Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διάταξη των εργασιών
 3.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ολλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διάταξη των εργασιών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  7.2.Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (ψηφοφορία)
  7.3.Μέσα ατομικής προστασίας (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (ψηφοφορία)
  7.4.Συσκευές αερίου (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (ψηφοφορία)
  7.5.Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)
  7.6.Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B8-0044/2016) (ψηφοφορία)
  7.7.Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές (B8-0067/2016) (ψηφοφορία)
  7.8.Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Μέσα ατομικής προστασίας (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Συσκευές αερίου (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B8-0044/2016)
  8.7.Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές (B8-0067/2016)
  8.8.Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.COP 21 (συζήτηση)
 12.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Τουρκία (συζήτηση)
 14.Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (συζήτηση)
 15.Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 16.Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (συζήτηση)
 17.Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 18.Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016 (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2298 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7626 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου