Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3032(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0080/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0080/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.3. Συμφωνίες σύνδεσης / Σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (ψηφοφορία)
PV
 

– Prima della votazione sul paragrafo 26:

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). Herr Präsident! Nachdem endlich eine neue Regierung in Moldawien ins Amt gekommen ist, mussten wir den Text aktualisieren. Das habe ich in Abstimmung mit dem Kollegen Fleckenstein in der sozialistischen Fraktion getan. Wenn Sie auf Ihre Abstimmliste schauen, sehen Sie den Text. Er beginnt mit:

‘Welcomes the creation of a new government after a long period of stalemate and unsuccessful attempts to form a government’

und endet:

‘reminds the Moldovan parties of the need to enhance political stability in order to guarantee a sustainable success of the reforms and hopes that the new government will be able to deliver substantial results’.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident! Wir schlagen vor, folgende Änderung vorzunehmen: „takes note of the upcoming Dutch...“ und nicht „...expresses deep concern about the context surrounding ...“. Also: „Takes note of ...“.

‘Takes note of the upcoming Dutch consultative referendum on the EU-Ukraine AA/DCFTA’ [und nicht]Expresses deep concern about the context surrounding the upcoming Dutch consultative referendum on the EU-Ukraine AA/DCFTA’. [Also:] ‘Takes note of’.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL). Absolutely Mr President, there were 40 – more than 40 – people standing up and you did not count correctly. So we want it to be checked.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Era così chiaro. La votazione è chiusa.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου