Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 20 януари 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Ред на работа
 3.Програма на дейността на нидерландското председателство (разискване)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Ред на работа
 7.Време за гласуване
  7.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (гласуване)
  7.2.Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (гласуване)
  7.3.Лични предпазни средства (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (гласуване)
  7.4.Газови уреди (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (гласуване)
  7.5.Въжени линии (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (гласуване)
  7.6.Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции (B8-0044/2016) (гласуване)
  7.7.Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (B8-0067/2016) (гласуване)
  7.8.Мирният процес в Колумбия (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Лични предпазни средства (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Газови уреди (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Въжени линии (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции (B8-0044/2016)
  8.7.Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (B8-0067/2016)
  8.8.Мирният процес в Колумбия (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.COP 21 (разискване)
 12.Хуманитарната ситуация в Йемен (разискване)
 13.Положението в югоизточната част на Турция (разискване)
 14.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)
 15.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово (разискване)
 16.Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (разискване)
 17.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (разискване)
 18.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (разискване)
 19.Внасяне на документи: вж. протоколи
 20.Трансфер на бюджетни средства
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2298 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (7626 kb)
Правна информация - Политика за поверителност