Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2218(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0361/2015

Indgivne tekster :

A8-0361/2015

Forhandlinger :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Afstemninger :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0021

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg Revideret udgave

6. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, au nom de la commission des pétitions, sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014 (2014/2218(INI)) (A8-0361/2015).

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, sprawozdawczyni. Pani Przewodnicząca! Będziemy głosować dzisiaj nad ostatecznym kształtem sprawozdania dotyczącego działalności Komisji Petycji w 2014 roku. W prace Komisji Petycji jestem zaangażowana od 2004 roku, zatem przez ponad dekadę śledzę jej działania i obserwuję, w jaki sposób pośrednio lub bezpośrednio rezultaty pracy tej komisji wpływają na legislację unijną. Na poziomie prawnym skargi obywateli wpływające do Komisji Petycji są sprawdzianem implementacji prawa wspólnotowego w państwach członkowskich. Ilość petycji jest wciąż wysoka, co świadczy o tym, że ciągle mamy do czynienia z brakiem należytego przestrzegania prawa lub ze złym jego wdrożeniem. Liczba petycja z drugiej strony świadczy też o rosnącej świadomości obywateli Unii Europejskiej i o tym, że wiedzą, iż mogą skutecznie dochodzić swoich praw w Parlamencie Europejskim.

W roku 2013 po wcześniejszym rokrocznym stałym wzroście liczby petycji odnotowaliśmy szczytowy poziom otrzymanych skarg. W objętym sprawozdaniem 2014 roku nastąpił nieznaczny ich spadek. Z danych statystycznych wynika, że w omawianym okresie do Parlamentu Europejskiego wpłynęło 2714 petycji, czyli o 6% mniej niż w 2013. Ponadto w 2014 roku zamknięto 1877 petycji, co stanowi niemal 10-proc. wzrost w porównaniu z danymi z 2013 roku.

Ciągle jednak czas rozpatrywania petycji nie jest zadowalający. Musimy dążyć do tego, by każda z wnoszonych petycji miała szansę być poddana jak najszybszemu rozpoznaniu, a jednocześnie by jej rozpatrzenie rozwiązywało dany problem w sposób efektywny i skuteczny.

Mam nadzieję, iż wraz z zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych nasze kontakty z obywatelami będą sprawniejsze, a problemy szybciej rozwiązywane. Nowy portal internetowy uruchomiony w listopadzie 2014 roku już usprawnił wcześniejszy system bazujący na witrynie internetowej. Obywatele składają za pośrednictwem nowego portalu petycje drogą elektroniczną, dysponują wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat uprawnień Parlamentu, mogą się zarejestrować, złożyć petycję, pobrać dokumenty towarzyszące, uzyskać informacje na temat etapu rozpatrywania ich petycji, oraz otrzymywać powiadomienia w postaci automatycznie generowanych wiadomości email na temat zmian statusu petycji. Składający skargi coraz częściej wykorzystują drogę internetową. 80% petycji otrzymanych w 2014 roku zostało wysłanych emailem. W 2013 roku odsetek ten był o 5% niższy.

Na koniec mojego wystąpienia chciałabym podziękować wszystkim posłom zaangażowanym w pracę nad sprawozdaniem. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się stworzyć sprawozdanie pełniejsze, lepiej oddające specyfikę działalności Komisji Petycji, a teraz z chęcią wysłucham Państwa opinii.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Madam President, the Commission generally welcomes Ms Geringer de Oedenberg’s report, which recognises the Commission’s role in assisting the Committee on Petitions with cases raised by petitioners. In 2014, of the 790 admissible and followed—up petitions, 688 were forwarded to the Commission.

The Commission shares the report’s opinion that there is a good working relationship between the Committee on Petitions and the Commission. It welcomes the more careful screening that has been put in place by the committee on which institution or body is the best place to respond to a given petition. The Commission does not, however, agree with the report’s observations that the Commission imposed restrictions on procedural grounds to inhibit inquiries into the substance of petitions or suggested closing files without waiting for the outcome of the examination of the issues they raise.

Indeed, the Commission would like to assure the honourable Members that it responds to all the requests of the Committee on Petitions which fall within its competence and endeavours to assist the committee as best it can. No procedural restrictions have ever been imposed concerning the handling of petitions. However, there may well be cases where the Commission cannot provide any detailed response to the committee as it has no competence in the matter. In such cases, the Commission informs the committee of the matter accordingly. Any decision to close a petition rests with the committee itself.

The report calls on the Commission to be represented in committee debates by an official with the highest possible rank. On this point, the Commission would like to reassure the committee that it always sends its most competent officials for the issues concerned to the PETI meetings, and has indeed not received any indications to date from PETI members or from the PETI secretariat that it was represented at an inappropriate level.

Regarding the report’s call for the transposition of EU law, the Commission would like to recall that it actively remedies instances of incorrect transposition of EU law through the EU Pilot and infringement procedures. As part of the Better Regulation Agenda, the Commission has reinforced its preventive action to support Member States in the implementation process of Union legislation.

Turning to the issue of making information on the developments in infringement proceedings directly linked to petitions available to the committee, I would like to clarify that such information is already available. The Commission reports on its work in the annual report on monitoring the application of EU law, where it explains how it exercises its powers as guardian of the Treaties, including a follow-up to petitions received from Parliament.

The Commission also shares infringement-related information with Parliament, in line with the current framework agreement, and discloses information on infringement procedures in the form of press releases, in particular at the stages of reasoned opinion and referral to the court. In addition, the decisions on infringement proceedings can be consulted on the Commission’s searchable database available on europarl.eu. Moreover, the Commission is currently examining ways to improve the traceability of files on which petitions from Parliament are sent to the Commission. Turning to the Commission’s interpretation of Article 51 of the Charter of Fundamental Rights, it would like to recall that it is in line with the standing jurisprudence of the Court of Justice.

Regarding the report’s remarks on the European Citizens’ Initiative, the Commission remains fully committed to assisting the European Citizens’ Initiative’s work, so that it reaches its full potential. The Commission has already implemented – and will continue to implement – important measures to improve the functioning of the instrument under the current framework, in close cooperation with Parliament, the Member States and other EU bodies and stakeholders. The Commission provided Parliament with more detailed information in relation to these aspects in the plenary debate of 26 October 2015.

The Commission is considering further new actions to be implemented in several of the key areas highlighted in the Parliament Resolution on the European Citizens’ Initiative. However, as only three years have passed since the regulation’s effective entry into application, it is still too early to launch a legislative revision. The Commission will, however, continue to work in 2016 to further assess the possible need for such a revision at a later stage.

Turning to the calls on the Commission to implement the Ombudsman’s recommendations and to take into account the PETI Committee opinion on the TTIP negotiations, the Commission is committed to maximising transparency wherever this can be done without undermining their core elements of confidentiality, considered essential for the negotiations. Many of the Ombudsman’s recommendations have already been implemented or are in the process of being implemented. The Commission examined the citizens’ initiative on TTIP in the context of Article 11 of the Treaty of European Union, but it did not register it because the conditions laid down in Regulation No 211 of 2011 were not met.

The Commission welcomes the report’s observations on the importance of the European Year of Citizens and it will continue to provide information and sustained participation in European democracy in the future, including by means of citizens’ dialogue in the Member States. To this end, the Commission consistently deploys the Europe for Citizens’ programme, in the application of which projects strengthening and facilitating the participation and involvement of European citizens in the European decision-making process are being funded.

Finally the Commission thanks the committee for its support for SOLVIT. The Commission agrees that SOLVIT should be further developed, and is currently working together with the Member States to develop SOLVIT to its full potential.

In conclusion, I would like to reassure Parliament of the Commission’s continued and strong commitment to cooperating closely with it on petitions, which are a cornerstone of EU citizenship and a fundamental right under the Treaty.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker, im Namen der PPE-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Jahresbericht des Petitionsausschusses zeigt sehr Erfreuliches über die erfolgreiche Arbeit der Abgeordneten im Ausschuss. Lassen Sie mich zum vorliegenden Bericht ein paar Fragen stellen.

Soll die mit dem Generalsekretariat des Europäischen Parlaments verbundene sogenannte Welle-Reform für Tausende Petitionen im Interesse der Bürger ein rasches Antworten garantieren und ein transparentes Bearbeiten? Soll die höhere Effizienz der Ausschussarbeit durch die Funktion interner Ausschussberichterstatter sichergestellt werden? Soll die Bedeutung und wesentliche Rolle des Europäischen Gerichtshofs explizit betont werden? Soll die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge und der korrekten Verwaltung der EU-Institutionen herausgestellt werden? Und soll verhindert werden, dass die fact finding missions für politische Propaganda insbesondere vor Wahlen missbraucht werden können? Ich denke, Sie werden spontan eher Ja dazu sagen.

Es ist daher für mich vollkommen unverständlich, dass die Berichterstatterin nicht Kooperation gezeigt hat, nicht einmal das Gespräch mit mir als Schattenberichterstatter der EVP gesucht hat. Ich danke der Berichterstatterin ausdrücklich dafür, dass sie nicht verhindert hat, dass die Koordinatoren der Fraktionen zuletzt sehr erfreuliche weitere Fortschritte machen konnten, damit wir heute eine sinnvolle Abstimmung erleben.

Ich glaube, wir müssen die Interessen der Bürger sicherstellen; das ist unsere Aufgabe. Ich appelliere an alle im Plenum, durch ein Ja zu den heute zur Abstimmung stehenden Änderungsanträgen, insbesondere jener, die ich vorhin ausgeführt habe, diesem Auftrag der Menschen gerecht zu werden. Die Berichterstatterin hat darüber hinaus im vergangenen Jahr mit der Mehrheit dem damaligen Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 

  Soledad Cabezón Ruiz, en nombre del Grupo S&D. Señora Presidenta, Señorías, la mayor expresión de la democracia, lo que da sentido a la política, no es ni más menos que la participación de la ciudadanía en ella. Y, por ello, la Comisión de Peticiones debe ser una herramienta básica para garantizar dicha participación o dicho derecho.

Como se ha dicho aquí, son numerosas las peticiones que se han recibido a lo largo del año 2014 en la comisión, ya sea anunciando la conculcación de derechos fundamentales, la mala transposición de directivas o las importantes preocupaciones de la ciudadanía en los diferentes Estados miembros. Es una obligación, por nuestra parte, dar una respuesta adecuada. Por supuesto, también en tiempo y en forma.

Y por ello apelo hoy, aquí, a la implicación de todo el Parlamento Europeo, por supuesto de la Comisión, aquí presente, y de los Estados miembros para dar una señal inequívoca de que las instituciones europeas están al servicio de la ciudadanía europea. Y por eso le pediría una vez más a la Comisión que tenga a bien elaborar una comunicación que establezca claramente las obligaciones de cada una de estas partes, para dar una respuesta adecuada a los peticionarios.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR. Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί το θεσμικό όργανο στο οποίο οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να προσφύγουν για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Η Επιτροπή Αναφορών έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα εξουσίας της Ένωσης και των κρατών μελών της και τους ίδιους τους πολίτες.

Μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών είναι αυτή του Οκτωβρίου 2015, η οποία έκανε αποδεκτή την εισήγησή μου να κριθεί παραδεκτή η αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για το ζήτημα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Έτσι καλείται πλέον για πρώτη φορά η Γερμανία να τοποθετηθεί δημόσια, σε ένα ευρωπαϊκό ημι-δικαιοδοτικό όργανο όπως είναι η Επιτροπή Αναφορών, για τα ζητήματα των πολεμικών επανορθώσεων, του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, των αποζημιώσεων των συγγενών των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και αυτών που δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. Señora Presidenta, señor Comisario, me gustaría empezar mi intervención destacando el especial valor y significado que tiene la Comisión de Peticiones para la democracia participativa y para este Parlamento. Es la auténtica ventanilla abierta a los ciudadanos. Que más de 500 millones de europeos, como los que nos acompañan hoy aquí, puedan trasladar directamente a la Cámara sus demandas y marcar la agenda política, tiene un valor único. Las cifras revelan que las principales preocupaciones y denuncias tienen que ver con la justicia, el medio ambiente, el mercado interior y los derechos fundamentales. Como legisladores, tenemos que tomar buena nota de ello.

Resulta llamativo y debe preocuparnos que países como el mío, España, estén siempre a la cabeza en cuanto a número de peticiones —especialmente de infracciones—, compartiendo podio con Grecia e Italia. Me gustaría pedir a sus Gobiernos que estos países se apliquen.

Quiero subrayar la necesidad de una mayor coordinación y cooperación entre la Comisión y otras instituciones y organismos de la Unión Europea, así como con los Parlamentos nacionales y con las propias comisiones de este Parlamento.

El reto principal es estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos y ser instrumentos eficaces para hacer valer y defender sus derechos. Para mí tiene especial significado el apartado 21, donde lamentamos que la Carta de los Derechos Fundamentales no haya sido adoptada aún por todos los Estados miembros y que su aplicación resulte confusa.

Quiero destacar, por último, que la interpretación estricta del artículo 51 de la Carta, en virtud del cual la Comisión Europea se declara repetidas veces incapaz de actuar en el ámbito de los derechos fundamentales, es un desafío y un empeño conjunto que debemos y vamos a abordar de inmediato en esta comisión para adoptar un nuevo enfoque.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señora Presidenta, que la Unión Europea se construyó de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas y pensando solo en los intereses del capital financiero es una realidad. Que este Parlamento está muy lejos del pueblo y que las instituciones europeas son poco democráticas y no responden a las necesidades reales de los europeos y europeas es evidente cuando observamos que las políticas que se imponen son claramente en favor de las élites económicas. De hecho, el único contacto real de esta institución con la ciudadanía es la Comisión de Peticiones y es a través de las peticiones que se presentan donde mejor observamos la distancia que existe entre el Parlamento Europeo y la realidad.

Están ustedes a años luz de la gente a la que quieren representar. Llegan decenas de peticiones rechazando la ATCI y, fundamentalmente, el ISDS, esos tribunales de arbitraje que permiten a las multinacionales pasar por encima de leyes, gobiernos y parlamentos estatales. Pero aquí, en el Parlamento Europeo, la mayoría hace oídos sordos y vota en favor de continuar las negociaciones de este Tratado, hecho a la medida de las grandes corporaciones. Decenas son también las peticiones que llegan exigiendo el fin de una política migratoria que choca frontalmente con la Carta de los Derechos Fundamentales. Pero en este Parlamento siguen apostando por los CIE, por la represión, por la violencia en las fronteras y por las deportaciones. Queda claro que este Parlamento tiene las puertas cerradas a las necesidades reales de los europeos y sus aliados. Los únicos aliados son los lobbies, que representan ...

(La Presidenta retira la palabra a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, I would like to thank the rapporteur and my colleagues for the great work done on this report, with shadow meetings where all the Groups had the possibility to have their voices heard.

In times where many are calling the European project into question, the work of the Petitions Committee is more important than ever. The treatment that petitioners receive may shape their attitude towards the European Union for ever. Responsiveness to citizens is important, but not at the expense of the quality of our work. We need to finally address the ever-larger backlog of petitions by increasing the resources available to the committee. We must design the petition process with the petitioner in mind. That means simple, clear and transparent rules on admissibility of petitions. We have made some progress towards usability by introducing the petitions portal, but it still has fundamental flaws that need to be fixed for this portal to really provide an added value to people.

The most important task is to strengthen the quality of our follow-up. We need greater involvement of the other committees in the House in petitions that fall into their area of expertise. We need the Commission to step up its game and to take the inquiries more seriously. As the guardian of the Treaty, it is not the Commission’s role to repeat whatever Member State authorities say. After all, the right to petition is a fundamental right and it must be treated as such.

Unfortunately, the lack of commitment from the Commission is also apparent in its treatment of European Citizens’ Initiatives. The best way to frustrate people and to put them off civic engagement is introducing new participation instruments with huge entry barriers and then ignoring even those initiatives that have passed the hurdles. This treatment of ECIs has been repeatedly criticised by the European Ombudsman, whom I would like to thank on this occasion for her outstanding work in making the European Union more accountable and working with the Petitions Committee. It is this spirit – of service to the citizens – that must guide the Petitions Committee, Parliament and all the EU institutions in their work.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei partire da un altro dato, il dato delle petizioni irricevibili: rappresentano il 39% delle petizioni che riceviamo ed evidentemente questo dato sottolinea come ci sia una scarsa comprensione, una confusione su quelli che sono i campi di attività dell'Unione europea e quindi una completa e piena consapevolezza di quello che è il diritto alla petizione che tutti i cittadini europei dovrebbero aver ben presente e poter appunto utilizzare.

Chiaramente l'obiettivo è quello di poter risolvere le problematiche che vengono sottolineate e vengono espresse dai territori e quindi noi, dal punto di vista appunto delle istituzioni comunitarie, dovremmo essere in grado di poter dare delle risposte efficaci. Anch'io sottolineo come il portale purtroppo ad oggi ancora non funzioni e come l'altro strumento importante che è stato introdotto, l'ICE, l'inizitiva dei cittadini europei, è purtroppo stato solamente un grande inganno per i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goddyn, au nom du groupe ENF. Madame la Présidente, l'activité de la commission des pétitions s'est ralentie en 2014, avec 2 714 pétitions reçues, soit une baisse de 6 % par rapport à 2013. Malgré cela, le rapport Oedenberg propose de conférer des moyens supplémentaires à la commission des pétitions. Plus de moyens, mais pour quoi faire?

En 2014, 1 070 pétitions reçues ont été déclarées irrecevables, 760 recevables et 817 closes. Beaucoup de pétitions sont irrecevables, car le champ des compétences de l'Union européenne est assez mal connu des citoyens. De même, les critères de traitement des pétitions ne sont pas toujours juridiques ou techniques, mais sont aussi politiques; cela peut aussi décourager les citoyens.

Mais le principal sujet de fond abordé dans le rapport, c'est la démocratie participative, avec les initiatives citoyennes européennes. Force est de constater que sur ce sujet, c'est un échec. D'une part, parce que ces initiatives ne permettent pas d'abroger des textes législatifs ou d'arrêter les travaux préparatoires, mais, d'autre part, parce que ces initiatives sont foulées aux pieds par la Commission européenne lorsqu'elles ne vont pas dans son sens. On l'a d'ailleurs vu avec le rejet de l'initiative citoyenne européenne contre le traité transatlantique: malgré plus de 3 millions de signatures récoltées, la Commission européenne a refusé de l'enregistrer. Pour se justifier, elle a prétendu que la négociation du traité ne relevait pas de sa seule responsabilité, mais aussi de celle du Conseil européen. Pourtant, un précédent existe: en 2013, l'initiative "Swiss-out" sur l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne avait été enregistrée par la Commission. On voit bien que les arguments techniques de la Commission dissimulent des partis pris politiques. De même, lorsque la Commission enregistre des initiatives, rien ne se passe. Nous l'avons vu avec la vivisection et le droit à l'eau. Alors, faute de résultats, les Européens se découragent et se détournent de plus en plus des initiatives citoyennes, comme ils se détournent des pétitions. Le rapport Oedenberg semble le déplorer mais il ne s'attaque pas vraiment à la cause du problème.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A Petíciós Bizottság munkájáról szóló jelentés köszönőviszonyban sincs az én személyes tapasztalataimmal és az Európai Bizottság itt jelenlévő képviselőjéhez fordulok. Őhozzá vagy őtőle kérek magyarázatot, nem látom, hogy rajta lenne a fülhallgató, de bizonyára jól beszéli a mi nyelvünket, a magyart. Tehát nyilván követi azt, amit mondok, hiszen azért van itt. Felmutatok Önnek és oda is fogok adni a felszólalásom után egy fél A4-es oldalnyi dokumentumot. Ez egy döntés, amit mostanában hozott a Petíciós Bizottság, közel egy év elteltével, a magyar devizahitel-áldozatok ügyében. Tehát közel 1 millió magyar és egyébként több millió európai embert érintő ügyben, akik csaló bankok és bankárok magatartásának következtében ugye devizában, svájci frankban és más devizákban adósodtak el.

Beadtak egy jogászok által írt, 15 oldalas, nagyon részletes petíciót, amire kapták ezt a fél oldalas választ. Kérdezem Önt, biztos úr – ezek szerint közös nyelvünkön, magyarul – hogy az o) ponttal, miszerint minden petíciót gondosan, komolyan, hatékonyan, gyorsan, átláthatóan és egyedi módon meg kell vizsgálni, hogyan egyeztethető össze az, hogy egy év elteltével egy féloldalas, primitív választ adott ebben a fontos kérdésben a Petíciós Bizottság?

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Frau Präsidentin! Insgesamt hat der Petitionsausschuss eine erfolgreiche Bilanz vorgelegt. Aber es gibt natürlich noch Reserven. Drei möchte ich betonen – in Ergänzung zu den Dingen, die Kollege Becker schon erwähnt hat.

Erstens: Es ist wichtig, dass wir deutlicher und schneller zwischen zulässigen und unzulässigen Petitionen und Petitionen unterscheiden, wo wir nicht zuständig sind. Denn das spart ganz einfach Zeit, uns mit den Petitionen intensiver zu beschäftigen, für die wir ganz einfach auch zuständig sind.

Zweitens: Wir sollten konsequenter auf die Einhaltung des Zeitregimes achten, damit ist die sogenannte Welle-Reform beziehungsweise der life circle der Petitionen gemeint. Das heißt für mich: Neun Monate nach Einreichung der Petition muss die Petition dem Ausschuss für eine erste Beratung beziehungsweise eine erste Beschlussfassung vorgelegt werden.

Drittens: Es gibt Petitionen, bei denen die Mitglieder des Ausschusses der Auffassung sind, dass bestehende Gesetze novelliert werden oder verbessert werden müssen. Hier gilt es, die Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen deutlicher zu verbessern. Das gilt im Übrigen auch für die Zusammenarbeit mit den Petitionsausschüssen der nationalen Parlamente, weil ich denke, hier haben wir noch die größten Reserven.

Ich will auch nicht vergessen, noch ein Dankeschön an die Mitarbeiter des Petitionsausschusssekretariats loszuwerden, die es mit uns als Mitgliedern des Petitionsausschusses nicht immer einfach haben. Aber wir streiten und kämpfen ja immer für die Sache oder in der Sache.

Ich denke, der Petitionsausschuss ist für mich gelebte Demokratie in der Europäischen Union. Bürgerinnen und Bürger können sich direkt an die Europäische Union wenden, das heißt, der Petitionsausschuss ist für mich der Seismograf. Wir, die Mitglieder des Petitionsausschusses, spüren direkt, wir wissen genau, was in Europa los ist.

Deshalb mein Tipp an die Kommissare und an die Mitglieder des Europäischen Parlaments: Wenn Sie Volkes Stimme hören wollen – ungeschminkt und direkt –, dann kommen Sie öfter in den Petitionsausschuss. Wenn Sie keine Zeit dazu haben, dann lesen Sie unsere Protokolle.

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). Mr President, it is a wonderful thing that our constituents have the right to petition this House for non-judicial support in cases in which they feel that they have been wronged or powerful interests need checking. In my first year as a Member of the Committee on Petitions, the voice of people from across Europe has clearly been heard, raising concrete concerns about the TTIP negotiations, violations of EU workers’ rights and historic miscarriages of justice such as the petition brought by the 1984 Cammell Laird strikers.

I have been struck that many of the petitioners who come to our committee are desperate, as all other avenues have been blocked or cut off. In hearing, debating and advocating on behalf of our constituents, the committee has an essential role to play in European democracy. That is why we should promote the role of petitions in the work of the European Parliament. We should demonstrate as MEPs in this House that we are here by the people and for the people.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). Madam President, I would like to thank the rapporteur and all the colleagues for the good work and for the compromise spirit shown this week and in this report.

The Petitions Committee, of which I am chair, is a bridge between the EU’s citizens and its institutions. The committee should be the door for the citizens of Europe to bring their concerns and their ideas to the attention of their elected representatives. It is important today to underline that this report focuses on the work in the committee in 2014 – a special year since it was an election year to the European Parliament, reflected in the work of the committee. It is a pleasure to call attention to the fact that we, together with the secretariat and the Head of Unit of the Petitions Committee, have managed to increase the efficiency of the work in the committee since 2014. Our internal modernisation of working methods, which we started late in 2014, bears fruit today. I find it positive that we managed to persuade the Commission to appoint its First Vice-President as our Commissioner and I look forward to working with all of you to ensure even better service for petitioners and all the citizens of the EU.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). Fru formand! Tak for en god betænkning. Jeg vil ikke gentage alle de ting, der allerede er blevet sagt. Jeg har for kort tid. Jeg vil blot understrege, at jeg synes, vi har fået et bedre samarbejde, især med fagudvalgene. Det kan dog stadigvæk blive forbedret. Jeg vil også takke for samarbejdet med ombudsmanden. Dernæst vil jeg godt pege på to ting, hvor der stadig er rum for forbedring: Vi har for det første simpelthen for få ressourcer til at kunne leve op til vores opgave som det borgernære udvalg. Det bør forbedres. For det andet har vi heller ikke gode nok "fact finding missions". Det er et af de bedste steder at møde borgerne, og det instrument skal vi styrke og forbedre.

Og lad mig så lige komme med en lille klagesang: I de nordiske lande, Danmark, Finland og Sverige, har vi ingen andragender. Det skyldes, at de ikke aner, at udvalget eksisterer, og de forstår ikke, hvad det hedder. Jeg plejer i forbindelse med mine kampagner hjemme at sige, at det arbejde, jeg gør hjemad til, er "striptease in the dark"! Kunne vi ikke få det forbedret, så vi også fik nordiske borgere til at deltage i dette arbejde? Vi har aktive nordiske medlemmer i udvalget.

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker (EFDD). Madam President, it is interesting to see opposition to TTIP, the Transatlantic Trade and Investment Partnership, in this document and it is also encouraging. Thousands of my constituents wrote to me expressing serious concern that TTIP will open up our NHS to private competition and creeping privatisation, but also concern about the inter-state dispute settlement which will allow private companies to sue national governments for changes in policy that result in loss of profits. This is simply outrageous and I hope that the committee and the Members of this House see sense and that this deal is dropped.

But there is also a fail-safe for my constituents who do not want TTIP. We have our referendum coming up, so anyone watching this will know that if you want to dump TTIP, dump the EU when we have our referendum.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa (PPE). Madam President, I would like to stress the significance of the annual report on the activities of our committee. It does not only give the full view of what has been done in 2014, but it also represents a possible change for the future in the way we handle the petitions in our committee. The proper treatment of EU citizens who exercise their right to petition is very important: it influences trust in the Petitions Committee, and it also gives a certain credibility to EU institutions. I support the idea that petitions are the major instrument for our citizens to be more effectively involved in the democratic process of the EU and at EU level.

In this regard, I believe that the EPP plenary amendments are crucial to this report, because they clearly indicate the obligation to comply with the administrative procedure. This is very important, because we tend to fail to realise that the administrative procedure is very important in our work. These rules are guiding principles in the whole lifecycle of the petition, and this makes the whole mechanism more focused on real results. Whatever we do, we have to make sure that we don’t give false hopes to the petitioners. We have to handle the petitions in a more transparent way, we have to make sure that citizens are properly addressed and that their issues are properly addressed in our committee, and we have to reduce the likelihood of politicisation of our agenda.

There is still a lot to be done in in our committee, but I am certain that we can win this battle to find a proper definition of the admissibility of petitions. We have to find a good way to explain to petitioners why their petition is inadmissible, and also why their petition needs to be closed at times.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la commissione per le petizioni svolge il ruolo fondamentale di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee. È il front-office del Parlamento, è la commissione PETI che contribuisce appunto a fare del Parlamento un'istituzione davvero democratica. Sappiamo bene quanto l'Unione europea sia percepita come fredda e distante e come troppo spesso i cittadini abbiano l'impressione di avere voce solo durante le elezioni, ma la sua attività non serve solo ai cittadini, è fondamentale anche per noi.

È guardando ai temi spesso sollevati dalle petizioni che capiamo dove e in cosa l'Unione europea deve cambiare. Le loro richieste, le petizioni, devono diventare le nostre priorità. Ma per lo stesso motivo è inammissibile che queste vengano esaminate con ritardo notevole, a volte anche a un anno dal loro invio. Si trovi un modo per risolvere un problema che rischia di vanificare il loro stesso significato e che certo non è dipendente dalla volontà di funzionari e di membri della commissione, che lavorano incessantemente.

 
  
MPphoto
 

  Julia Pitera (PPE). Pani Przewodnicząca! Komisja Petycji realizuje zagwarantowane w traktatach prawa obywateli Unii Europejskiej do zwracania się do Parlamentu Europejskiego w ich trudnych, codziennych sprawach, pod warunkiem że wchodzą one w zakres działalności Unii Europejskiej. Dzięki efektom pracy Komisji Petycji można usuwać problemy w procesie implementacji prawa unijnego. Te zadania i cele sprawiają, że cały czas trwa proces doskonalenia funkcjonowania Komisji Petycji. Członkowie komisji z grupy EPL aktywnie uczestniczą w tym procesie.

W jednej z nieuwzględnionych przez sprawozdawcę poprawek zaproponowanych przez naszą grupę jest motywowanie państw członkowskich do ustawowego uregulowania obowiązku powołania komisji petycji w parlamentach narodowych. Zagadnienie to było tematem dyskusji w 2015 roku z udziałem członków Komisji Petycji. Nie wszystkie parlamenty państw członkowskich mają bowiem takie komisje w swoich strukturach, a takie rozwiązanie znacząco wpłynęłoby na skuteczność współpracy Komisji Petycji z parlamentami narodowymi. Pozwoliłoby to na przekazywanie parlamentom narodowym spraw nie wchodzących w zakres działalności Unii.

Inna również nieuwzględniona poprawka dotyczy opieki nad dziećmi. Opiekę nad dziećmi sprawują przecież nie tylko rodzice będący w formalnym związku małżeńskim, lecz również pary żyjące w wolnych związkach. Nieuwzględnienie tego może rodzić poważne konsekwencje w sporach o opiekę nad dziećmi.

Ważna poprawka dotyczy długości procedowania nad petycjami. Jako członek grupy roboczej zajmującej się petycjami w sprawach dzieci sprzeciwiam się sztucznemu utrzymywaniu jako otwarte petycji, co do których brakuje nam kompetencji. Taki stan jedynie potęguje złudne nadzieje na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Wzywam więc do jej przyjęcia. Pominięcie tych ważnych poprawek sprawia, że sprawozdanie z prac Komisji Petycji za 2014 rok nie jest wyczerpujące.

 
  
MPphoto
 

  Pál Csáky (PPE). Nagyon fontos a petíciós jog garantálása, hiszen az uniós polgárok egyik kommunikációs eszközéről beszélünk. A petíció a polgárok szemében kapu az Európai Unió felé, nekünk képviselőknek és a többi uniós intézménynek pedig segítség a munkánkhoz. A jelentésben olvasható viszont, hogy a beérkezett petíciók száma az Unió teljes lakosságának lélekszámához viszonyítva szerény. Ezt saját tapasztalataim alapján is vissza tudom igazolni. Dél-szlovákiai magyar ajkú polgárként és képviselőként számos megkeresés érkezik hozzám. Nem azt mondom, hogy minden egyes probléma petíció tárgya lehet, de azt igen, hogy nagyon sok valószínűleg megfelelne petíciónak. A 2014. évi tevékenységi jelentésben említett alapjogok, diszkrimináció, szabad mozgás és környezetvédelem területén találhatók olyan problémák és uniós polgári jogos sérelmek, amelyek kivizsgálására bizony a Petíciós Bizottság lenne hivatott.

Ezért továbbra is elsősorban a tájékoztatásra szeretném fölhívni a figyelmet. A polgárok nagy többsége vagy nem tud, vagy csak keveset a petíciós jogról. Az előző évi statisztikákban a magyar vagy akár a szlovák nyelvű petíciók száma elenyésző. PETI alelnöki szerepemet tehát elsősorban abban látom, hogy a közép-európaiakhoz is közelebb hozzam munkánkat és a petíciós jogot. A petíciókon keresztül pedig az uniós polgárok ellenőrzést gyakorolhatnak az uniós jogszabályok kialakítására és alkalmazására. Hiányolom viszont a jelentésből azokat a korábbi jelentésben lefektetett garanciákat, amelyek előbbre vihetnék a Petíciós Bizottság munkáját. Sajnálom, hogy a Parlament főtitkára által 2014-ben bevezetett igazgatási reform Bizottságra vonatkozó részei nem jelentek meg a jelentésben. Mindez a petíciós joggal élő uniós polgárok érdekeit szolgálná és növelné az intézményünkbe vetett bizalmat.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). Madam President, can I just compliment the work of the Petitions Committee, not only as a former member but now as a Member who deals with the issue of international parental child abduction, and I very much welcome the cooperative spirit with which we work in in this area. It is really important that we do that.

A previous speaker mentioned petitions concerning children or difficulties where there are cross-border relationships. I think we’re going to get more and more of these coming to us. We don’t always have a good solution for those who are impacted, but we give – and are charged with giving – some guidance to those who are suffering. They are the most emotional and difficult petitions and queries that we deal with, and I would ask, as we are continuing to operate in this area – so that the work of my office can complement the work that the Petitions Committee is doing – that we work collectively for the review of the Brussels II Regulation. I think that will be crucial for us.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL). Señora Presidenta, según el Eurobarómetro de mayo de 2015 la confianza de la ciudadanía en la Unión Europea es del 40 % nada más y se debe a muchas razones: la crisis de los refugiados, las políticas de austeridad de la Troika, el abandono de zonas rurales, la defensa del «fracking» y sobre todo la falta de apoyos en asuntos tan graves como la talidomida o la hepatitis C.

Los que trabajamos en la Comisión de Peticiones conocemos muy de cerca estos problemas y por eso le exigimos a la Comisión Europea que se implique más, que dé respuestas apropiadas y que deje de echar balones fuera, que sea más ágil. Recuerden que nuestra función es escuchar y dar soluciones políticas a los problemas reales y dejar de ser simples tecnócratas.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Madam President, I would like to express my thanks to Ms Geringer de Oedenberg for her very interesting report. I would also like to take this opportunity to thank those Members who have intervened in this morning’s debate for their comments, which I have very carefully noted.

The right to petition is a cornerstone of EU citizenship and a fundamental right under the Treaty. Demonstrating to Europe’s citizens that we take their concerns seriously into consideration will serve to strengthen their trust in the European institutions. The Commission repeats its commitment to work in close cooperation with the Parliament and Committee on Petitions to ensure the effective and efficient handling of petitions.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, sprawozdawczyni. Pani Przewodnicząca! Jako główna sprawozdawczyni niezmiernie cieszę się, że miałam możliwość tworzenia sprawozdania w grupie silnie zaangażowanych i kreatywnych osób. Była to owocna praca, która pokazuje nie tylko aktualny stan prac komisji, ale przede wszystkim daje wytyczne, jak kierować jej działaniami w przyszłości. Sprawozdanie ma na celu dalszą poprawę pracy nad petycjami. Jeżeli niektórzy z nas oceniają krytycznie pewne wnioski wskazane w sprawozdaniu, jest to tylko i wyłącznie dobra wiadomość. To sygnał nad jakimi obszarami wciąż pozostaje nam pracować. Jest przed nami niewątpliwie jeszcze dużo do zrobienia, jednak każdy krok przybliża nas do uzyskania coraz lepszych rezultatów i tym samym sprawniejszego działania na rzecz naszych obywateli.

Bardzo dziękuję panu komisarzowi Avramopoulosowi za szczegółowe wyjaśnienia związane z moim sprawozdaniem. Praca nad sprawozdaniem wymagała połączonych wysiłków wielu osób. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim kontrsprawozdawcom, których propozycje, uwagi i podpowiedzi były dla mnie bardzo cenne, a są to posłowie: Marina Albiol, Heinz Becker, Beatriz Becerra, Eleonora Evi, profesor Notis Marias, Julia Reda. Chciałabym podziękować także wszystkim koordynatorom i doradcom, pracownikom sekretariatu komisji zaangażowanym w pracę nad sprawozdaniem, a wśród nich Soledad Cabezón, Vivienne Byrne, Nicolaidzie Khier-Koskina, Karolinie Lecocq Perez i mojej osobistej asystentce Karolinie Kocberskiej. Myślę, że mimo wielu początkowych różnic udało nam się razem stworzyć rzetelne sprawozdanie wraz z wytycznymi co do przyszłych działań Komisji Petycji.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd'hui.

(La séance est suspendue quelques instants dans l'attente de l'heure des votes)

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un instrumento jurídicamente vinculante. Permite a los ciudadanos presentar ante el Parlamento Europeo sus preocupaciones sobre el impacto de las distintas políticas de la UE y la legislación en su vida cotidiana. Las principales políticas abordadas por los peticionarios son la justicia y los derechos fundamentales, el medio ambiente y el mercado interior. La iniciativa de la CE para agrupar los mecanismos formales e informales de la queja en una página 'Tus Derechos” representa un importante paso adelante. Sin embargo, la distinción entre los mecanismos formales (quejas a la Comisión, peticiones al Parlamento Europeo y quejas al Defensor del Pueblo Europeo) y los mecanismos informales (SOLVIT, ECC-Net, FIN-Net) debe ser mejor aclarados a los ciudadanos. Por otro lado, un análisis de las estadísticas muestra que las principales razones por las que se declaran inadmisibles las peticiones son que los peticionarios siguen confundiendo las competencias de la UE y con las competencias nacionales, y que confunden a las instituciones de la UE y las del Consejo de Europa, en particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik