Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 20 januari 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Arbetsplan
 3.Det nederländska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Arbetsplan
 7.Omröstning
  7.1.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (omröstning)
  7.2.Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (omröstning)
  7.3.Personlig skyddsutrustning (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (omröstning)
  7.4.Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (omröstning)
  7.5.Linbaneanläggningar (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (omröstning)
  7.6.Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (B8-0044/2016) (omröstning)
  7.7.Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (B8-0067/2016) (omröstning)
  7.8.Fredsprocessen i Colombia (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Personlig skyddsutrustning (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Linbaneanläggningar (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (B8-0044/2016)
  8.7.Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (B8-0067/2016)
  8.8.Fredsprocessen i Colombia (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.COP 21 (debatt)
 12.Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
 13.Situationen i sydöstra Turkiet (debatt)
 14.Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (debatt)
 15.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo (debatt)
 16.IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (debatt)
 17.Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (debatt)
 18.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (debatt)
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Anslagsöverföringar: se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2298 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7626 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy