Heidi Hautala)
  6.3.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  6.4.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0368/2015 - Werner Langen)
  6.5.Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (A8-0373/2015 - Julie Ward)
  6.6.Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (A8-0360/2015 - Burkhard Balz)
  6.7.Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (A8-0369/2015 - Barbara Matera)
  6.8.Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (A8-0366/2015 - Marek Plura)
  6.9.Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Slutsatser från Europeiska rådets möte (17-18 december) (debatt)
 10.Situationen i Polen (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Fredsprocessen i Colombia (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.Utskottens sammansättning: se protokollet
 15.Situationen i Saudiarabien och Iran (debatt)
 16.Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden (debatt)
 17.Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen - Linbaneanläggningar - Personlig skyddsutrustning (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (3264 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (13170 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy